BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Ideat jalostuvat tuotteiksi innovaatiopalveluiden avulla

Ideat jalostuvat tuotteiksi innovaatiopalveluiden avulla

BusinessOulun innovaatiopalvelut tarjoaa kohtaamispaikkoja uusille ideoille, tiimeille ja yrityksille. Innovaatioprosessiin saa puhtia esimerkiksi kaikille avoimen PATIO-käyttäjäfoorumin ja yrityksille suunnatun Demola-alustan kautta.

Innovaatiopalvelut tarjoavat kasvua tai uutta liiketoimintaa tavoitteleville yrityksille apua monella eri tasolla. Ne sopivat erilaisten haasteiden kanssa painivien yritysten käyttöön, oli kysymys ideoitten vähyydestä, niiden paljoudesta tai liiketoiminnan kasvun ongelmista. Innovaatiopalvelut ovat riskittömiä, edullisia tai jopa maksuttomia välineitä liiketoiminnan tai tuotteiden kehittämiseen.

Usein ratkaisumatka alkaa jo erilaisissa BusinessOulun järjestämissä ideasprinteissä ja työpajoissa haudotuista ajatuksista. Tällaisia foorumeita ovat esimerkiksi Match Making -tapahtumat, Idea- ja RatkaisuSprintit, tulevaisuusverstaat sekä innovaatiokilpailut. Näistä matka voi jatkua eteenpäin Demola- ja PATIO-palveluiden hyödyntämiseen.

Kuva: 22-vuotias kolmannen vuoden opiskelija Anni Immonen lähti helmikuussa mukaan Demolaan, ja kesän alkaessa hän on täysipäiväisesti Nucu Oy:n palveluksessa.

Opiskelijat kasvavien yritysten työkaluina

PATIO-palvelua hallinnoi Oulun yliopistossa toimiva OULLabs (Oulu Urban Living Labs), joka tukee yritysten kilpailukykyä tarjoamalla monipuolisen ympäristön uusien sovellusten ja palveluiden innovoimiseksi, tutkimiseksi, kehittämiseksi ja testaamiseksi.

PATIO-verkkoyhteisön välityksellä yritykset, tutkimuslaitokset ja tuotekehitystä tekevät organisaatiot voivat selvittää käyttäjien mielipiteitä ideoihin ja tuotteisiin testauttamalla niitä eri kehitysvaiheissa aidoissa käyttöympäristöissä. Olennaista on oikeanlaisten loppukäyttäjien ja opiskelijoiden osallistaminen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Niin ikään Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteydessä toimiva Demola puolestaan on suomalainen, avoin innovaatioympäristö, joka on käytössä ympäri maailmaa. Oulussa verkosto kattaa 24 000 korkeakouluopiskelijaa ja 4000 asiantuntijaa. Heidän projektipanoksensa on yritysten käytettävissä innovatiivisen kehitystyön resurssina.

Syksyisin ja keväisin monialaiset opiskelijatiimit auttavat yrityksiä kehittämään tuote- ja palvelumalleja riskittömästi ja ohjatusti nelikuukautisten projektien puitteissa. Yritys maksaa vain tuloksista, eli mikäli hyötyä ei synny, kulujakaan ei ole.

Demola auttaa yritystä haasteen määrittämisessä, tiimin valinnassa ja työskentelyn ohjauksessa. Projektin aikana opiskelijat ja Demolan asiantuntijat työskentelevät ideoiden ja konseptien kehittämiseksi. Projektin päätteeksi tulokset esitellään ja yritys määrittää niiden arvon itselleen.

PATIO-testaus Snowfoxin onnistuneen lanseerauksen tukena

Haltian Oy:n kehittämän Snowfox-seurantalaitteen alkuperäisenä tarkoituksena on kertoa mobiilisovelluksen kautta vanhemmille, missä heidän lapsensa liikkuvat. Laitteen käyttäjätutkimus onkin hyvä käytännön esimerkki PATIOn toiminnasta.

Joulukuussa 2015 useita perheitä PATIOlta valittiin testaamaan laitetta kotonaan kahden viikon ajan. Tarkoitusta varten PATIO rekrytoi juuri kohderyhmän mukaiset käyttäjät, jakoi testilaitteet ja organisoi käytettävyystestiaikataulut sekä mahdollisti käyttäjäkokemuksen keräämisen PATIOlla.

- PATIO-testaus vahvisti käsitystämme Snowfoxista onnistuneen muotoilun, värivalintojen sekä helppokäyttöisyyden osalta. Loppukäyttäjätestaus auttoi myös parantamaan sovelluksen käytettävyyttä useassa kohtaa. Myös puheominaisuuden hyödyllisyys tuli vahvasti esiin, jolloin vahvistimme sen osuutta markkinaviestissämme, kertoo Haltianin Heini Tuorila.

Myös kohderyhmä osoittautui käyttäjätestissä alkuperäistä laajemmaksi.

- Laite oli myös lapsille yllättävänkin mieluinen käyttää ja usein he olisivat halunneet jatkaa käyttöä myös testausajan jälkeen. Testaus osoitti myös helppokäyttöisen paikantimen tarpeen vanhuspuolelle, jonka takia laajensimme kohdemarkkinaa myös ikäihmisille, Tuorila jatkaa.

Puolisentoista vuotta myöhemmin Snowfox on valmis ja tunnettu tuote. Monet ideat ja uudet toimintamallit saattavat kuitenkin jäädä arjen tekemisen jalkoihin, ja investointipäätökset innovaatioiden kokeilemiseen voivat jäädä tekemättä resurssipulan ja riskien takia. Tässä innovaatiopalvelut tulevat vastaan.

Hyvinvointitekniikan yritys sai innovaatiolleen tukea Demolasta

Nucu Oy sai alkunsa vuonna 2013, kun tulevan toimitusjohtajan Juha Hannulan perheeseen syntyivät keskoskaksoset. Keskososastolla hänen päässään alkoi kyteä ajatus unipesästä, jossa lapsi voisi tuntea olonsa yhtä turvalliseksi kuin vanhempiensa sylissä.

Kenguruhoidossa eli ihokontaktissa äidin tai isän kanssa keskonen on rauhallisempi kuin keskoskaapissa, ja energiaa kasvamiseen jää enemmän. Ympärivuorokautinen kenguruhoito ei kuitenkaan usein ole mahdollista.

Eräs ratkaisu on Nucu Oy:n kehittämä unipesä, joka on ollut käytössä Oulun yliopistollisen sairaalan keskososastolla lokakuusta 2016. Sydämen sykkeen ääntä ja tunnetta jäljittelevän, pehmeän unipesän myötä vastasyntyneiden elämä on parantunut, keskoset ovat itkeneet vähemmän ja syöneet sekä nukkuneet paremmin.

Eri alojen tulevat ammattilaiset yhdessä

Tuotekehitystä ja markkinointia tehostaakseen Nucu lähti mukaan kevätlukukauden Demola-projektiin. Sen kautta yritys sai resurssikseen viisihenkisen, monialaisen ja kansainvälisen opiskelijatiimin, jossa myös hyvinvointitekniikkaa opiskeleva Anni Immonen oli mukana.

- Kokoonnuimme kolmen kuukauden ajan viikoittain tarkoituksenamme kehittää Nuculle go to market -suunnitelma sekä ideoida muita käyttötarkoituksia samalle teknologialle unipesän kanssa, Immonen kertoo.

Nucun projektitiimi löysi moniakin uusia käyttötarkoituksia teknologialleen. Eräs sovellus voisi olla nukahtamisen helpottaminen tyynyversion avulla aikaerorasituksen tai stressin vaikutuksen alaisena aistimalla rentouttavaa musiikkia tai rauhoittavaa äänimaailmaa. Vanhainkodeissa vanhukset voisivat kuunnella vaikkapa musiikkia tai äänikirjoja.

Demolasta oman alan töihin

Nucun Demola-projekti päättyi pitching-tilaisuuteen toukokuun puolivälissä. Siinä esiteltiin projektien tulokset yrityksille ja yliopiston väelle. Samalla alkoi Immosen työ yrityksessä.

- Työpaikka oli henkilökohtaisesti projektin konkreettisin anti, mutta koin myös ison ammatillisen kasvun sen aikana. Enää en tunne olevani ”vain opiskelija”, vaan luotan itseeni ja osaamiseeni, Immonen sanoo.

Kesän mittaan hän jatkaa unipesän markkinoinnin suunnittelua ja toteutusta siitä, mihin kevään projektissa jäi. Nucu Oy pyrkii mukaan viiden pohjoismaisen yliopistosairaalan Nordic Test Beds -verkostoon terveysinnovaatioiden alalta. Tämä tarjoaa hyvät mahdollisuudet lanseerata unipesä pian myös Oulun ulkopuolella.

Lisätietoja:
www.patiolla.fi
oulu.demola.net
www.haltian.com
www.nucu.fi
www.businessoulu.com/fi/yrityspalvelut/innovaatiopalvelut.html