BusinessOulu

Yrityspalvelut palveluksessasi

Innovaatiopalvelut

Ideoi nopeasti, kokeile ketterästi

Onko sinulla tosielämän haaste, joka ei yksin tai oman väen voimin ratkea? Osallista muita ratkomaan se! Ideointiin ja ratkaisujen testaamiseen voi haastaa yrityksiä, opiskelijoita, asiakkaita, tutkijoita, työnhakijoita, kaupunkilaisia sekä muita innovaattoreita ja ideanikkareita.

Voisiko haasteen ratkaisu tuottaa jollekin toiselle uutta liiketoimintaa? Onko olemassa aito ympäristö ja oikeat käyttäjät, jotka kokeilevat uutta ratkaisua?

Miten parantaa lentoaseman matkustusmukavuutta? Ratkaisuja on, mutta mitä itse matkustajat sanoisivat? Miten lisätä koululaisten liikkumista? Mitä miettii rehtori? Entä oppilaat: innostaako aarteenetsintä välitunnilla? Miten vakuutusyhtiö voi auttaa asiakastaan arjessa? Miten opastaa asiakasta jätekeskuksessa? Voiko pöytä olla älykkäämpi kuin autonpenkki? Muun muassa näihin haasteisiin on jo löydetty uusia ratkaisuja

Onhan innovaatiosi avoin!

Hyödynnämme avoimen innovaation parhaita toimintamalleja ja koeteltuja menetelmiä.

Tarvitaan vain haaste – ei liian helppo eikä liian vaikea, mutta riittävän houkutteleva. Sen jälkeen määritellään haasteen ratkojat sekä haluttu tulos – se voi olla ideoita, protoja, pilotteja tai kokeiluja. Ideoinnille etsitään sopiva toimintamalli, esimerkiksi IdeaSprintti, yhteiskehittäminen, nopea kokeilu, hackathon tai vaikkapa kilpailu.
Järjestämme uusien ideoiden, osaajien ja yritysten kohtaamisia. Mahdollistamme uudet, ennalta-arvaamattomat menestystarinat.

Sprintit

IdeaSprinteissä etsitään uusia ratkaisuja yritysten todellisiin kehittämiskohteisiin. IdeaSprintit ovat ketterä ja nopea tapa löytää uusia, monistettavia liiketoimintakonsepteja. Asiakasyritykset avaavat kehittämiskohteitaan haasteiden muodossa, minkä jälkeen sprinttiin osallistujat muodostavat tiimejä ratkaisujen löytämiseksi. Myös yritykset voivat osallistua sprinttiin omalla tiimillään. Muutaman päivän työskentelyn jälkeen asiakasyritys pääsee valitsemaan pitsatuista ideoista parhaat jatkokehittelyyn. Tiimit saavat nopean palautteen ideoistaan jatkokehittelyn tueksi.

Fasilitoidut työpajat

InnoPajat ovat räätälöityjä, teemakohtaisia, tavoitehakuisia työpajoja, joissa suuresta ideamäärästä sopivan menetelmän avulla valikoidaan toteuttamiskelpoisimmat.

Patiolla.fi

Haluatko testauttaa tuotteesi, palvelusi tai ideasi? Avoimen Patiolla.fi-käyttäjäfoorumin idea on tuotteiden ja palveluiden testaus niiden eri kehitysvaiheissa. Patiolla.fi mahdollistaa loppukäyttäjien osallistamisen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Testikäyttäjien joukosta haetaan juuri oikeanlaiset ihmiset testaajiksi.

http://www.patiolla.fi/

Innovaatiovalmennukset

Innovaatiovalmennus saattaa yhteen eri alojen ideoita, osaajia ja sovellusalueita ratkomaan asiakasorganisaatioiden haasteita tavalla, joka tuottaa uusia liiketoimintalähtöjä, osaajatiimejä, mahdollisuuksia ja ideoita. Tärkeää on valmennukseen osallistuvien henkilöiden mahdollisuus itse havainnoida asiakkaan aidossa ympäristössä, mikä edesauttaa haasteen syvällisempää työstämistä. Innovaatiovalmennus on kestoltaan 4–6 viikkoa.

Nopeat kokeilut

Oululaisittain ”nopiat kokkeilut” vauhdittavat uuden syntymistä ja auttavat prototyypit käytännön testaukseen todelliseen ympäristöön, todellisten käyttäjien luo. Yritykset saavat nopeasti arvokasta palautetta esimerkiksi siitä, miten tuote tai palvelu toimii oikeassa ympäristössä, millaisia kumppaneita liiketoiminta vaatii ja ovatko suunnitellut liiketoiminta- ja ansaintamallit realistisia. Kokeilujen avulla yritykset saavat myös arvokasta markkinareferenssiä ja näkyvyyttä eri medioissa. Kokeiluympäristön tarjoaja saa uusia ratkaisuehdotuksia oman toimintansa parantamiseksi.

Idea- ja innovaatiokilpailut

Erilaiset idea- ja innovaatiokilpailut sekä hackathonit, joissa avataan aitoja haasteita yritysten, tiimien ja yksittäisten ihmisten ratkottaviksi. Voittajat palkitaan.

Oulun alueen palveluympäristöt yrityksille

Kaipaako yrityksesi tutkimus- tai kehityspalveluja uusien tuotteiden tai palvelujen löytämiseksi? Haluaisitko valmistus- tai testauspalvelua teknologiatuotteen prototyypillesi? Etsitkö sisältöä koulutusmatkailuyrityksesi tarpeisiin? Oulun alueelta löytyy laaja kirjo erilaisia tutkimus-, kehitys-, valmistus- ja testauspalveluita sekä koulutusmatkailun ja -viennin palveluita pääasiassa julkisilta toimijoilta. Pääosa palveluista on koottu listaukseen luokiteltuina eri toimialojen mukaan.

Siirry palveluympäristöjen sivulle

”Osallistuminen IdeaSprinttiin asiakasyrityksen roolissa oli positiivinen kokemus Finavialle. Löysimme meille sopivan prosessin avulla Finavian tarpeita vastaavia, lupaavia tulevaisuuden lentoasemapalveluita. Erityisen positiivinen yllätys oli hyvin järjestetty työpaja, jossa matkustajat olivat mukana antamassa palautetta ratkaisuista. Suosittelen osallistumista muillekin!”

- Eero Knuutila, palvelukehityksen päällikkö, Finavia

”IdeaSprinttiin osallistuminen oli meille loistava kokemus: pääsimme keskustelemaan suoraan ison toimijan kanssa, mikä olisi muuten ollut hankala järjestää. Saimme palautetta ratkaisuumme sekä heiltä että loppukäyttäjiltä PATIO-ympäristössä ja työpajassa”

- Toni Alatalo, CTO / ohjelmistoarkkitehti, Playsign Oy

”IdeaSprintti oli erittäin positiivinen yllätys. Saimme paljon, paljon enemmän kuin osasimme kuvitella.”

- Ilkka Herva ja Valtteri Saurila, LähiTapiola

 

Pirjo Koskiniemi

Pirjo Koskiniemi

innovaatiopalvelut, vastuuhenkilö

040 592 5375

Ota yhteyttä