BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Hanke asiantuntija- ja koulutusmatkailun kehittämiseksi Oulun seudulla

Hanke asiantuntija- ja koulutusmatkailun kehittämiseksi Oulun seudulla

Juuri päättyneen kolmivuotisen Attractive Oulu Region -matkailuhankkeen ansiokasta työtä jatkaa Attractive Oulu Region 2020 -hanke, jonka avulla Oulun alueesta luodaan Suomen johtava koulutus- ja asiantuntijavierailukohde Aasian markkinoille. Hankerahoitus turvaa kehittämis- ja markkinointiresurssit vuoden 2020 loppuun saakka.

Kuva: Nokian Oulun tehdas on suosittu asiantuntijavierailujen kohde Oulun seudulla. Kuvaaja: Marko Pyhähuhta

Rokua, Syöte, Kalajoki, Liminka ja Oulu tekevät yhdessä työtä sen eteen, että alueen yhteinen vetovoima kehittyy arktisia elämyksiä tarjoavana ja helposti saavutettavana matkailualueena kansainvälisillä markkinoilla. Kaksivuotiselle noin 2,7 miljoonan euron hankkeelle on saatu Pohjois-Pohjanmaan liitolta 70 prosentin rahoitus. Toteutettavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi matkanjärjestäjävierailut Oulun seudun kohteisiin sekä osallistumiset kohdealueiden messu- ja verkostoitumistapahtumiin. Tarkoituksena on synnyttää asiantuntija-, koulutusmatkailu- ja leirikoulupaketteja sekä alueen kattavia kiertomatkatuotteita.

Attractive Oulu Region 2020 -hankkeen rahoitukseen osallistuvat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto, Humanpolis Oy, Rokua UNESCO Global Geopark, Oulun kaupunki Business Oulun kautta, Limingan kunta, Oulun Matkailu Oy, Kalajoen matkailuyhdistys sekä Syötteen matkailuyhdistys. Kullakin hankealueella on oma työpakettinsa, joissa painotetaan alueellisia tarpeita. BusinessOulun hallinnoiman työpaketin painopiste on asiantuntija- ja koulutusmatkailun sekä oululaisen elämystarjonnan vahvistamisessa.

Sari Kasvi BusinessOulun työpaketin projektipäälliköksi

Hakijoita BusinessOulun vastuulla olevan osion projektipäälliköksi oli 44. Valituksi tuli restonomi (YAMK) Sari Kasvi. Hän siirtyy projektipäälliköksi Pikku-Syötteen nuoriso- ja vapaa-ajankeskuksen myyntipäällikön tehtävästä. Koulutusmatkailun sisällöt sekä Aasian ja Keski-Euroopan markkinoiden mahdollisuudet ovat hänelle tuttuja. Aikaisempaa työkokemusta Sarilla on mm. Fazer Food Servicesistä ja Saariselän Tunturihotelli Oy:stä (nyk. Santa’s Hotel Tunturi). Hän suoritti restonomin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Rovaniemellä 2016.

- On mahtavaa päästä kehittämään jo paljon kiinnostusta herättänyttä koulutus- ja asiantuntijavierailukohdetta, joksi Oulu on vähitellen profiloitunut. Edellisessä hankkeessa tehtiin jo hyvää työtä, joten tätä työtä on mukava lähteä jatkamaan ja viemään eteenpäin, toteaa vapaa-aikanaan teatteria, ulkoilua ja luonnossa liikkumista harrastava Sari.