BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

EcoUp Oyj suunnittelee listautumisantia ja listautumista First North -markkinapaikalle

EcoUp Oyj suunnittelee listautumisantia ja listautumista First North -markkinapaikalle

Kiimingissä tehdastaan pitävä oululainen EcoUp-konserni suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa hakemista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Listautumisen toteutuessa EcoUp olisi Suomessa ensimmäinen listattu rakennetun ympäristön puhdas kiertotalousyhtiö.

Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan ensisijaisesti osakeannista, jossa EcoUp laskisi liikkeeseen uusia osakkeita. Suunnitellun osakeannin koko on alustavasti 15 miljoonaa euroa. Lisäksi tietyt yhtiön nykyiset osakkeenomistajat suunnittelevat tarjoavansa ostettavaksi yhtiön olemassa olevia osakkeita, jos osakeanti ylimerkitään, jolloin yhtiön hallituksella on oikeus lisätä tarjottavien osakkeiden määrää. Suunniteltu listautumisanti koostuisi yleisöannista, instituutioannista ja henkilöstöannista.

”Tavoittelemme perusliiketoiminnassamme mittavaa kasvua lähivuosina. Olemme nyt muutoksen aallonharjalla, kun esimerkiksi uusi lainsäädäntö ja EU:n kestävän rahoituksen tavoitteet ohjaavat rakennusalan investointeja kohti vähähiilisempiä ratkaisuja. Toiminta-ajatukseemme kuuluu oleellisesti uuden kehittäminen ja kiertotalouden mahdollistaminen asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Mielestämme EcoUpin on nyt oikea aika investoida tuotannon kasvuun ja uusiin teknologioihin”, kommentoi Antti Ollikainen, EcoUpin toimitusjohtaja.

Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääasiassa yhtiön liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen, tuotekehitykseen ja uusien teknologioiden kehitykseen ja kaupallistamiseen sekä tuotantokapasiteetin ja markkinointikanavien rakentamiseen.

”Olemme uusien mahdollisuuksien kynnyksellä ja yrityksen seuraavat kasvuaskeleet, etenkin uusien teknologioiden kansainvälinen kaupallistaminen vaativat uudenlaista osaamista ja resursseja. Omistuspohjan laajentaminen ja osakkeidemme listaaminen First North -markkinapaikalle tukisivat mielestämme tässä vaiheessa erinomaisesti yhtiön asettamia kasvutavoitteita ja antaisivat sijoittajille mahdollisuuden vähentää kanssamme rakennusalan ympäristökuormitusta ja tuoda kiertotalouden ratkaisuja kaikkien saataville”, toteaa Matti Kaski, yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

EcoUpin vuoden 2020 liikevaihto oli 26,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 4,3 miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstön lukumäärä oli 30.6.2021 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla keskimäärin 150 henkilöä.

Kuva: Anna-Katri Hänninen

Tietoja EcoUpista:

EcoUp on kiertotalouskonserni, joka tarjoaa asiakkailleen hiilineutraaleja, ylijäämävapaita, energiaa säästäviä ja kilpailukykyisiä tuotteita, palveluita ja teknologioita, jotka auttavat sen asiakkaita tekemään niiden toiminnasta ympäristöystävällisempää. Yhtiön tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat esimerkiksi ekologiset eristeet ja kuitutuotteet sekä rakennusalan kiertotalouspalvelut, kuten suurtehoimuroinnit.

Yhtiö on lisäksi kehittänyt kiertotalousteknologioita ja laitteistoa, jotka mahdollistavat mineraalipohjaisten materiaalien kierrätyksen ja energiatehokkaan uusiokäyttöön jalostamisen. Yhtiöllä on kaksi pääliiketoiminta-aluetta, jotka ovat kiertotaloustuotteet ja -palvelut rakennusalalle sekä kiertotalousteknologiat.

EcoUpin toiminta keskittyy materiaalien uusiokäytön mahdollistamiseen ja rakentamisen resurssitehokkuuden parantamiseen. EcoUp hyödyntää eri liiketoiminnoissaan mahdollisimman laajasti käytettyjä ylijäämämateriaaleja, ja sen strategiset valinnat ovat ekologisia ja kestäviä. Yhtiö toimii upcycling-periaatteella, jossa ylijäämämateriaalit jalostetaan uuteen, entistä laadukkaampaan ja arvokkaampaan muotoon, kuten Ekovilla-eristeeksi ja geopolymeeriraaka-aineiksi.

Yhtiö kykenee käsittelemään tehokkaasti rakennus- ja purkukohteista syntyvää materiaalia, kuten ylijäämänä tai purkutöissä kerättyä mineraalivillaa. Lisäksi Yhtiön tuotantoprosessi mahdollistaa uusioeristeiden ja muiden ekologisesti kestävien materiaalien tuottamisen rakennusteollisuuden hyödynnettäväksi. Yhtiön Ekovilla-tuotteet sitovat hiiltä koko käyttöikänsä ajaksi, ja ne ovat edelleen uusiokäytettävissä, kun materiaalin kohde tulee käyttöikänsä päähän. Lisäksi EcoUpin tuotantolaitosten sijainti lähellä kasvukeskuksia lyhentää logistista ketjua ja vähentää logistiikasta aiheutuvia päästöjä.

Yhtiön päämarkkina-alue on Suomi. Yhtiöllä on myös kansainvälistä liiketoimintaa, ja vuonna 2020 sen liikevaihdosta noin 4 prosenttia tuli ulkomailta. Lähitulevaisuudessa yhtiö pyrkii kasvattamaan ulkomaille suuntautuvaa liiketoimintaansa, ja sen ensisijaiset kohdemarkkinat ulkomailla ovat muut Pohjoismaat sekä Länsi- ja Etelä-Eurooppa.

ecoup.fi