BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Hyvinvointialan teknologiakehityksen innovaatiokeskittymä CHT:n avajaiset Oulussa

Hyvinvointialan teknologiakehityksen innovaatiokeskittymä CHT:n avajaiset Oulussa

Oulun yliopiston ja viiden muun organisaation yhteisen Centre for Health and Technology –innovaatiokeskittymän virallisia avajaisia vietetään tiedeseminaarilla perjantaina Oulun yliopiston tiloissa Aapistie 5:ssä. CHT aloitti toimintansa elokuun alussa filosofian tohtori Maritta Perälä-Heapen johdolla.

Keskittymän tarkoituksena on edistää yksilön terveyttä ja hyvinvointia, palveluiden kehittämistä sekä tehostaa terveydenhuollon prosesseja. Painopistealueina ovat yksilöllinen terveys, geenit ja elintavat sekä langaton teknologia terveyden seurannassa ja sairauksien hoidossa.

Tieteellisen ohjaustyön tämän hetkiset teemat keskittyvät siihen, miten yksilöllisen terveyden edistäminen voidaan kytkeä terveydenpalvelujärjestelmiin, eli yksilön vastuuseen omasta terveydestään. Tavoitteena on päästä sairauksien hoidosta terveyden edistämiseen.

Teemana on myös selvittää mihin tuloksiin omahoidolla ja elämäntapamuutoksilla voidaan päästä silloin kun geneettinen tieto vihjaa alttiudesta sairastua.

”Terveyden ylläpidossa elämäntapamuutosta motivoi henkilökohtainen terveystieto, joka välittyy internetin tai mobiililaitteen avulla. Tavoitteena on luoda ratkaisukeskeisiä helposti käytettävät sähköisiä palveluita verkkoon,” kertoo CHT:n johtaja, tohtori Maritta Perälä-Heape.

Onnistuessaan kehitys johtaa paitsi terveydenhuollon prosessien tuottavuuden parantamiseen, myös palveluiden saatavuuden paranemiseen.
”Esimerkkinä tulevaisuuden tuloksista on koti-kotihoito-kuntoutuksen tukipalvelut. Teknologiaratkaisut on tehtävä tukemaan kotona selviytymistä,” toteaa Oulun hyvinvointipalveluiden apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo.

CHT on merkittävä avaus koko BusinessOulun LifeScience toimialalle. Yhteistyötä tehdään tätä kautta vahvasti tutkijoiden ja innovaatiokeskusten EU:n yhteisöissä ja kansainvälisissä verkostoissa.

Mikä CHT on?

CHT luo poikkiteknologista yhteistyötä lääketieteessä, ICT-teknologiassa, lääketieteen tekniikassa, luonnontieteissä, biotieteissä, hyvinvointialalla ja terveydenhuollossa. CHT:n toiminnan painopistealueet ovat yksilöllinen lähestymistapa ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin, geenit ja elämäntapa sekä langaton terveyden monitorointi ja hoito.

Keskittymä verkottaa alan toimijat edistämään tutkimusta ja innovaatioprosessia. Se perustettiin luomaan houkuttelevia testaus- ja pilotointiympäristöjä sekä tuotteistamaan innovaatioita BusinessOulun ja Oulu Wellness Instituutin (OWI) kanssa. CHT toimii kanavana yritysten ja tutkimusrahoittajien suuntaan ja rakentaa uusia kansainvälisiä yhteistyöverkostoja keskittymän painopistealueilla.

CHT:ssa Oulun yliopiston yhteistyötahoina ovat VTT, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Technopolis. CHT on osa Oulun Innovaatioallianssia (OIA). CHT:n toimipaikka sijaitsee Oulun yliopistossa CIE:n (Center for Internet Excellence) tiloissa. CHT kuuluu Oulun kaupungin BusinessOulu liikelaitoksen LifeScience toimialaan.