BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa yrityksille

Kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa yrityksille

Kuutoskaupunkien CircHubs-hanke selvitti kiertotalousliiketoiminnan edistämismahdollisuuksia. Innovatiivisille yrityksille on monia potentiaalisia materiaaleja vielä hyödyntämättä.

Kuutoskaupunkien yhteisen CircHubs-kiertotaloushankkeen tekemän selvityksen mukaan teollisuuden ja yhdyskuntien jäte- ja sivuvirtamateriaaleissa on potentiaalia innovatiivisille yrityksille. Erityisesti maa- ja kiviainesten, talorakennusosien uudelleenkäytön, puhdistamolietteiden, jätteenpolton kuonien ja tuhkien, puisen rakennusjätteen, yhdyskuntajätteen muovien sekä tekstiilijätteen kiertotalousliiketoiminnan edistämiseksi on nyt tarjolla tietoa.

Selvityksessä tunnistetuista lähes 20 materiaalista on olemassa seutukohtaiset vuotuiset määräarviot markkina-alueen ja -volyymin hahmottamisen tueksi. Esimerkiksi maa- ja kiviainesten osalta puhutaan miljoonista tonneista ja muiden materiaalien osalta 100 000–300 000 tonnista vuosittain. Uutta liiketoimintaa voi syntyä myös määriltään vähäisempien materiaalivirtojen ympärille. Innovaatiota kaivataan myös PVC- ja EPS-muoveille, joiden volyymi jää vuosittain joihinkin tuhansiin tonneihin.

Liiketoimintamalleja innovoidaan yhdessä kaupungeissa järjestettävissä työpajoissa, joissa selvityksen tiedot jalkautetaan yrityksille. Teemoiksi valitaan hankkeessa tuotetun tiedon ja asiantuntijakyselyn perusteella potentiaalisimmat materiaalivirrat. Pääkaupunkiseudulla pidetyssä rakennusalan työpajassa todettiin kiertotalousratkaisujen vaativan uusia palveluja muun muassa laadun ja saatavuuden varmistamiseksi projektiluontoisessa ja tiiviisti aikataulutetussa toimintaympäristössä. Seuraava Circhubs-työpaja pidetään Tampereella 26.4., teemana ovat maa- ja kiviainekset.

CircHubs-hanke

Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Oulun yhteinen 6Aika-Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset (CircHubs) – hanke, jonka tavoitteena on löytää kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa ja tukea kiertotalouden innovaatioiden kaupallistamista. Kaupungit toteuttivat materiaalivirtaselvityksen, jossa tunnistettiin teollisuuden ja yhdyskuntien materiaaleja, jotka erityisesti kaipaavat uusia innovaatioita esimerkiksi uusien kierrätysmenetelmien kehittämiseksi. Tiedot on koottu hankkeen nettisivuille http://circhubs.fi/tietopankki/. CircHubs on osa 6Aika-hanketta, jota rahoitetaan Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 ja Euroopan unionin aluekehitysrahastoista.

CircHubsissa mukana olevilla kaupungeilla on kullakin oma erityisosaamisalueensa. Esimerkiksi Turun seudulla maa- ja kiviaineisten sekä poistotekstiilien kierrätystä ratkotaan Topinpuiston kiertotalousverkostossa ja Oulussa biokaasun ympärille on syntynyt merkittävä ekosysteemi. Keskusten välinen yhteistyö mahdollistaa alueellisen osaamisen hyödyntämisen valtakunnallisesti.

Kiertotalous

Kiertotaloudessa tuotteiden ja materiaalien arvo säilytetään mahdollisimman pitkään. Uuden liiketoiminnan luominen resursseja säästävistä ratkaisuista on kiertotalouden keskeisintä toimintaa. Liiketoimintapotentiaalia nähdään mm. uudenlaisissa palveluihin ja jakamiseen perustuvissa ratkaisuissa. Liiketoimintaa on syntynyt esimerkiksi metallien ja puhtaiden ja tasalaatuisen muovien kierrätyksellä. Uusia innovaatioita kuitenkin tarvitaan, jotta hankalamminkin hyödynnettävissä olevat materiaalivirrat saataisiin kiertoon taloudellisesti kannattavalla tavalla ympäristönäkökohdat huomioiden.