BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Kaupunkipäättäjät ja älykaupunkiasiantuntijat vaativat avoimuutta tulevaisuuden kaupungeilta

Kaupunkipäättäjät ja älykaupunkiasiantuntijat vaativat avoimuutta tulevaisuuden kaupungeilta

Kansainvälisen Oulu Smart City -seminaarin avajaisistunnossa korostui kaupunkien kansalaisten, eli asiakkaiden rooli keskusteltaessa teemasta ”Intelligent Community Development & Smart Market Creation”.

Digitalisaatio ja uudet teknologiat kuten 5G-verkot avaavat uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden älykaupungeille ja palveluille. Matkalla älykaupungiksi on kuitenkin yksi merkittävä este, joka kaupunkien täytyy ylittää. Kaupunkien täytyy kyetä avaamaan palelujaan ja tietovarantojaan ja tekemään avointa yhteistyötä asukkaiden, yritysten ja järjestöjen kanssa pystyäkseen kilpailemaan tulevaisuuden taloudessa. Pohjois-Euroopan kaupunkipäättäjät ja älykaupunkiasiantuntijat käsittelivät aihetta kansainvälisessä Oulu Smart City seminar -tapahtumassa.

Tapahtumassa päättäjät ja mielipidejohtajat hahmottelivat listan tulevaisuuden älykaupungista. Tulevaisuuden älykaupungissa:

  • Palvelut ovat saatavilla digitaalisesti kaikille kaupunkilaisille ja yrityksille
  • Palvelut perustuvat avoimuuteen ja mahdollistavat kaupunkilaisten, yritysten ja järjestöjen osallistumisen palveluiden luomiseen ja kehittämiseen
  • Älykkyys on rakennettu sisään rakennuksiin, koteihin, terveydenhuoltoon, liikenteeseen ja palveluihin
  • Nopeat langattomat yhteydet kuten 5G ovat kaikkialla saatavilla ja keskeinen osa kaupungin infrastruktuuria
  • Avointa yhteistyötä tehdään organisaatio-, kaupunki- ja maarajojen ylitse

“Tulevaisuuden talouden tärkein voimavara on inhimillinen luovuus. Tämän voimavaran hyödyntäminen ratkaisee kaupunkien menestyksen jatkossa. Avoin lähestyminen sekä palveluiden ja tietovarastojen avaaminen mahdollistaa uusien innovaatioiden, palveluiden ja liiketoimintamallien luomisen. Vanhojen raja-aitojen kaataminen ei kuitenkaan ole helppoa, mutta teknologiamurros tarjoaa kaupungeille ainutlaatuisen tilaisuuden lähteä rakentamaan tulevaisuutta avoimuuden perustalle. Teknologian lisäksi avoimuus edellyttää kulttuurin muutosta, mutta sitoutumalla avoimeen yhteistyöhön kaupungit voivat yhdessä kehittää tulevaisuuden palveluja”, kertoo London Imperial Collegen ja Future Cities Catapultin Catherine Mulligan.

Pohjoisen kaupungit ovat eturintamassa älykaupunkihankkeissa. Pohjoinen ulottuvuus on tärkeä kasvusuunta Euroopalle, ja alueelle investoidaan yli 140 miljardia Euroa vuoteen 2025 mennessä.

Pohjois-Skandinavian suurimmat kaupungit Luujaja, Oulu ja Tromssa kehittävät yhdessä pohjoisen alueen liikenneyhteyksiä sekä yritys- ja tutkimusyhteistyötä. Suomen kuusi suurinta kaupunkia esittelivät hiljattain ”6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut” -strategian, jossa kaupungit kehittävät yhteisiä palveluita ja mahdollistavat ihmisten ja yritysten osallistumisen palveluiden kehittämiseen. Strategian keskeisiä kohtia ovat avoimet innovaatioympäristöt, avoin data ja rajapinnat sekä avoin kansalaisten, yritysten ja järjestöjen osallistuminen.

Pohjois-Skandinavian keskus Oulu on ottanut merkittäviä askeleita matkalla älykaupungiksi. Oulun alueen työvoimasta yli 10 prosenttia työskentelee tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä ja kaupunki on valittu yhdeksi maailman älykkäimmistä kaupungeista jo useana vuonna peräkkäin (Intelligent Community Forum). Ouluun avataan myös Suomen ensimmäinen 5G-verkko, joka mahdollistaa tulevaisuuden digitaalisten palvelujen kehittämisen.

”Avoin yhteistyö ja kehittyneen verkkoteknologian hyödyntäminen ovat meille keskeisiä kilpailuetuja ja parhaita keinoja kehittää palveluita, edistää innovaatioita ja luoda vaurautta alueelle”, kertoo Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen. ”Terveydenhuolto on erinomainen esimerkki siitä, mitä avoimella lähestymisellä ja verkkoteknologialla voidaan saada aikaan. Oulussa rakennamme tulevaisuuden terveyspalveluita avoimelle perustalle. Tavoitteenamme on tarjota kaikille asukkaille mahdollisuus käyttää omia terveystietojaan ja -palveluitaan langattomasti sekä yhdessä yritysten kanssa luoda käyttäjäkeskeisiä omahoidon ja terveydenedistämisen palveluita.”

Oulun yliopisto tutkii älykaupunkien mahdollisuuksia innovaatioekosysteemeinä yhdessä Intelligent Community Forumin, VTT:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston ”Business Ecosystems and Platforms for Innovations (BECSI)” -tutkimusohjelmassa.

Lehdistömateriaalit ja haastattelupyynnöt

Maija Kestilä, maija.kestila@kaikuhelsinki.fi, +358 400 266 808

Lisätietoa tapahtumasta www.smartseminar.fi

Oulu Smart City -seminaari

Oulu Smart City -seminaari on kansainvälinen älykaupunkitapahtuma. Älykäs kaupunki muodostuu innovatiivisista mm. asumiseen, liikenteeseen ja terveydenhuollon kaupunkipalveluista, jotka helpottavat ihmisten elämää, liikkumista ja työskentelyä. Parhaimmillaan koko kaupunki hyötyy uusista innovaatioista: kaupunkilaiset uusista sähköisistä palveluista, kehittäjät työkaluista palveluiden kehittämiseen ja yritykset uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Oulun älykkyys koostuu 3D-internetistä, 5G-verkkokehityksestä, älykkäästä asumisesta, terveysälystä, painetusta elektroniikasta, ympäristöteknologiasta ja langattoman teknologian luovasta soveltamisesta.

Oulun yliopisto ja Oulun kaupunki ovat kehittäneet seminaariohjelman yhteistyössä keskeisten sidosryhmien ja Oulu Smart City -seminaarin partnereiden 6Aika-kaupungit, Center for Health and Technology (CHT), Center for Intenet Excellence (CIE), ITS Factory (Tampere), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun innovaatioallianssi, Tekes ja VTT kanssa.