BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Hartela ja Demola Oulun opiskelijatiimi ratkoivat tulevaisuuden pysäköintiä

Hartela ja Demola Oulun opiskelijatiimi ratkoivat tulevaisuuden pysäköintiä

Hartela aloittaa ensi syksyn aikana uudenlaisen asuinkorttelin rakentamisen Karjasillan koulun yhteyteen. Karjasillan Verstaaksi nimetyn asuinkorttelin pysäköintitiloja halutaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, sillä pysäköintipaikoista muodostuu usein hintavia niin rakentajalle kuin asukkaallekin. Viime syksynä Hartela Pohjois-Suomi Oy lähti hakemaan ratkaisuja pysäköintitilan tehokkaaseen hyödyntämiseen yhdessä Demola Oulun opiskelijoiden kanssa.

Demola Oulun eri alojen korkeakouluopiskelijoista koostuva kansainvälinen projektiryhmä pääsi pohtimaan kolmen kuukauden ajan, miten pysäköintitilojen tehokasta käyttöä voitaisiin edistää Karjasillan Verstaalla. Projektin edetessä tiimin työskentely laajeni koskemaan myös ideointia erilaisista liikkumisen ratkaisuista alueen asukkaille.

Simo Kekäläinen Demola Oulusta on yhteistyöhön erittäin tyytyväinen. Hän toivoo tulevilta yhteistyökumppaneilta samanlaista panostusta ja heittäytymistä kuin Hartelalta. ”He lähtivät rohkeasti mukaan projektiin ja huomasivat, että mitä enemmän he panostivat aikaa tiimin kanssa työskentelyyn, sen arvokkaammaksi projekti kehittyi”, hän kertoo. Kekäläinen kehuu Hartelan avointa suhtautumista projektiin: ”He olivat asennoituneet työskentelyyn avoimin mielin ja projekti muuttikin muotoaan alkuperäisestä, se sai aikalailla lihaa luiden ympärille.”

Opiskelijatiimi koki yhteistyön antoisana. Heidän mukaansa Hartela tuki hienosti heidän työskentelyään. Tiimi sai toteuttaa ideoitaan ja työskennellä vapaasti. Yhteistyön kautta opiskelijat pääsivät syventämään omaa osaamistaan ja saivat tärkeää kokemusta tiimityöskentelystä.

Myös Hartelalla yhteistyöhön on oltu tyytyväisiä. Karjasillan Vertas Business Labin projektipäällikkö Helena Moring kuvailee tiimiä kansainväliseksi ja innostuneeksi. Hän pitää hyvänä asiana myös sitä, että tiimiläisten opiskelualat olivat erilaisia, sillä se toi hyviä näkökulmia projektiin. Myös yhteistyön tulokset saavat kiitosta. Moringin mukaan konseptin pohjalta on hyvä lähteä kehittämään ratkaisuja eteenpäin. ”Se taipuu myös työkaluksi, kun seuraamme ja raportoimme erilaisia liikkumisen ratkaisuja Karjasillan Verstaalla”, hän pohtii. Moringin mukaan ideoille on varmasti käyttöä eri rakennusvaiheissa hankkeen edetessä.

Teksti: Jasmiini Haapajoki
Kuva: Opiskelijatiimin ideoiden esittelytilaisuus Karjasillan Verstaalla

Lisätietoja:

Lisätietoja Demola Oulusta

Lisätietoja Karjasillan Verstaasta

Mikä Demola?

  • Demola on oppimisympäristö ja innovaatioalusta, joka tuo yhteen yritykset ja korkeakouluopiskelijat
  • Eri alojen opiskelijoista koostuvat monikulttuuriset ja monitieteelliset projektiryhmät ratkovat yritysten ja organisaatioiden esittämiä, todellisesta työelämästä kumpuavia haasteita
  • Demolassa opiskelijat pääsevät kehittämään työelämä- ja ongelmanratkaisutaitojaan. He saavat opinnoistaan opintopisteitä sekä rahallisen korvauksen, mikäli asiakas haluaa lisensoida opiskelijoiden ratkaisumallin.
  • Yritykset ja organisaatiot pääsevät hyödyntämään korkeakouluopiskelijoiden ja -asiantuntijoiden osaamista. Parhaassa tapauksessa yhteistyö poikii uuden tuotteen tai palvelukonseptin.
  • Demola Oulu kattaa yhteensä 24 000 opiskelijaa ja asiantuntijaa Oulun yliopistosta ja Oulun ammattikorkeakoulusta.
  • Uusia Demola-projekteja käynnistyy keväisin ja syksyisin