Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Ydinvoimatekniikan koulutus alkaa Oulussa

Julkaistu 21.06.2011

Oulun yliopisto käynnistää ydinvoimatekniikan täydennyskoulutusohjelman
yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Oulun seudun
ammattikorkeakoulun ja alan muiden toimijoiden kanssa. Alkavilla
koulutuksilla on tarkoitus alkuvaiheessa kouluttaa asiantuntijoita
erityisesti Pohjois-Suomeen sijoitettavan ydinvoimalan rakentamista ja
käyttöä varten.

Täydennyskoulutusohjelma käynnistetään loka-marraskuussa. Haku alkaa
syyskuussa. Koulutukseen hyväksyttäviltä edellytetään kone-, energia-,
prosessi- tai rakennustekniikan korkeakoulututkintoa tai vastaavia tietoja
sekä yli kolmen vuoden työkokemusta koulutusta vastaavalta alalta.

Ammatillista pätevyyttä on mahdollista syventää Professional Development
-osiolla. Ydinvoimatekniikan opintoja on tulevaisuudessa mahdollista
sisällyttää myös osaksi Oulun yliopiston DI- tai maisteritutkintoa.

Kouluttajina toimivat Oulun yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston
ja ydinvoima-alan organisaatioiden asiantuntijat Suomesta.

Fennovoima Oy suunnittelee ydinvoimalan rakentamista Pohjois-Pohjanmaan
Pyhäjoelle tai Lapin Simoon. Voimalaa käytetään ainakin 60 vuotta. Käytön
jälkeen laitos puretaan. Osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä tarvitaan
ydinvoimalan elinkaaren jokaista vaihetta varten sekä voimalassa että sille
palveluita ja tuotteita toimittavissa yrityksissä.

Ydinvoimatekniikan koulutusohjelma (pdf)

Lisätietoja:
vararehtori Olli Silvèn, Oulun yliopisto, puh. 040 555 2451
ydintekniikkajohtaja Juhani Hyvärinen, Fennovoima Oy, puh. 020 7579 208