BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Älykäs hirvieste rakentaa tulevaisuuden liikenneturvallisuutta

Älykäs hirvieste rakentaa tulevaisuuden liikenneturvallisuutta

Kemin Digipoliksen vetämässä hankkeessa rakennetaan kolmen maakunnan yhteistyönä testirataelementtiä, jolla kokeillaan autonomiseen ajamiseen ja testaukseen soveltuvaa älykästä hirviestettä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että testiradalle tai hirviesteeseen lisätään älyä, joka havaitsee lähestyvän ajoneuvon ja käynnistää hirviesteen liikkeen radalle.

- Hankkeen idea syntyi siitä, että ajan töideni yhteydessä noin 100 000 kilometriä vuodessa ja pohjoisen olosuhteissa hirvikolarin vaara on aina olemassa. Parhaimmillaan tämä hanke voi olla alku ajoneuvojen turvajärjestelmälle, joka havainnoi eläimen, jarruttaa ja mahdollisesti myös väistää vaarallista kohdetta, kertoo projektipäällikkö Seppo Ahola Digipoliksesta.

Hankkeen ajatuksena on klusteriyhteistyöllä hyödyntää olemassa olevia Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan osaajien älyliikenteen kehitysympäristöjä. Klusterissa kehitetyt prototyypit kootaan testirataelementtikokonaisuudeksi jollain tarkoitukseen soveltuvalla kaupallisella testialueella Lapissa. Testirataelementtikokonaisuus kehitetään ja testataan demovalmiiksi, minkä jälkeen se siirretään kaupalliselle testiradalle ja demotaan testiyrityksen asiakkaille.

- Haaste on nimenomaan arktisissa olosuhteissa. On aivan eri asia testata turvajärjestelmää laboratorio-olosuhteissa tai Nevadan suoralla kuin kovassa pakkasessa tai rajussa räntäsateessa, sanoo Seppo Ahola.

Laajamittaista klusteriyhteistyötä

Meneillä oleva hanke perustuu todella laajamittaiseen klusteriyhteistyöhön. Lapin Ammattikorkeakoulu kehittää ja testaa sovelluksen osan prototyyppiä Arctic Powerissa Rovaniemellä. Ilmatieteen laitos kehittää ja testaa sovelluksen osan prototyyppiä Tähtelässä Sodankylässä, ja Oulun yliopisto kehittää testirataelementin eli hirviesteen fyysisen mallin ja soveltaa hirviesteen liikkumiseen liittyvät tekniikat. Prototyyppiä kehitetään ja testataan Oulun yliopistolla ja OuluZonella Kiimingissä.

- Tämä on erittäin tärkeä hajautettu kehittämishanke liikenneturvallisuuden kehittämisen kannalta. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää, että mukana on useita yhteistyökumppaneita, sillä arktiset olosuhteet ja pimeys tuovat paljon haasteita. Olemme tehneet vuosia yhteistyötä Digipoliksen kanssa ja todenneet tällaisen hajautetun mallin erittäin toimivaksi, sanoo Oulun yliopiston ajoneuvo- ja työkonetekniikan professori Mauri Haataja.

Centria Ammattikorkeakoulu kehittää hirviesteen ohjaamisen ohiajolaskurin, induktiosilmukan, lähestymisanturin tai muun anturitiedon avulla. Centria integroi ohjaustiedon langattomasti käytettävissä olevaan tietoverkkoon. Centria kehittää ja testaa järjestelmää toiminta-alueellaan Kokkolassa ja Ylivieskassa.

- Centrian roolina on kehittää pitkän matkan etäisyydentunnistamiseen järjestelmä, jolla havaitaan luotettavasti lähestyvä ajoneuvo ja käskytetään hirvieste lähestyvän ajoneuvon eteen. Lisäksi Centrian kehittämä järjestelmä lähettää informaatiota taustajärjestelmiin - esimerkiksi varoitus muille tiellä liikkujille ja alueen turvallisuushenkilöille - testien ollessa käynnissä, kertoo Centrian kehittämispäällikkö Sakari Nokela.

- Nykyään ajoneuvoissa sekä maanteiden varsilla on käytössä paljon erilaista tunnistusteknologiaa. Liikenteen robotisaatio lisää tämän uuden teknologian käyttöä ja vaatimuksia. Kaikkea teknologiaa ei ole kattavasti testattu haastavissa sää olosuhteissa. Tämä hanke edesauttaa teknologian testaamista ja avaa uusia lähestymiskulmia niin ajoneuvotestaamisen kuin myös liikenneturvallisuuden kehittämiseen, päättää Sakari Nokela.

Lisätietoja:

Seppo Ahola, projektipäällikkö, Digipolis
Puh. 0400 249 620
seppo.ahola(at)digipolis.fi

Sakari Nokela, kehittämispäällikkö, Centria amk
Puh. 040 72 999 33
sakari.nokela(at)centria.fi