BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Avoin työpaikka, kalatalousaktivaattori

Avoin työpaikka, kalatalousaktivaattori

Oulun Seudun Leader ry on paikallinen Leader-ryhmä, jonka tehtävänä on aktivoida alueen toimijoita kehittämään omaa aluettaan ja toimintaansa, neuvoa hankkeiden hakemiseen ja toteuttamiseen liittyvissä asioissa sekä rahoittaa paikallisia hankkeita. Oulun Seudun Leader myös hallinnoi kuluvalla EU:n ohjelmakaudella Perämeren rannikon kalatalousstrategiaa, jonka avulla pyritään kehittämään Kokkolan ja Tornion välisen rannikkoalueen kalatalouden toimintaedellytyksiä. Oulun Seudun Leader hakee Kalatalouden kehittäminen-hankkeeseen kalatalousaktivaattoria.

Kalatalousaktivaattorin tehtäviin kuuluvat mm. alueen kalatalousalan yritysten ja yhteisöjen aktivointi ja neuvonta, verkostojen luominen, yhteistyön lisääminen, erilaisten tilaisuuksien järjestäminen sekä muut hankkeeseen kuuluvat tehtävät.

Odotamme hakijalta:

  • Koulutusta ja aiempaa työkokemusta mieluiten kaupalliselta alalta
  • Osaamista ammattikalastajien liiketoiminnan kehittämiseen liittyvään neuvontaan
  • Vuorovaikutustaitoja, innostavaa työotetta, markkinointihenkisyyttä, organisointikykyä, aito kiinnostus kalatalousalan kehittämiseen
  • Hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa

Katsomme eduksi:

  • Aiemman kokemuksen maaseudun kehittämisestä ja EU-osarahoitteisista hankkeista
  • Soveltuva kalatalousalan koulutus tai työkokemus
  • Hyvä ruotsin ja englannin kielen taito

Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä ja koska toiminta-alue on laaja, edellytämme valmiutta oman auton käyttöön. Työpiste sijaitsee Oulussa. Palkkaaminen edellyttää rahoituksen varmistumista hankkeelle.

Lisätiedot: http://www.oulunseudunleader.fi/fi/ajankohtaista/2015/avoin-työpaikka-kalatalousaktivaattori