BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Global Forum –tapahtumaan osallistuvat johtavat ICT-alan päättäjät: 5G on tulevaisuuden tärkein globaali liikeympäristö

Global Forum –tapahtumaan osallistuvat johtavat ICT-alan päättäjät: 5G on tulevaisuuden tärkein globaali liikeympäristö

On hyvin todennäköistä, että uuden sukupolven langattomat 5G-verkot ovat seuraava merkittävä askel uuden verkossa tapahtuvan liiketoiminnan kehityksessä. Maailman johtavien ICT-alan päättäjien näkemyksen mukaan tulossa oleva 5G-vallankumous on 1990-luvun alun GSM-standardin luomisen jälkeen suurin alalla nähty positiivinen mullistus.

Globaalin kehityksen kannalta radiotaajuudet ovat ratkaisevan tärkeä resurssi. Radiotaajuudet ovat viran¬omaisten säätelyn ja hallinnoinnin alaisia. On äärimmäisen tärkeää, että tulevaa 5G-käyttöä varten varataan riittävästi taajuuksia. Näin taajuuksia säätelevät viranomaiset voivat edistää merkittävällä tavalla mobiili¬teknologian kehitystä ja parantaa lähes jokaisen maapallon asukkaan elämää.

“5G-verkoista mahdollisesti hyötyvät sovellusalueet ja -mallit voivat ulottua terveydenhuollosta ja turvallisuusalasta vähittäiskauppaan ja valmistavaan teollisuuteen, ja kaikkeen siltä väliltä. Nopeat 5G-verkot voivat toimia merkittävinä liiketoiminnan mahdollistajina, mutta vain jos sääntelyviranomaiset sallivat kaikkien taajuuksien käytön ilman, että korkeat lisenssimaksut muodostuvat käytön esteeksi", totesi Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen.

5G “ICT-alan Davoksen” teemana

Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että 5G voi toimia vahvana perustana hallitulle, operaattoreista riippumattomalle tietoverkkotoiminnalle sekä luoda uuden, avoimen liiketoiminta-alustan nykyisen rinnalle. Operaattoreista riippumaton toiminta on erittäin tärkeää 5G-mobiilipalveluiden mahdollistamiseksi etenkin sisätiloissa. Tulevien esineiden internet- eli IoT-ratkaisujen onnistuminen riippuu tästä mallista, sillä nykyiset operaattorien hallitsemat liiketoimintamallit eivät tarjoa riittävästi tukea niiden kehittämiselle.

“Sääntelystä vastaavien viranomaisten on aivan lähitulevaisuudessa kohdattava tosiasiat ja tehtävä ratkaisuja. Löytyykö heiltä tarpeeksi rohkeutta tehdä radikaaleja valintoja taajuuksien ja lisenssien myöntämisessä tavalla, joka mahdollistaa myönteisen kehityksen? Yhdysvallat on jo ottanut ensimmäiset määrätietoiset askeleet tällä saralla - jääkö Eurooppa kehityksessä jälkeen?” kysyi professori Matti Latva-aho Oulun yliopistosta.

Nämä kysymykset ja haasteet ovat aiheena tämänvuotisessa Global Forum -tapahtumassa, josta käytetään myös nimitystä “ICT-alan Davos”. Tänä vuonna Global Forum järjestetään Oulussa, joka on yksi johtavia uuden sukupolven mobiiliteknologian kehityksen keskuksia. Oulussa on jo 40 vuoden ajan karttunut tietämystä ja taitoa, joiden pohjalta kaupunki on noussut johtoasemaan radioteknologiajärjestelmien alalla. Maailman ensimmäinen, Oulun yliopiston ja VTT:n yhteistyönä rakentama 5G-testiverkko otettiin käyttöön Oulussa toukokuussa 2015.

Mediayhteydenotot:
Pauliina Pikkujämsä, 040 7434 362, pauliina.pikkujamsa@businessoulu.com
Elina Piskonen, 040 5955 271, elina.piskonen@kaikuhelsinki.fi

Global Forum
Global Forum/Shaping the Future on kansainvälisesti tunnustettu ajatushautomo ja verkosto, joka kokoaa yhteen kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason päättäjiä, yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita sekä tutkimus- ja kehitystyön asiantuntijoita.

Global Forum on riippumaton, kansainvälinen, voittoa tavoittelematon korkean tason tapahtuma, jossa pohditaan digitaalisen yhteiskunnan onnistuneeseen kehitykseen vaikuttavia liike-elämän ja poliittisen päätöksenteon kysymyksiä. Eri puolilla maailmaa vuosittain järjestettävä Global Forum kokoaa yhteen yli 300 päättäjää sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijaa yli 30 maasta ja kaikilta mantereilta. Tapahtumasta käytetään usein nimitystä "ICT-alan Davos".

Leading ICT Policymakers at Global Forum: 5G Set to Emerge as Dominant Global Business Platform