BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Energiansäästö ja hiiliviisaus syntyvät monesta purosta

Energiansäästö ja hiiliviisaus syntyvät monesta purosta

Oulun kaupunki haluaa olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. 6Aika-hankkeissa on parannettu yritysten ja organisaatioiden hiiliviisautta ja pienennetty energiankulutusta – ja nyt Oulun hiilineutraalius on monta askelta lähempänä.

Energiasäästöjen maksimointi on strateginen tavoite sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoille. Pienempi energiankulutus näkyy yritysten kukkaroissa, ja toisaalta niin yritysten asiakkaat kuin julkisorganisaatiot vaativat energiankulutuksen minimointia.

CarbonWise-hankkeen keskiössä on yritysten hiiliviisaus: energiatehokas ja elinkaaren huomioiva liiketoiminta, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset.

– Oulun hiiliviisaus on yritysten, organisaatioiden ja kaupunkilaisten yhteinen asia, jonka merkitys kaupungin pito- ja vetovoimassa kasvaa jatkuvasti. Yritys ei voi enää luoda kilpailukykyistä brändiä huomioimatta kestävää kehitystä, sanoo CarbonWisen projektipäällikkö Tiina Haapaniemi.

CarbonWisen viesti on otettu yrityksessä vastaan kiinnostuneena, jopa innostuen. Yksi teemaan myönteisesti suhtautuvista on hankkeessa pilottiyrityksenä toimiva Oulun satama.

– Meidän alueellamme yritykset voivat testata ideaansa. Teemme pilotointeja ja etsimme yritysten kanssa molempia hyödyttäviä ratkaisuja, Oulun sataman liiketoiminnan kehityspäällikkö Päivi Vähänikkilä-Kuronen toteaa.

Mukana monipuolinen joukko yrityksiä

Yritykset ovat tervetulleita hiiliviisauden polulle millaisella taustalla tahansa. CarbonWisesta kiinnostuneita onkin hyvin heterogeeninen joukko pienestä kivijalkayrittäjästä aina suuriin teollisuusyrityksiin.

– Opastamme kuinka hiilijalanjälki lasketaan koko organisaatiolle tai vaikka tuotteelle tai palvelulle. Tämä on alku hiiliviisaan liiketoiminnan kehittämiseen ja siitä saatavan kilpailuedun vahvistamiseen. Edelläkävijät hyötyvät, kertoo Haapaniemi.

Oulun satama on kiinnittänyt huomiota hiiliviisauteen ja kaikenlaiseen energiankulutuksen minimointiin jo pitkään, aina 1990-luvun alusta saakka.

– Meillä on ISO-ympäristösertifikaatti ja olemme olleet hyvin tietoisia päästöistämme, Vähänikkilä-Kuronen sanoo.

Uimahallin vesiin lämpö jäähallista

Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeessa etsittiin uusia älykkäitä vähähiilisiä ratkaisuja 6Aika-hankkeen kuudessa kaupungissa. Oulun osatoteutuksessa keskityttiin Raksilan urheilualueen energiavisioon, jossa selvitettiin alueen paljon energiaa haukkaavien rakennusten synergiahyötyjä.

Raksilassa vierekkäin sijaitsevat jäähalli ja pienempi harjoitushalli, tekojäärata ja Suomenkin mittakaavassa suuri Oulun uimahalli, joka kuluttaa eniten energiaa yksittäisistä kaupungin omistamista rakennuksista. Hyvänä kakkosena tulee perässä Oulun jäähalli.

– Raksilan urheilualueella on mahdollista säästää valtavasti energiaa ja vähintään puolittaa vuotuiset päästöt, kertoo Oulun osatoteutuksen projektipäällikkö Johanna Mäkelä näkymistä, jotka tukevat Oulun tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä.

Hankkeen myötä syntyi suunnitelma siitä, miten jäähallin lauhdelämpöjä voidaan hyödyntää uimahallin lämmityksessä rakentamalla rakennusten välille matalalämpöverkko. Lisäksi altaan vesimassa pystytään hyödyntämään lämpövarastona yöaikaan. Veden lämpötila nousee aamuyöstä vain asteella ja tasaantuu jo aamulla normaaliksi käyttäjille, silti se voi varastoida lämpöä 4 MWh verran.

Mahdolliset ja todennäköiset käytännön toimet matalalämpöverkon rakentamisessa odottavat Oulun uimahallin peruskorjausta tai mahdollista uuden uimahallin rakentamista samalle paikalle.

Tarve energiavirtojen laskemisesta ja niiden hyödyntämisestä Raksilan urheilualueella on tunnettu jo pitkään.

– Nyt laskelmat syntyivät täysin tämän hankkeen ansiosta, Mäkelä kiittää.

Kiimingissä kehitettiin kiertotaloutta

Kiertotalous maankäytön suunnittelun ja maamassojen paremman hyödyntämisen näkökulmasta oli keskiössä CircVol-hankkeessa. Oulussa sen kehittämiskohteena oli Välimaan kiertotalousalue Kiimingissä.

– Uutta liiketoimintaa kiertotaloudesta ja suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa, kiteyttää tavoitteita CircVol-hankkeen projektipäällikkö Venla Honkala.

Välimaa on monelle toimijalle suunniteltu laaja alue, joka poikii kasvua kiertotaloudesta materiaalitehokkuudella ja innovatiivisilla ratkaisuilla ja tuotteilla.

– Tehdasteollisuuden sivuvirtojen paremmalla hyödyntämisellä ja maamassojen uudelleenkäytöllä saadaan sekä taloudellisia säästöjä että edistetään Oulun tavoitteita kiertotaloudessa ja hiilineutraaliudessa, Honkala toteaa.

Hänen mukaansa hankkeessa myös vahvistettiin Välimaan tunnettuutta ja osallistettiin kiiminkiläisiä alueen kehittämiseen.

– CircVol sysäsi liikkeelle monta kehitysuraa, joiden toivotaan jatkuvan yhteistyönä paikallisten osallistamisen, keskinäisen vuoropuhelun ja alueen kehittämisen parissa, Honkala päättää.

CarbonWise, Energiaviisaat kaupungit (EKAT) ja CircVol -hankkeet ovat osa 6Aika-strategiaa. Kuutoskaupungeilla on yhteisiä, kaupungistumiseen liittyviä haasteita. 6Aika-strategian avulla Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu pyrkivät vastaamaan näihin haasteisiin ja kehittämään entistä parempia palveluja. 6Aika-strategiaa rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Suomen valtio, kuutoskaupungit ja hankekumppanit. Rahoitusta myöntävät Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja:
CarbonWise-hanke, projektipäällikkö Tiina Haapaniemi, BusinessOulu, puh. 050 3023196, tiina.haapaniemi@businessoulu.com.
Energiaviisaat kaupungit, projektipäällikkö Johanna Mäkelä, Oulun kaupunki, Oulun tilapalvelut, puh. 044 703 2536, johanna.makela@ouka.fi.
6Aika-viestintä, Sari Hyvärinen, Oulun kaupunki, puh. 044 703 1317, sari.hyvarinen@ouka.fi.

Kuvassa Energiaviisaat kaupungit -projektipäällikkö Johanna Mäkelä.