Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Business Oulu -liikelaitos (Y-tunnus 0187690-1)
Hallituskatu 36 A, 90100 OULU
(08) 558 558 10, info@businessoulu.com
PL 22, 90015 Oulun kaupunki

Yhteyshenkilö
Marko Sulonen
Hallituskatu 36 A, 90100 OULU
044 7031324, etunimi.sukunimi@businessoulu.com
PL 22, 90015 Oulun kaupunki

Rekisterin nimi
Uutiskirjeiden tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Business Oulu -liikelaitoksen viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan sähköpostiosoite.

Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään toistaiseksi. Tiedot voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuvat ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Muut rekisteröintitietojen käyttötarkoitukset
Rekisteröityjä hyväksyy, että rekisteröintitietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

  • tulevien BusinessOulun tapahtumien ja palveluiden asiakaskohtainen markkinointi

Tietosuojaselosteen muuttaminen
BusinessOulu kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. BusinessOulu suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.