BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

30. Oululainen teko: Oulu Mining Schoolin perustaminen

30. Oululainen teko: Oulu Mining Schoolin perustaminen

Oulu Mining School on Oulun yliopiston vuorialan koulutus- ja tutkimusverkosto. Tiedekuntien ja tutkimuslaitosten rajat ylittävänä verkostona se vastaa vuorialalle erikoistuneiden geologien ja diplomi-insinöörien peruskoulutuksesta ja alan täydennyskoulutuksesta. Osana Suomen Vuoriklusteria Oulu Mining School on myös aktiivisesti mukana kehittämässä vuorialan tutkimusta.

Oulu Mining School (OMS) on Oulun yliopiston uusi tapa reagoida nopeasti uusiin koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Kesällä päättyi nelivuotinen EU/ESR-hanke, jonka tavoitteena oli rakentaa kaivannaisalan koulutus- ja tutkimusverkosto sekä suunnitella alan täydennyskoulutusohjelma.

Hankkeen tuloksena Ouluun ja Oulun yliopistoon on muodostumassa globaalisti verkottunut ja kansallisesti johtava kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen osaamiskeskittymä. Yhteistyö Luulajan teknillisen yliopiston kanssa on johtanut mm. kaksoistutkintosopimukseen.

Suomen kaivannaisteollisuuden tärkein yhteistyökumppani

Oulu Mining Schoolin vaikutukset ovat pitkäkestoisia. Hankkeen aikana Oulun yliopistosta ja Oulu Mining Schoolista on kehittynyt Suomen kaivannaisteollisuuden tärkein yhteistyökumppani koulutuksen ja tutkimuksen alueella. Tutkimusympäristöt, kuten jatkuvatoiminen minipilot-rikastamo palvelee paitsi alan tutkimustarpeita, toimii myös erinomaisena koulutusympäristönä. Tästä osoituksena on valmisteilla oleva ensimmäinen koulutusvientisopimus alan kansainvälisesti merkittävän yrityksen kanssa. Oulu Mining Schoolin tavoitteena on luoda kestävää kaivostoimintaa yhteistyössä yritysten kanssa.

Kaivosalan suosio näkyy opiskelijoiden kiinnostuksena alaa kohtaan. Kaivannaisalalle Ouluun hakeutuvien opiskelijoiden määrä on moninkertaistunut.

Hankkeen seurauksena Oulu Mining School järjestää yhdessä Business Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa 10.–13.12.2012 Oulun yliopistossa tieteellisen kutsukonferenssin. SUSMP'12-konferenssin aiheena on kestävä rikastustekniikka. Konferenssiin kutsutut puhujat ovat kansainvälisesti arvostettuja alan asiantuntijoita meiltä ja maailmalta.

Lisätietoja: Leena Yliniemi, p. 040 514 8358, leena.yliniemi@oulu.fi

--------------------------------------------------------------
100 tekoa -ohjelma kokoaa Oulun seudun kunnat yhteen ja antaa jokaiselle mahdollisuuden nostaa esille eteenpäin vieviä ja ilahduttavia tekoja. Tutustu 100 –tekoa ohjelmaan ja ilmoita oma projektisi tai ehdokkaasi mukaan: www.oulu.com/100tekoa