BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

ICT-ala vetovoimaiseksi nuorille

ICT-ala vetovoimaiseksi nuorille

Julkaisusarja toimenpiteistä

Toimenpide nro 1: harjoittelumahdollisuus (heti toteutukseen)

ICT-ala on Oulussa muuttunut kahden vahvan veturin toimialasta kymmenien nopeasti kasvavien yritysten ekosysteemiksi. Alueelle viimeisien vuosien aikana tulleet reilu 20 ulkomaista ja kotimaista yritystä sekä alueen omat kasvuyritykset ennakoivat että vuoteen 2030 toimiala tarvitsee noin 7000 työntekijää lisää alalle.

ICT toimialana on vielä monelle nuorelle tuntematon, ja väärä mielikuva alan työllistymismahdollisuuksista ei houkuttele nuoria hakeutumaan alalle. ICT – alan tunnettavuuden lisäämiseksi on aloitettu useita toimia ICT-alan yritysten aloitteesta. Toiminnassa ovat mukana niin BusinessOulu kuin Sivistys – ja kulttuuripalvelut.

”Osa toimista toteutetaan heti ja osa pitkäjänteisesti seuraavien vuosien aikana yhteistyössä alueen koulutusyksiköiden ja Oulun kaupungin organisaatioiden kanssa”, toteaa Janne Mustonen BusinessOulusta.

Käynnistyneessä ICT – alan vetovoimatyössä ovat jo mukana Oulun ICT-alan yrityksistä Ericsson, Nokia, Mediatek, Bittium, Nordea, OP, Codenex, F-Secure, Ludocraft ja Cyberlightning. Lisää yrityksiä toivotaan mukaan tekemään ICT – alaa tutuksi nuorille. Myös Oulun yliopisto ja OAMK ovat tässä aktiivisina toimijoina. Kaikkia alan yrityksiä toivotaan mukaan ICT – alan vetovoimatyöhön, jotta alan valintaa miettivät nuoret saisivat enemmän tietoa alan mielenkiintoisista mahdollisuuksista.

ICT ala tutuksi harjoittelun kautta

Yksi tämän päivän keskeisistä toimenpiteistä on varmistaa opiskelijoille mielekkään harjoittelupaikan saaminen. Tavoitteena on päästä 90-luvun tasolle, jolloin harjoittelupaikka oli itsestään selvyys ja yritykset varmistivat jo opintovaiheessa opiskelijan kiinnittymisen yritykseen ja sen työkulttuuriin.

”Nopein ja ketterin tapa tehdä ICT – alan vetovoimatyötä onkin kiinnittää nämä lahjakkaat nuoret jo opiskeluvaiheessa yritykseen työharjoittelun kautta. Näin varmistetaan yrityksen kasvu ja toisaalta nuoren opintojen mielekäs kytkeytyminen työelämään aidon yrityskokemuksen kautta”, kertoo yritysryhmän vetäjä Satu Kaattari.

ICT – alan vetovoimatyössä mukana olevat yritykset ovat jo ilmoittaneet lukuisten kesäharjoittelijoiden vastaanottamisesta, ja yritykset haastavat kaikki alueen korkean teknologian yritykset kesäharjoittelijoiden rekrytointiin mukaan. Myös HILLA-tutkimusohjelma palkkaa VTT:n, Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun johtamiin tutkimusprojekteihin ja muihin tehtäviin 10–15 harjoittelijaa kolmen kuukauden ajaksi aikavälillä toukokuu-syyskuu 2016.

Oulu on ikärakenteeltaan Suomen nuorin kaupunki ja sen koulutusyksiköt tarjoavat todella monialaisesti osaajia yritysten kasvuun. Yrityksille onkin nyt tarjolla paitsi tulevia insinöörejä niin myös myynnin, markkinoinnin, muotoilun, käytettävyyden ja johtamisen innovatiivisia tulevaisuuden tekijöitä.

Monia muitakin toimenpiteitä tarvitaan, jotta nuorilla olisi tietoa ICT – alan työstä laajemminkin. Erityisen tärkeää on viedä tietoa siitä, miten oppiainevalinnat kuten matematiikka, kemia ja fysiikka avaavat ovet alalle.

”Pitkän matematiikan lukijoilla on hyvät mahdollisuudet päästä yliopistoon, mutta moni jättää sen harmillisesti valitsematta”, toteaa Jouni Pursiainen Oulun yliopistosta.

Tämä on asia, johon tuleekin viestinnässä kiinnittää erityishuomio ICT – alan vetovoimatyötä tehtäessä.

”Koulujen ja yritysten välistä yhteistyötä tulee vahvistaa, ja uudet syksyllä voimaan astuvat uudet opetussuunnitelmat avaavat tähän uusia mahdollisuuksia. Oppiaineiden kytkeminen mielenkiintoiseen tehtävään työelämässä voi kasvattaa motivaatiota oppiainetta kohtaan”, toteaa Satu Kaattari.

Lisätietoja tulevista toimenpiteistä ja toimialan tilanteesta ja näkymistä:

Janne Mustonen, BusinessOulu, 045-6752929
Satu Kaattari, BusinessOulu ja Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut: 050-5711476