BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Digipolis valittiin vetämään Sitran kärkihanketta

Digipolis valittiin vetämään Sitran kärkihanketta

Kemin Digipolis Oy sai tänään keskiviikkona merkittävän valtakunnallisen tunnustuksen, kun Sitra julkisti Helsingissä Finlandia-talolla kiertotalouden toimintaohjelman kärkihankkeensa. Valittujen joukossa on Digipoliksen vetämä Arktisen teollisuuden ekosysteemi ja Kemi-Tornion kiertotalouden innovaatioalusta.

- Teollisten symbioosien ja ympäristöliiketoiminnan arvo Kemi-Tornio -alueella on arvioitu olevan vuositasolla 200 miljoonaa euroa. Kierto- ja biotalouden uusien investointien liiketoimintapotentiaali Lapissa on kuitenkin nykytasoon verrattuna kymmenkertainen. Investointi- ja kehittämispotentiaaleja on tunnistettu vuonna 2014 aloitetussa selvitystyössä, jossa selvitettiin teollisuuden sivuvirtoja ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Kemi-Tornion teollisen symbioosin tämän hetken työllisyysvaikutuksiksi on arvioitu vajaat 500 työpaikkaa, mutta bio-ja kiertotalouden investointien kautta määrä voi kasvaa jopa sadoilla tulevaisuudessa, kertoo Digipoliksen ohjelmapäällikkö Kari Poikela.

Valinta kärkihankkeeksi liittyy Suomen kiertotalouden tiekarttaan, joka julkistettiin tänään. Sitran vetämän ja fasilitoiman tiekarttatyön tavoitteena on ollut luoda yhteinen tahtotila konkreettisista keinoista, joilla vauhditetaan Suomen siirtymää kiertotalouden edelläkävijäksi. Tuloksena syntyy talouskasvua ja uusia vientikonsepteja. Selvillä on myös, millaisia ovat ensimmäiset yritysten ja organisaatioiden kokeilut ja pilotit, joilla tiekarttaa toteutetaan.

Tiekarttaa on työstetty yhteistyössä ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, elinkeinoelämän sekä muiden merkittävien sidosryhmien kanssa kevään 2016 aikana. Lisäksi työhön ovat osallistuneet sidosryhmät laajalla rintamalla.

Kemin Digipolis Oy on kehittänyt teollisuuspalveluja Meri-Lapissa ja Lapissa systemaattisesti jo parikymmentä vuotta yhteistyössä alueen teollisuuden kanssa toimialarajat ylittävästi. Neljä vuotta sitten teollisuudelta ja muilta sidosryhmiltä tuli toive, että Kemi-Tornion seudulla pitää aloittaa systemaattinen prosessi teollisuuden ja yhdyskunnan sivuvirtojen paremman hyödyntämisen edistämiseksi.

Työ käynnistettiin välittömästi avoimella ja verkostomaisella toimintatavalla, jossa tietoa jaetaan mahdollisimman avoimesti ja työssä hyödynnetään teollisuuden, oppilaitosten, sektoritutkimuslaitosten ja viranomaisten asiantuntijoita toimiala- ja sektorirajat ylittävästi. Työn tuloksena on syntynyt Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusteri.

Työn aikana on luotu systemaattinen malli prosessista sekä tarvittavia työkaluja, joilla tuotannon ja yhdyskunnan sivuvirtoja hyödyntämistä, teollista symbioosia ja kiertotaloutta pystytään edistämään yrityslähtöisesti laajassa yhteistyöverkostossa.

- Luotua konseptia ja työkaluja aletaan seuraavassa vaiheessa pilotoimaan sekä jatkokehittämään laajemmin Pohjois-Suomessa, -Ruotsissa ja -Norjassa. Koska työssä on mukana metsä-, metalli-, kaivos- ja energiateollisuutta, on työllä myös selkeät liittymäpinnat metsäperäisten kiertojen ja liikkumisen sekä logistiikan painopistealueisiin. Sitran tekemän valinnan taustalla on nimenomaan monialainen ja syvä yritysyhteistyö sekä yritysten asiantuntijoiden panos, sanoo Poikela.

FAKTABOKSI

Digipoliksen hankkeen saavutuksia

  • Lappi valittiin Euroopan Komission toimesta modernin klusterikehittämisen mallialueeksi luonnonvarojen kestävässä jalostamisessa vuonna 2014 ja yhteistyö jatkuu edelleen aktiivisena sekä työtä tukemaan on syntynyt Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusteri
  • on tunnistettu 1,4 Mt teollisuuden sivuvirtoja sekä analysoitu niiden hyödyntämis- ja liiketoimintapotentiaalia sekä löydetty uusia potentiaalisia hyödyntämiskohteita
  • on tunnistettu kymmeniä uusia liiketoiminta-aihioita ja mahdollisia teollisia symbiooseja
  • alueelle on tehty useita investointeja aihepiiriin ja investointitarkastelussa on useita hankkeita, investointipotentiaali alueella on useita satoja miljoonia
  • toiminnassa on mukana reilusti yli 50 yritystä ja 20 muuta kehittämisorganisaatiota sekä koko Lapin suurteollisuus osallistuu kehittämistyöhön, lisäksi verkosto laajenee koko ajan
  • Digipoliksen kehittämistoiminta on laajentunut n. 1 htv/vuosi ja yli puolet henkilökunnasta on jo suoraan mukana kiertotalouden kehittämistyössä
  • kiertotalouden hankeperheessä on käynnissä viisi eri hanketta syvässä keskinäisessä synergiassa
  • kiertotalouden kehittäminen on yksi alueen keihäänkärjistä ja tärkeä osa seutubrändiä

Lisätietoja:
Kari Poikela
Ohjelmapäällikkö, Arctic Business Concept
Puh. +358 50 435 8283
kari.poikela@digipolis.fi
www.digipolis.fi