BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

BusinessOulu kerää tietoa kokeilupalvelujen kehittämiseen

BusinessOulu kerää tietoa kokeilupalvelujen kehittämiseen

Onnistuneet kokeilut johtavat markkinakelpoisempiin tuotteisiin. Kokeilussa voi tulla ilmi odottamattomia asioita, jotka ilmenisivät muuten vasta tuotteen ollessa myynnissä. On parempi havaita asiat ajoissa ja tehdä tarvittavat muutokset.

Avoimena palveluna järjestettävät kokeiluympäristöt mahdollistavat yrityksille kokeiluja, joita ne eivät itse pystyisi järjestämään. Nyt BusinessOulu kerää tietoa kokeilutoiminnasta kiinnostuneilta yrityksiltä, tarkoituksena kehittää kokeilupalveluja yritysten tarpeiden perusteella.

Mitä on yrityksen kokeilutoiminta?

Kokeilutoiminta tarkoittaa tuotekehityksen vaihetta, jossa pyritään saamaan merkittävää uutta tietoa järjestämällä olosuhteet, joissa tuotetta käytetään sen luonnollisessa käyttöympäristössä. Saatava tieto voi liittyä tuotteeseen itseensä, käyttäjään, käyttöympäristöön tai menetelmiin, joilla tuotetta käytetään. Yritys voi toteuttaa kokeiluja omaehtoisesti, mutta käytettävissä on myös avoimia kokeilupalveluja.

Oulun kaupunki tuottaa kolmenlaisia kokeilupalveluja. Kokeilualustat voivat olla fyysisiä tai digitaalisia, aitoja tai simuloituja ympäristöjä, joissa oikeat käyttäjät käyttävät kehitettävää tuotteita. Kokeilussa testataan tuotteeseen liittyviä olettamuksia, saadaan käyttäjäkokemusta ja opitaan uutta. Näissä tapauksissa kokeilualustalla kokeilemiseen ei liity julkista hankintaa, vaan kaupunki haluaa edistää yritysten liiketoimintaa. Räätälöidyissä kokeilupalveluissa yritys puolestaan esittää kaupungille kokeilua, johon etsitään sopiva paikka ja käyttäjät. Koko kaupunki siis toimii kokeilualustana, mutta kokeiluihin ei liity hankintaa.

Tarve- tai haastelähtöisessä yhteiskehittämisessä kaupunki etsii ratkaisua omaan tosielämän haasteeseen. Tällöin kokeilu on osa yhteiskehittämisen kokonaisuutta ja voi johtaa julkiseen hankintaan. Kokeilujen järjestäjänä voi olla BusinessOulu tai joku muu Oulun kaupungin toimija.

Kokkeile nopiasti, kehitä ketterästi

Kokeilu voi olla nopea ja kertaluonteinen, jolloin lyhyessä ajassa saadaan paljon tietoa, mutta rajattu aika pienentää mahdollisuuksia mukauttaa kokeiluolosuhteita ja tuotetta. Tällaisia nopeita kokeiluja on järjestetty teollisuusympäristöissä ja kaupunkitilassa nimellä ”Nopiat kokkeilut”. Kokeilut ovat kohdistuneet sekä teknologioiden että palvelujen kehitykseen.

Kokeilu voi olla myös pitkäjänteistä tiedon keräämistä käyttöympäristössä, jolloin etuna on mahdollisuus kehittää ketterästi eli mukauttaa kokeilua ja tuotetta kokeilun aikana ilmenevien tekijöiden perusteella. Tällaisia kokeiluja on menossa koko ajan älykiinteistö BusinessAsemalla.

Mitä hyötyä kokeiluista on yrityksille?

Aikaisempien kokeiluohjelmien jälkeen on kerätty palautetta osallistuneilta yrityksiltä. Osana 6Aika Kasvun ekosysteemit KESY 2 – kaupunki kokeilualustana -hanketta tästä aineistosta tehtiin yhteenveto.

Suurin hyöty kokeiluista on odotetusti ollut tiedon saaminen tuotteen kehitystarpeista ja käytettävyydestä sekä käyttäjän kokemuksesta. Tärkeä hyöty on ollut myös se, että on löytynyt uusia tapoja hyödyntää tuotetta tai on saatu tietoa, jota voidaan soveltaa muihin tuotteisiin. Kokeiluissa ilmeni myös asioita, miten käyttöympäristö vaikutti tuotteen käyttöön. Vaikutus saattoi olla joko suora tai välittyä sitä kautta, että käyttäjä muutti toimintaansa ympäristön muuttuessa. On myös paljon hyötyjä, jotka ovat tulleet esille yksittäisen tuotteen kokeilussa, mutta joiden yleisyydestä ei ole tietoa. Eräs tällainen on, että kokeilija löysi tuotteensa rajat: ”Nyt tiedän, mitä voin luvata ja mitä en”.

Ilman kokeilua nämä asiat voivat jäädä pimentoon jopa markkinoille menon jälkeen, eikä syy mahdollisiin vaikeuksiin koskaan selviäisi. Kokeilu antaa mahdollisuuden korjata tilanne etukäteen ja julkaista tuote valmiimpana.

Kokemuksia kokeilleilta

Kokeilupalvelu vaatii kehittämistä ja muuttuvaan aikaan reagoimista aivan kuten tuotteet, joita kokeiluilla kehitetään. Yhteenveto aikaisemmista palautteista antoi arvokasta tietoa, mutta koska yritysten toimintaympäristö muuttuu entistä nopeammin, kuva pitää päivittää. Tästä syystä BusinessOulu tulee lähestymään kokeilutoimintaan osallistuneita yrityksiä tarkoituksena kerätä tietoa kokeilutoiminnan tarpeista ja kehitysnäkymistä yhtä lailla kuin palautetta kokeiluihin osallistumisestakin.

Tietoa tullaan keräämään haastatteluilla ja työpajoissa. Kehittämisen suorana kohteena ovat BusinessOulun omat kokeilupalvelut, mutta saatu oppi ja ymmärrys jaetaan yleiseen käyttöön, kuten muille Oulun kaupungin kokeilutoimintaa järjestäville yksiköille, 6Aika-kaupungeille sekä muille toimijoille, jotka tarjoavat kokeilupalveluja.

Jos olet kiinnostunut kertomaan kokemuksiasi, näkemyksiäsi tai kertoa millaista kokeilupalvelua itse tarvitsisit, kuulemme sinusta mielellämme.

Ota yhteys:

Liisa Pietikäinen
Asiantuntija, avoimen innovaation palvelut ja ennakointi
Projektipäällikkö, Kasvun ekosysteemit KESY 2 – kaupunki kokeilualustana -hanke
040 7050 473
liisa.pietikainen@businessoulu.com

Jari Jokisalo
Asiantuntija, digitaalisten toimintaympäristöjen kehittäminen yrityksille, Smart City business, 5G/6G kaupungissa; BusinessAsema kokeiluympäristö
Projektiasiantuntija, Kasvun ekosysteemit KESY 2 – kaupunki kokeilualustana -hanke
046 923 1397
jari.jokisalo@businessoulu.com

Kokeilutoiminnan kehittäminen toteutetaan osana 6Aika Kasvun ekosysteemit KESY 2 - kaupunki kokeilualustana -hanketta. Hanke on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta Uudenmaan liiton kautta osana 6Aika-strategiaa vuosina 2021-2022. Hankkeen toteuttajia ovat Turun kaupunki, Vantaan kaupunki ja BusinessOulu.