BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Biokaasun liiketoimintapotentiaali ja vaikutus Oulun seudun aluetalouteen kasvaa

Biokaasun liiketoimintapotentiaali ja vaikutus Oulun seudun aluetalouteen kasvaa

Oulussa tuotetaan teollisuuden tarpeisiin satojen tuhansien eurojen arvosta kaatopaikoilta ja mädätyslaitokselta peräisin olevasta biokaasusta edullista energiaa ja sähköä. Biometaanin ympärille on rakennettu sekä ympäristöä että aluetaloutta hyödyttävä kiertotalousmalli. Osaksi Oulun biokaasun optimaalisen hyödyntämisen ekosysteemiä tuli syksyllä 2017 Ruskon jätekeskukseen biokaasun tankkausasema.

Biokaasun merkitystä ja potentiaalia liikennepolttoaineena käsiteltiin 14.3. Oulussa järjestetyssä Biokaasulla liikenteessä -seminaarissa. Tapahtuma oli osa Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoimaa PPBIO – Kohti kestävää taloutta -hanketta, joka vie maakunnallista biotalousstrategiaa käytäntöön. Hankkeen osatoteuttajia ovat Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Oamk, projektikoordinaattori Sanna Moilanen, vastasi seminaarin toteutuksesta.

Ritva Isomäki, PPBIO-hankkeen projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitosta nosti avauksessaan esille biotalouden merkittävän roolin osana Pohjois-Pohjanmaan elinkeinotoimintaa: Aineellisen biotalouden osuus aluetaloudesta on suuri. Liikevaihto noin 3,5 mrd euroa vuodessa ja työllistävyys noin 13 000 henkilöä. Tämä vastaa yksityissektorin liikevaihdosta 18 prosenttia ja työllistävyydestä 14 prosenttia. Mahdollisuuksia alan liiketoiminnan kehittymiselle tarjoavat kiristyvä lainsäädäntö, poliittiset ohjauskeinot ja asetetut kansainväliset tavoitteet kohti vähähiilistä yhteiskuntaa, myös ilmasto- ja ympäristökysymysten sekä luonnonvarojen niukkuuden ratkaiseminen. Biotalous ja raaka-aineiden jalostus tarjoavat aluetaloudelle merkittäviä mahdollisuuksia.

Seminaarin aiheena ollut liikennebiokaasu on jalostusarvoltaan sähköä ja lämpöä korkeampi tuote. Sen markkinoitavuus on suuri monesta syystä. EU:ssa tavoitellaan liikenteen päästöjen ja öljyriippuvuuden vähentämistä. Biokaasu on yksi vaihtoehto energiaomavaraisuuden kasvattamiseksi maassamme. Tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä liikenteessä vuoteen 2020 mennessä siten, että se korvaa 10 prosenttia kaikesta liikenteessä käytetystä bensiinistä ja dieselistä. Suomessa tavoite on vähentää puolet liikenteen päästöistä vuoteen 2030 mennessä. Minkä siivun biokaasu ottaa tästä uusiutuvan energian potentiaalista? Fossiilisiin polttoaineisiin käytetään valtava määrä rahaa – entäpä jos osa tästä jäisikin aluetalouteen, Isomäki pohti avauksessaan.

Biokaasun kerääminen on aloitettu Oulussa jo vuonna 1997. Kiertokaari Oy:n toimitusjohtaja Markku Illikainen kommentoi, että globaalissakin mittakaavassa Oulun ainutlaatuinen malli biokaasun keräämiseen ja hyödyntämiseen on mittavaa teollista toimintaa. Kiertotalousmalli tuo Kiertokaarelle miljoonan euron vuosittaiset myyntitulot, millä maksetaan lähes koko Kiertokaaren palkat. Biokaasuliiketoiminnan mahdollistaa suurelta osin puhdistusjärjestelmä, jonka avulla biokaasusta erotetaan hiilidioksidia, jolloin kaasun metaanipitoisuus kasvaa. Suunnitteluinsinööri Antero Kiljunen Kiertokaarelta kertoo, että näin biokaasulaitoksen kaasusta saadaan maakaasun veroista liikennepolttoainetta ja että kaatopaikkakaasujen hyödyntäminen teollisuuden energianlähteenä on mahdollista alempinakin metaanipitoisuuksina. Tällä hetkellä biokaasua käytetään siis vielä suurimmaksi osaksi sähkön ja lämmön tuotantoon. Biokaasulla liikenteessä -tapahtumassa näkyi selvästi, että biokaasu liikenteessä on tätä päivää myös Oulun seudulla, mutta volyymiä kaivataan lisää.

Tällä hetkellä Suomessa on noin 3 500 biokaasuautoa, kun vastaava luku Ruotsissa on 54 400. Sekä kuluttajat että yritykset suosivat yhä enemmän vähemmän ympäristöä kuormittavia liikkumismuotoja. Yrityksillä on voimakas tarve alentaa päästöjä toimitusketjuissaan, joissa liikenne on usein merkittävässä roolissa. Biokaasu vähentää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi, jopa 85 prosenttia koko arvoketjussa.

Yritykset, kuten Gasum ja Kiertokaari, antavat suuntaa biokaasun liikennekäytölle. Liikennebiokaasun käytön edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla vaatii jakeluverkoston ja kaasuautojen yleistymistä. Suomessa jo usealla paikkakunnalla julkinen liikenne toimii biokaasulla. Biokaasulla liikenteessä -tapahtumassa oli esillä Jyväskylän kaupungin onnistunut kestävän kehityksen strategian jalkauttaminen mm. osallistamalla kaupunkilaisia. Biokaasun käyttöpotentiaalin perustana on koko toimijaverkoston yhteistyö aina energiamassojen hankinnasta biokaasun tuotantoon ja puhdistukseen. Markus Kaarlela Gasumilta kertoi, että Oulun biokaasulaitoksen tuotannolla liikkuisi 100 bussia ja 3 000 henkilöautoa.

Tilaisuuden tauoilla keskusteltiin hajautetun biokaasun tuotannosta ja sen kannattavaan liikennekäyttöön jalostuksen olevan haaste – kehittyvätkö teknologiat tulevaisuudessa niin, että myös hajautetun tuotannon potentiaali saadaan hyötykäyttöön?

Tapahtuman tavoitteena oli paitsi antaa ajankohtaista tietoa biokaasun roolista ja mahdollisuuksista liikennepolttoaineena, niin myös kuulla konkreettisia esimerkkejä. Taksiautoilija Sampsa Aron argumentit kaasuauton valinnalle olivat selkeät: riippumattomuus öljyn hinnoista, edullisuus, erittäin vähäiset CO2-päästöt sekä laajemmat ympäristökysymykset. Aro katsoo biokaasuvalinnan olevan yrittäjälle pitkälti imagokysymys, joka on merkittävä asia, kun kuluttajien tietoisuus kasvaa yhdessä kuluttajan valinnanvapauden kanssa.

https://www.youtube.com/watch?v=aV1_G7K-4ss

www.ruskonbiokaasu.fi