BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

CORNET-projektista kustannustehokkaita ratkaisuja verkkoliikenteen priorisointiin ja langattomien verkkojen tilapäiseen toteutukseen

CORNET-projektista kustannustehokkaita ratkaisuja verkkoliikenteen priorisointiin ja langattomien verkkojen tilapäiseen toteutukseen

Tammikuun alussa käynnistyneessä Tekesin rahoittamassa CORNET-projektissa kehitetään uusia kustannustehokkaita tietoliikenneratkaisuja erityisesti viranomaisverkkojen ja –käyttäjien tarpeisiin, verkkoliikenteen priorisointiin sekä tietoturvallisuuteen.

Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications (CWC) –tutkimusyksikön koordinoimassa kaksivuotisessa hankkeessa toteutetaan monipuolinen testiympäristö, jossa verifioidaan ja demonstroidaan erityisryhmien, kuten viranomaistoimijoiden sekä terveydenhuollon palveluntarjoajien, palvelun laadun (QoS) varmistamista sekä verkkoliikenteen tehokasta toteuttamista poikkeustilanteissa kuten pelastusoperaatioissa ja massatapahtumissa.

Projektin tuottamien ratkaisujen kustannustehokkuus perustuu erityisesti tavanomaisten viestintävälineiden kuten matkapuhelinten ja kaupallisten viestintäverkkojen tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Projektin erityisantia ovat säännölliset julkiset demonstraatiot. Projekti edistää vahvasti monialaista kriittisen tietoliikenteen toimijoiden yhteistyötä, joka mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja –malleja sekä uudenlaisia kumppanuuksia viranomaistietoliikenteen alueella. Julkisen tutkimuksen periaatteita tukien, projektin toteuttajat laajentavat myös keskustelua kriittisen viestinnän toteutustavoista ja mahdollisista ratkaisuista sekä niiden merkittävistä yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tuomo Hänninen, p. +358 50 5758340, email tuomo.hanninen@oulu.fi

http://www.oulu.fi/cornet/