BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Arctic Business Corridor - Korkeakoulujen verkostot ja osaaminen yritysten kansainvälistymisen tueksi

Arctic Business Corridor - Korkeakoulujen verkostot ja osaaminen yritysten kansainvälistymisen tueksi

Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen ovat terveen talouden edellytys. Me korkeakouluissa haluamme olla mukana tukemassa yrityksiä tässä haasteessa sekä tarjota opiskelijoillemme mahdollisuuden oppia kansainvälistymistä käytännössä. Arctic Business Corridor, eli ABC, on Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen palvelu kasvuhaluisille yrityksille.

ABC:tä on kehitetty osana Euroopan aluekehitysrahaston tukemaa KoKo ”korkeammalle korkeakouluyhteistyössä” -hanketta, joka tähtää uuden kasvuliiketoiminnan luomiseen ja kehittämiseen Oulun korkeakoulujen osaamisvarantoja ja verkostoja hyödyntämällä.

Korkeakouluilla on laajat kansainväliset yhteistyöverkostot joiden hyödyntämisessä paikallisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi nähtiin valtava potentiaali. Tätä potentiaalia hyödyntääkseen Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu yhdistivät voimansa ja syntyi ABC-palvelu.

ABC-palvelussa Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu yhdessä kokoavat kansainvälisen opiskelijatiimin ratkomaan yritykseltä tullutta kansainvälistymishaastetta. Noin nelihenkinen tiimi koostuu korkeakouluopiskelijoista, joista puolet on suomalaisia ja puolet kohdemaasta. Tämän etu on siinä, että tiimistä löytyy ulkomaalaisia, joilla on kansainvälistymisen kannalta ensiarvoista kohdemaan paikallistuntemusta sekä suomalaisia, jotka voivat olla suoraan yhteydessä toimeksiantajayritykseen.

Noin 10 viikkoa kestävän projektin aikana opiskelijatiimi paneutuu yritykseltä saamaansa toimeksiantoon ja tutkii sen markkinapotentiaalia kohdemaassa. Projektin kuluessa opiskelijat tekevät tiivistä yhteistyötä yrityksen kanssa asiantuntijoiden ohjauksessa.

Tällä hetkellä ABC:n verkosto kattaa Norjan, Ruotsin, Saksan, Hollannin ja Belgian, mutta verkostoa kehitetään jatkuvasti. ABC on huokea palvelu yrityksille, jotka suunnittelevat kansainvälistymistä ja haluavat hyödyntää molempien Oulun korkeakoulujen osaamista ja verkostoja kansainvälistymisensä tukena.

ABC-projektin tuloksena yritys saa ensikäden tietoa yritystä kiinnostavasta markkina-alueesta, arvokasta informaatiota kansainvälistymiseen liittyvän päätöksenteon tueksi sekä suoria kontakteja alueen eri toimijoihin. Lisäksi yritys pääsee verkostoitumaan osaavien, innostuneiden ja yrittäjähenkisten tulevaisuuden osaajien kanssa.

ABC-projektit starttaavat joka kevät ja syksy, seuraavan kerran syyskuussa 2016.

Lisätietoja:
Minna Törmälä, Oulun yliopisto, minna.tormala@oulu.fi, 0503505901
Terho Jylhälehto, Oulun ammattikorkeakoulu, terho.jylhalehto@oamk.fi, 0505251319