BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

6Aika-strategia kärkihankkeeksi, Oulu näkyvästi mukana

6Aika-strategia kärkihankkeeksi, Oulu näkyvästi mukana

6Aika-strategia on valittu Suomen kärkihankkeeksi EU:n koheesiopolitiikan 30. juhlavuoteen. Tämä tuo runsaasti kansainvälistä näkyvyyttä kuutoskaupunkien yhteiselle strategialle ja sen hankkeille. Oulussa koordinoidaan kansallista Avoimet innovaatioalustat -hanketta ja toteutetaan projekteja mm. BusinessOulussa, Oulun kaupungilla, Oulun yliopistossa ja Oulun ammattikorkeakoulussa.

Kuvateksti: Metsokankaan monitoimitalon Nopiat Kokkeilut loppusyksystä olivat näkyvä osa Avoimet innovaatioalustat -hanketta Oulussa.
Kuva: Anna karppinen

Kuutoskaupunkien strategiaa toteuttavat Oulu, Espoo, Helsinki, Tampere, Turku ja Vantaa. 6Aika näkyy Suomen ainoana edustajana Euroopan komission viestintäkampanjassa, johon komissio kerää jäsenmaiden huippuhankkeet. 6Aika-strategia tulee lihaksi kehityshankkeissa, joita on jatkuvasti käynnissä noin 30. Hankkeiden aihepiirit vaihtelevat oppimisesta liikkumiseen, kiertotaloudesta terveydenhoitoon ja pelialaan. Kokonaisuuteen kuuluvat myös työllisyyshankkeet.

6Aika-strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta ja samalla osa EU:n Kestävän kaupunkikehittämisen tavoitetta. 6Aika EAKR-hankkeissa rahoittajaviranomainen on Uudenmaan liitto ja ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus.

Kolme avointa hanketta kärkinä

6Aika on vaikuttanut kaupunkien kehittymiseen kolmella laajamittaisella kärkihankkeella ja niiden osatoteutuksilla: avoimen datan ja rajapintojen kärkihankkeella, avoimen osallisuuden ja asiakkuuden kärkihankkeella sekä yllä mainitulla avointen innovaatioalustojen kärkihankkeella.

Kuutoskaupungit avasivat yhdessä julkisia datojaan 31.12.2017 päättyneessä Avoin data ja rajapinnat -hankkeessa. Tavoitteena oli luoda datan avaamiselle yhteisiä toimintamalleja, avata harmonisoituja ohjelmointirajapintoja ja edesauttaa avoimen datan hyödyntämistä liiketoiminnassa. Hankkeen aikana avattiin yli 500 datasettiä ja rajapintaa. Yrityksissä, oppilaitoksissa ja innovaatiokilpailuissa tuotettiin yli 150 sovellusta. Lisätietoja hankkeen tuloksista löytyy osoitteesta databusiness.fi. Oulun julkaisemat datasetit ja rajapinnat ovat osoitteessa data.ouka.fi. Kärkihankkeen päätyttyä datan avaaminen jatkuu osana kaupunkien perustoimintaa.

Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeella on luotu toimintamallia kaupunkien asiakasmassojen avaamiselle yrityksille. Yksi projektin päätavoitteista on ollut alueellisten palvelualan yritysten liiketoiminnan kasvattaminen sekä elinkeinoelämän ja peruskunnan yhteistyön lisääminen. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä tästä on lapsiperheille suunnattu palvelu lapsuus.ouka.fi.

Avoimet Innovaatioalustat -hanke puolestaan rakentaa yrityksille kehitysympäristöjä. Ympäristöt mahdollistavat yhteiskehittämisen ja lopputuotteistamisen, joka muutoin voisi olla yksittäisten yritysten tavoittamattomissa. Oulussa avoimia innovaatioalustoja luodaan kahden pääteeman ympärille, joita ovat virtuaalikaupunki ja langaton verkko. Kuutoskaupunkien innovaatioalustoihin voi tutustua osoitteessa: www.citybusiness.fi

Erittäin vakuuttavia tuloksia on jo saavutettu esimerkiksi juuri päättyneessä Yliopistosairaalat innovaatioalustana, YSI-hankkeessa.

Katso täältä nyt käynnissä olevat 6Aika-hankkeet

Katso täältä päättyneiden hankkeiden tuloksia

Koheesiopolitiikka tuo tasapainoa Eurooppaan

Koheesiopolitiikka on EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa, jolla tavoitellaan parempaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista tasapainoa Euroopassa. Ohjelmakaudella 2014–2020 koheesiopolitiikan rahoitus on 351,8 miljardia euroa eli noin kolmannes EU:n budjetista.

Rahoitus jaetaan kolmen päärahaston kautta: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja koheesiorahasto. Nämä rahastot ovat tärkeä investointiväline toimenpiteissä, jotka tukevat työllisyyttä, innovaatioita, koulutusta, osallisuutta ja siirtymistä vähähiiliseen talouteen.