BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Haastelähtöisiin tapahtumiin on helppo osallistua

Haastelähtöisiin tapahtumiin on helppo osallistua

Avoimen innovaation palvelut ovat yrityksille mahdollisuus saada uusia ideoita ja ratkaisuja oman yrityksen ulkopuolelta. Osallistaminen, nopea ideointi ja ketterät kokeilut ovat keskiössä, kun haasteita ratkaistaan. BusinessOulun valmiit toimintamallit, aikataulut ja konseptit tekevät avoimesta innovoinnista yrityksille helppoa ja tuloksellista.

Kun teknologinen kehitys alkoi nopeuttaa innovaatiotoimintaa ja kiristää maailmanlaajuista kilpailua, Oulussa oltiin hereillä ja tiiviisti mukana globaalissa kehityksessä.

Ketterät menetelmät vaikuttivat etenkin ICT-yritysten tapaan toimia. Myös BusinessOulu tarttui heti kiinni uuteen ja toi ketteriä toimintatapoja mukaan yrityksille tarjottaviin palveluihin ja innovaatiotoimintaan.

”BusinessOulun omassa ennakointityössä tunnistettiin tuolloin kehityksen kulku ja sen vaikutus yritysten tarpeisiin. Teimme ketteristä menetelmistä ja avoimesta innovaatiosta oman juttumme hieman edelläkävijänä. Kasvun ekosysteemit -hanke on mahdollistanut kehitystyön. Vuosien myötä tekeminen on kirkastunut, ja muilta kaupungeilta on myös saatu oppia ja vinkkejä”, sanoo BusinessOulun asiantuntija Liisa Pietikäinen.

”BusinessOulussa me pyrimme parantamaan Oulun alueen yritysten kilpailukykyä toteuttamalla palveluita, joihin on helppo osallistua. Yritys voi yhdistää tuottamamme palvelun omaan kehitystyöhönsä”, täydentää BusinessOulun avoimen innovaation palvelujen vastuuhenkilö Pirjo Koskiniemi.

Valmiita malleja, konsepteja ja aikatauluja

BusinessOulu tarjoaa avoimen innovaation parhaita toimintamalleja, konseptoituja tapoja ja koeteltuja menetelmiä yrityksille, jotka ovat valmiita hakemaan ideoita ja ratkaisuja haasteisiinsa oman yrityksen ulkopuolelta.

”Kaikki viisaus ei aina asu omassa organisaatiossa. Osallistamalla muita avoimesti ja rohkeasti kehittämistyöhön yritys voi löytää uusia näkökulmia ja tuloksia. Etenkään aloittavien ja pk-yritysten ei tarvitse itse omistaa kaikkea, vaan ne voivat saada resursseja ja hyötyjä yhteistyöllä ja jakamalla”, sanoo Koskiniemi.

Ketterät menetelmät nopeuttavat ja tehostavat innovaatioprosessia. Näin se osuu käyttäjän tarpeisiin paremmin ja auttaa vastaamaan nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimuksiin.

”Tuotekehityksen syklin koko ajan nopeutuessa on parempi kokeilla asioita jo tuotekehitysvaiheessa eikä vasta markkinoille menon jälkeen. Ideoidaan nopeasti ja myös onnistutaan tai epäonnistutaan nopeasti”, Pietikäinen ja Koskiniemi sanovat.

"Teknologisen kehityksen ohella ketterän toimintatavan yleistymiseen vaikutti lisääntynyt kansainvälinen kilpailu. Asiakaslähtöisyys ei ole enää valinta vaan vaatimus. Tuotekehitys ja markkinointi liittyvätkin toisiinsa erottamattomasti”, huomauttaa Liisa Pietikäinen.

”Markkinointiin kuuluu asiakastarpeen selvittäminen sekä tietojen hankkiminen kohdemarkkinasta ja toimintaympäristöstä. Tuotekehitys tarvitsee markkinoinnin keräämää tietoa koko matkan ajan.”

Ratkaisuja yritysten haasteisiin

Ensimmäisiä BusinessOulun kanssa avoimeen innovointiin lähteneitä yrityksiä olivat muun muassa Finavia, Playsign ja LähiTapiola.

”He lähtivät rohkeasti ja avoimin mielin mukaan. Haasteita ratkaisemaan saatiin hyvä joukko ideoijia, ja yritykset yllättyivät positiivisesti siitä, kuinka paljon he saivat aika vähällä omalla panostuksella. Tekemisen positiivisuus ja saavutetut hyödyt nousevat esiin palautteissa”, kertoo Koskiniemi.

Äskettäin avattiin nopeiden kokeilujen ohjelma tarjouskilpailuna yrityksille, jotka ratkovat BusinessAsemaan liittyviä haasteita. Uusimpina tapahtumina Hiukkavaaran kouluun on haettu yrityksiä pilotoimaan 5G:n hyödyntämistä. Helmikuinen UX Challenge -verkkotapahtuma puolestaan haastoi korkeakouluopiskelijoita ratkomaan digitaalisten tuotteiden käytettävyyteen liittyviä haasteita.

Hyvä haaste on onnistumisen edellytys

Tärkeä lähtökohta onnistuneelle innovoinnille on oikein ja ymmärrettävästi asetettu haaste. Hyvä haaste ei vain tuo esille ongelmaa, vaan siinä on aito mahdollisuus ratkaisulle ja ideoinnille. Koskiniemen ja Pietikäisen kokemuksen mukaan haasteen kirkastamiseksi tarvitaan usein työtä ja monia muotoilukierroksia.

”Hyvä haaste on riittävän ymmärrettävä, innostava ja uteliaisuutta herättävä. Vaativistakin tutkimusryhmiltä tulleista kehittämiskohteista, kuten polymeereistä, on saatu muokattua tavallisille käyttäjille sopivia haasteita. Tämä on BusinessOulun osaamista, jota tuomme projekteihin”, sanovat Koskiniemi ja Pietikäinen.

Koskiniemen mukaan on tärkeää määritellä haasteen lisäksi tulosodotus: mitä tapahtumalta halutaan ja keneltä erityisesti halutaan ratkaisuja. Ideoijina ja ratkaisijoina korkeakouluopiskelijat ovat yksi BusinessOulun usein käyttämä ryhmä. Heistä saadaan muodostettua monialaisia tiimejä kohtuullisen helposti.

”Mukana on ollut myös muuta ideahenkistä porukkaa, joka on ollut hakemassa itselleenkin uutta liiketoimintaa. Lisäksi yritysten haasteita on ollut ratkaisemassa toisia yrityksiä, tai mukaan on haluttu ihan tavallisia kaupunkilaisia.”

Paras toimintamalli jokaiseen tilanteeseen

Kun haaste on työstetty valmiiksi ja ratkojat valittu, BusinessOulu etsii innovointiin parhaan toimintamallin. Se voi olla esimerkiksi IdeaSprintti, yhteiskehittäminen, nopea kokeilu, hackathon tai kilpailu.

Esimerkiksi sOULUtions on korkeakouluopiskelijoille suunnattujen tapahtumien toimintamalli – kertaluontoisen ja satunnaisen ideoinnin vastakohta. sOULUtions on tietynlaisena toistuva tapahtumakonsepti, joka ennakoitavuudellaan madaltaa yritysten osallistumiskynnystä.

”Asemathon puolestaan keskittyy BusinessAsemaan kokeilu- ja kehitysympäristönä. IdeaSprint-tapahtumakonsepti tarjoaa haasteen antajalle kohtuullisen nopeasti koko joukon uusia ideoita ja ratkaisuja”, Koskiniemi sanoo.

Avoin Patiolla.fi-käyttäjäfoorumi mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman kehittämisen käyttäjien kanssa. Aiemmin Oulun kaupungin ja yliopiston huomassa kehittynyt Patiolla.fi on nyt osa BusinessOulun yrityksille suunnattuja palveluita.

”Uusi digitaalinen fasilitointialusta on otettu käyttöön, ja käyttäjäyhteisöä on rakennettu uudestaan. Testikäyttäjien joukosta voidaan hakea juuri oikeat henkilöt testaajiksi ja kehittäjiksi. Patiolla.fi -palvelua voi käyttää kaikenlaisten tuotteiden ja palvelujen kehityksessä.”

Tämän kevään yleisin kysymys on kuitenkin kaikille yhteinen – koska voidaan järjestää tapahtumia ja työpajoja livenä?

”Patiolla.fi palaa myös livetapahtumiin heti kun koronatilanne sallii. Kyllä niitä kaipaamme jo itsekin”, Koskiniemi ja Pietikäinen sanovat.

Lisätiedot:

Pirjo Koskiniemi
vastuuhenkilö, avoimen innovaation palvelut
040 592 5375
pirjo.koskiniemi@businessoulu.com

Liisa Pietikäinen
asiantuntija, avoimen innovaation palvelut, ennakointi
040 7050 473
Liisa.Pietikainen@businessoulu.com