BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Kasvu jatkui vahvana Oulun seudulla vuoden 2019 toisella puoliskolla

Kasvu jatkui vahvana Oulun seudulla vuoden 2019 toisella puoliskolla

Oulun seudun suhdannekehitys jatkui viime vuoden loppupuolella vahvana niin jalostuksessa kuin useilla palvelualoilla. Teollisuuden liiketoiminnan vientivetoinen kasvu jatkui, mutta seudun rakennusalan pitkään jatkunut kasvu on tasaantunut. Palvelualoista kehitys oli vuoden loppupuolella erityisen vahvaa kotitalouksien ja liike-elämän palveluissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Kasvu jatkui myös seudun talouden kannalta keskeisellä informaatio- ja viestintäalalla.

Oulun seudun yritysten liikevaihdon trendin vahva kasvu jatkui viime vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihdon trendin kasvuun on vaikuttanut viennin trendin viimeaikainen voimakas nousu. Liikevaihto oli heinä–joulukuussa keskimäärin 9 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Valtakunnallisesti liikevaihdon trendin kasvu jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta tasaantui vuoden lopussa. Oulun seudun vienti oli vuoden jälkipuoliskolla keskimäärin 30 % korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Vuoteen 2015 nähden vienti on seudulla 26 % korkeammalla tasolla. Yritysten yhteenlasketun liikevaihdon taso on noussut Oulun seudulla 25% vertailuvuoteen nähden. Koko maassa liikevaihto on 18 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2015.

Oulun seudun yritysten ja muiden yhteisöjen henkilöstömäärän viimeaikainen kehitys on ollut koko maan työllisyyden kehitystä vahvempaa. Seudun henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui viime vuoden loppupuolella. Myös koko maan työllisyyden trendi nousi vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä kasvoi Oulun seudulla vuoden loppupuolella noin 3 %. Vuodesta 2015 seudun henkilöstömäärä on kasvanut 11 %. Koko maassa työllisten määrä on kasvanut 5 % vertailuvuoden tasoon nähden.

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1-2020 on ilmestynyt, ja se on ladattavissa sähköisesti. Katsauksen uusimmat tiedot ovat vuoden 2019 viimeiseltä neljännekseltä. Vaihtuvana teemana on tällä kertaa kongressit Oulussa.

LISÄTIETOJA

Asiantuntija Urpo Tuomela
BusinessOulu
puh. 044 703 1390
urpo.tuomela@businessoulu.com

Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso
Kaupunkitutkimus
puh. 0500 970 082
seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi