BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

BusinessAseman kokeiluissa on äly mukana

BusinessAseman kokeiluissa on äly mukana

Työtä ja tekijöitä lähentämään perustettu BusinessAsema on myös älykiinteistö ja yhteiskehittämisalusta, jossa voidaan kehittää kiinteistöteknologiaan liittyviä tuotteita ja sitä kautta uutta liiketoimintaa. Tällä kertaa nopeisiin kokeiluihin kutsuttiin yrityksiä ratkomaan esimerkiksi siivoustarpeen arviointia, käyttöasteen optimointia ja turvallisuuden edistämistä.

Kokeilijoilla oli käytössään BusinessAsemalta kerättävä data sekä sinne asennettu teknologia. Dataa kerätään mm. tilojen käyttöasteesta ja olosuhteista.

”Dataa tuottaa 120 sensoria, jotka mittaavat läsnäoloa ja sisäilman olosuhteita. Tuotettu data on saatavilla kaupungin tietoaltaan kautta, ja suurin osa siitä on nähtävissä reaaliaikaisesti Empathic Building -digikaksosessa, joka löytyy BusinessAseman verkko-osoitteesta”, kertoo BusinessAseman kokeiluympäristöstä ja digitalisaatiosta vastaava Jari Jokisalo BusinessOulusta.

Mukaan kevään kokeiluihin valittiin tarjouskilpailun kautta neljä yritystä, jotka toteuttivat kokeilunsa tavanomaistakin nopeammassa aikataulussa.

”Oman haasteensa kokeiluille asettivat koronapandemian aiheuttamat rajoitukset, joiden myötä esimerkiksi ravintola oli ollut jo pitkään suljettuna”, Jokisalo taustoittaa.

BusinessAsema kuitenkin toi kokeilijoita hyvin yhteen ja monessa kohtaa nähtiin yhteisen jatkokehityksen paikka. Fresh Air Globalin Samuli Tahkola kiteytti asian näin:

”Monet asiat tarvitsevat fyysisen kokeiluympäristön. BusinessAsema on yhteinen hiekkalaatikko ja tekemisessä hyvä henki.”

Fresh Air Global kokeili BusinessAsemalla monikanavaista palauteratkaisua, joka helpottaa kiinteistön ylläpitoa yhteistyössä tilan käyttäjien kanssa. Käyttäjät voivat raportoida tilakohtaisesti siivoustarpeista ja muista epäkohdista. Palaute otetaan vastaan esimerkiksi QR-koodien avulla tai ovenpielinäytöistä.

Korona-aika haastoi kokeiluja

Haurun Jäteauto haluaa kokeilla kiinteistöön sijoitettavaa etäluettavaa jäteastiaa, joka on lisäksi pakkaava, jolloin tyhjennystarve on tavanomaista astiaa vähäisempi. Jäteastian sijoituspaikaksi päätettiin BusinessAseman FabLab, jossa syntyvää jätettä on terävien kappaleiden takia vaikea käsitellä.

Koronatilanteesta johtuvien toimitusvaikeuksien takia pakkaava astia ei ehtinyt kokeiluun, joten aluksi käyttöön otettiin Haurun Smart-jäteastia, joka kerää dataa pinnanmittausanturein sekä kannen avaamista mittaavilla sensoreilla. Näin saadaan referenssidataa jätteiden määrästä verrattavaksi myöhemmin toimitettavan pakkaavan astian tuottamaan tietoon.

Korona-ajan rajoitusten vuoksi BusinessAseman toiminta on normaalia hiljaisempaa, joten kokeiluissa korostuivat digitaaliset ratkaisut. BusinessAsemalle on asennettu Haltianin Thingsee-anturilaitteita, joilla voidaan kerätä käyttöastetietoa neuvotteluhuoneista ja ravintolan pöydistä sekä olosuhdetietoa eri tiloista. Haltianin kokeilu perustui antureiden tuottamaan dataan sekä tilan kokonaisuutta ja toimintoja mallintavan Empathic Building -ratkaisun hyödyntämiseen.

Datan avulla voidaan optimoida ravintolan toimintaa, tilojen käyttöä sekä siivouksen ajoitusta. Järjestelmästä voidaan myös erottaa erilaista trendinomaista käyttäytymistä, jonka pohjalta on mahdollista tehdä johtopäätöksiä sekä ravintolan että eri tilojen käytön tehostamiseksi. Ravintola voi dataan pohjautuen myös paremmin ennustaa ruuan tarvetta hävikin minimoimiseksi.

Siili Solutions tutki BusinessAsemalta saatavan datan avulla siivouksen ja puhtaanapitotarpeen ennakointia ja töiden optimointia. Kokeilun aikana tehtyjen haastattelujen perusteella ilmeni, että todellisuudessa tarvittaisiin ainakin kaksi optimointialgoritmia: pitkän aikavälin algoritmi ja nopeammin reagoiva, päivittäinen algoritmi. Jatkossa on tarkoitus luoda pitkän ajan ennustemalli määrittelemään vuosittaisten isojen siivousten ajankohtia. 

BusinessAsemalta kertyy dataa myös mm. taloautomaatiosta, lukituksesta, valaistuksesta, tilanvarausjärjestelmästä, älylokerikoista, saniteettiratkaisuista, infotauluista ja AV-järjestelmistä. Tilojen taas avauduttua ja käytön lisäännyttyä kerättävää tietoa tullaan hyödyntämään yhteistyössä yritysten kanssa.