BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Ajankohtaista Pohjois-Suomen kohortti 1966 hyvinvointi- ja terveystytkimusohjelmasta ja yritysyhteistyöstä sen puitteissa

Ajankohtaista Pohjois-Suomen kohortti 1966 hyvinvointi- ja terveystytkimusohjelmasta ja yritysyhteistyöstä sen puitteissa

Pohjois-Suomen kohortti 1966:n hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma on tieteellinen tutkimus, joka edistää koko väestön terveyttä ja hyvinvointia. Tutkimuksen vastuullinen toteuttaja on Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Terveystieteiden laitos. Tutkimusjoukkoon kuuluu n. 12 000 henkilöä, joiden äidit asuivat raskauden aikana Oulun tai Lapin lääneissä ja lapsen laskettu syntymäaika oli vuonna 1966. Aikaisemmin näistä henkilöistä on kerätty tietoja raskauden ja synnytyksen ajalta sekä 1-, 14- ja 31 vuoden iässä.

Ikäluokan täyttäessä 46 vuotta, käynnistettiin huhtikuussa 2012 jälleen kattava terveystutkimus. Kyselytutkimuksen lisäksi selvitetään nyt laajoilla mittauksilla mm. tuki- ja liikuntaelinsairauksia, sydämen ja keuhkojen kuntoa, liikunta-aktiivisuutta, uniongelmia, iho- ja allergiasairauksia, silmäsairauksia sekä suu- ja hammassairauksia. Tutkimus toteutetaan vuosina 2012–2013 tutkittavien kotipaikkakunnilla tai lähikunnassa.

Tutkimusohjelman yhteydessä vuosina 2011-2013 on kehitetty ja kehitetään edelleen myös uusia innovatiivisia yhteistyömalleja tieteellisen tutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen välille. Uusina yhteistyökumppaneina voidaan nähdä erityisesti Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla toimivat bioalan, lääketieteen tekniikan, hyvinvointiteknologian ja ICT -alan yritykset sekä näiden alojen tutkimus- ja kehittämiskeskukset. Toimintamalleja on kehitetty tiiviissä yhteistyössä yritystoimintaa ja verkottumista tukevien organisaatioiden kanssa (BusinessOulu, OWI, CHT ).

Ensimmäisessä vaiheessa yritykset ovat olleet vaikuttamassa mm. tiedonkeruuta koskettaviin suunnitelmiin. Seuraavassa vaiheessa, syksyllä 2012, otetaan käyttöön ns. showroom-konsepti. Tämä OLOKKARIKSI nimetty näyttelyosasto rakennetaan Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen ala-aulaan. Kohortti 1966 hanke tarjoaa toiminnan avulla Oulun seudun yrityksille mahdollisuuden tuoda esille osaamistaan, tuotteitaan ja palveluitaan. Toiminnan päätavoitteena on tukea alueen innovaatioiden esille tuomista, käyttäjäkeskeistä lähestymistapaa sekä yhteistyön syntymistä tieteellisen tutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen välille. >lisätietoja (pdf-esite)

Maaperä on valmisteltu uuden yhteistyön jatkokehitystä varten aikajaksolla 15.8.2011-14.6.2012. Asiaa valmistelleen projektikoordinaattorin määräaikainen tehtävä päättyy 14.6.2012 ja 15.6.2012 lähtien yhteyshenkilönä yritys-yhteistyöhön liittyvissä asioissa toimii Juha Auvinen.

Lisätietoja 14.6.2012 asti:

Projektikoordinaattori (yritysyhteistyö) Terhi Holappa
terhi.holappa@oulu.fi
+358 40 673 6889

Lisätietoja 15.6.2012 lähtien:

Tutkimuskoordinaattori Juha Auvinen
juha.auvinen@oulu.fi
+358 40 673 6344