Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Vuoden yrittäjäpalkinnot jaettu

Julkaistu 11.04.2018

Oulun kaupunki myönsi tänä vuonna kolmen sijaan neljä yrittäjäpalkintoa. Aiempien kategorioiden rinnalla jaettiin vaihtuvan teeman palkintona ”Vuoden etabloituja” -palkinto Ouluun sijoittuneelle yritykselle.

Oulun elinkeinoelämä on ollut viime vuosien aikana voimakkaan rakennemuutoksen alla, mikä on aiheuttanut monella alalla toimintojen uudelleenjärjestelyjä. Rakennemuutoksesta huolimatta alueellamme on pystytty toistaiseksi mukautumaan kiitettävästi toimintaympäristön haasteisiin ja startup-yritykset ovat pystyneet hyödyntämään toiminnassaan vapautunutta asiantuntijuutta uusien tuotteiden ja palveluiden kehityksessä. Alueemme startup-ekosysteemi on kehittynyt viimeisen kolmen vuoden aikana voimakkaasti ja alueelle on syntynyt lukuisia lupaavia uusia kasvuun ja vientiin tähtääviä uusia innovaatioita hyödyntäviä yrityksiä.

Elinkeinoelämän rakennemuutoksesta johtuen pk-yritysten rooli on entistä merkittävämmässä asemassa alueen vienti- ja investointivolyymin kannalta ja tätä kautta alueen ostovoiman, työpaikkakehityksen sekä vetovoimaisuuden suotuisassa kehityksessä. Rakennemuutoksesta huolimatta alueemme yrityksissä on mukauduttu kiitettävästi toimintaympäristön haasteisiin ja yritykset ovat pystyneet säilyttämään kannattavuutensa ja kilpailukykynsä kiristyneessä markkinatilanteessa. Tämä on edellyttänyt monilta yrityksiltä entistä voimakkaampaa panostusta laatuun, nykyaikaiseen kone- ja laitekantaan, henkilöstön osaamiseen sekä vientitoiminnan vahvistamiseen.

Oulun kaupunki on päättänyt myöntää neljä yrityspalkintoa vuodelle 2017. Palkinnot myöntää Business Oulu -liikelaitoksen johtokunta. Esityksiä ehdokkaista eri kategorioihin ovat voineet tehdä yksityiset henkilöt, yhteisöt ja yritykset.

Palkintoraadin puheenjohtajana toimi Business Oulu -liikelaitoksen johtaja Juha Ala-Mursula ja palkinnoista on päättänyt Business Oulu -liikelaitoksen johtokunta kokouksessaan 22.3.2017. Oulun kaupunki jakaa yrittäjäpalkinnot vuosittain.

Valitut yrittäjäpalkintojen saajat:

 • Vuoden 2017 oululainen startup-yritys: Labroc Oy
 • Vuoden 2017 oululainen vientiyritys: Specim Spectral Imaging Oy
 • Stiiknafuulia-yrittäjäpalkinto: VRJ Group Oy
 • Vaihtuvan teeman palkinto - Vuoden etabloituja: MediaTek Wireless Finland Oy

LÄMPIMÄT ONNITTELUT PALKITUILLE!

Oulun kaupunki
BusinessOulu

Lisätietoja:

BusinessOulu

Johtaja Juha Ala-Mursula
040 559 7020
juha.ala-mursula@businessoulu.com

Palvelupäällikkö Jarmo Lauronen
044 703 1307
jarmo.lauronen@businessoulu.com

Kuvia palkintojenjaosta voi pyytää sähköpostitse osoitteesta media@businessoulu.com
 

Jaettavien yrittäjäpalkintojen kategoriat ja kriteerit ovat:

Kategoria 1. Vuoden oululainen startup-yritys

Kriteerit:

Palkinnonsaajaa valittaessa on kiinnitettävä huomiota mm.

 1. yrityksen tulee olla alle viisi (5) vuotta vanha;
 2. palkinnonsaajan liikeidean omaperäisyyteen sekä toiminnan, palvelujen tai tuotteiden innovatiivisuuteen, toiminta, palvelu tai tuote tulee olla jo käytännössä markkinoilla testattu;
 3. yritys ja yrittäjä/tiimi on osoittanut aktiivisuuttaan omassa toimintaympäristössään ja herättänyt positiivista henkeä omalla toiminnallaan;
 4. yritys on toiminnallaan luonut edellytyksiä kasvulle ja uusien työpaikkojen syntymiselle.

Kategoria 2. Vuoden oululainen vientiyritys

Kriteerit:

Palkinnonsaajaa valittaessa on kiinnitettävä huomiota mm.

 1. yritys on toiminut pitkäjänteisesti ja menestyksekkäästi kansainvälisillä markkinoilla tai kasvattanut lähihistoriassa merkittävästi viennin osuutta liikevaihdosta tai tehnyt merkittäviä uusia kansainvälisiä markkina-avauksia;
 2. yritys ja yrittäjä/tiimi on osoittanut aktiivisuuttaan omassa toimintaympäristössään ja herättänyt positiivista henkeä omalla toiminnallaan sekä edesauttanut muiden vientiin tähtäävien yritysten edellytyksiä kansainvälisten markkinoiden avaamisessa
 3. yritys on toiminnallaan luonut edellytyksiä kasvulle ja uusien työpaikkojen syntymiselle.

Kategoria 3. Stiiknafuulia-yrittäjäpalkinto

Kriteerit:

Palkinnonsaajaa valittaessa on kiinnitettävä huomiota mm.

 1. palkinnonsaaja on pitkäjänteisellä, vakiintuneella ja kannattavalla toiminnallaan vaikuttanut merkittävästi Oulun kaupungin elinkeinoelämään;
 2. yritys on toiminut vastuullisesti ja aktiivisesti oululaisessa yrittäjäyhteisössä sekä herättänyt positiivista henkeä omalla toiminnallaan;
 3. yritys on toiminnallaan luonut edellytyksiä kasvulle ja uusien työpaikkojen syntymiselle.

Kategoria 4. Tänä vuonna on mahdollista jakaa myös vaihtuvan teeman palkinto, joka on vuoden 2017 kilpailussa ”Vuoden etabloituja”.

 

Vuoden 2017 oululainen startup -yrityspalkinnon saaja

Labroc nousi nopeasti alansa suurimpien joukkoon

Vuoden 2017 oululaiseksi startup-yritykseksi valittu, betonin ja haitta-aineiden analysointiin erikoistunut laboratorio Labroc Oy perustettiin huhtikuussa 2013. Perustajina toimivat neljä työtoveria, geologit Vesa Kontio, Jussi Myllykangas, Tomi Tolppi ja laborantti Ari Räty.

Labrocin liikeideana oli alusta lähtien olla riippumaton testauslaboratorio, jossa henkilöstö voi kehittää osaamistaan. Tavoitteeksi asetettiin asiakkaan odotusten ylittäminen ja nousu Suomen johtavaksi korjausrakentamisen laboratoriopalveluiden tarjoajaksi. Nämä tavoitteet ovat jo lähellä toteutumistaan: Labroc Oy on kasvanut yhdeksi suurimmista tutkimuslaboratorioista alallaan.

Alusta lähtien tärkeänä pidettiin myös sitä, että henkilöstö viihtyy työpaikalla. Henkilöstön viihtyvyyden takeena on joustava, osallistava ja vastuuta jakava toimintakulttuuri periaatteella ”jokainen voi vaikuttaa”.

Tavanomaisesta poikkeavaa on myös yrityksen valitsema hallintorakenne. Labroc Oy on dynaaminen yritys, johon ei tietoisesti nimetty toimitusjohtajaa, vaan neljä yrityksen perustajaa hoitavat työnsä ohella eri vastuualueita. Ajatuksena oli asioiden yhdessä tekeminen. Sama ajatus on säilynyt yrityksen kasvettua neljän kaveruksen pienyrityksestä 30 henkilöä työllistäväksi firmaksi, jonka liikevaihto vuonna 2016 oli 5,4 miljoonaa euroa. Labroc Oy toimii Oulun lisäksi Espoossa ja Tampereella.

Labroc Oy:n toimialana on laboratoriossa ja rakennuksilla tehtävät testaus- ja analyysipalvelut. Testaus liittyy usein betonin vaurioitumisen selvittämiseen tai rakentamisen vaatimustenmukaisuuden toteamiseen. Lisäksi yritys tutkii materiaaleista haitta-aineita (mm. asbesti, PAH, PCB) sekä materiaalien kierrätettävyyttä.

Labroc Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314. Se täyttää akkreditointivaatimuksen SFS-EN ISO/IEC 17025. Tämä tarkoittaa käytännössä ulkopuolisen virallisen tahon antamaa tunnustusta laboratorion pätevyydestä toimia määriteltyjen standardien mukaisesti. Viime vuonna saatu testaustoiminnan FINAS-akkreditointi tukee kasvua Suomessa ja mahdollisesti kansainvälisesti.

Lisätietoja:

Labroc Oy, hallituksen puheenjohtaja Tomi Tolppi
050 439 5079
tomi.tolppi@labroc.fi
 

Vuoden 2017 oululainen vientiyritys -palkinnon saaja

Specim on vuoden oululainen vientiyritys

Specimin hyperspektrikamerat voivat nähdä näkymättömän. Siinä missä perinteiset kamerat toimivat vain näkyvän valon alueella, hyperspektrikamera kerää tietoa paljon laajemmalla spektrillä, myös ihmissilmälle näkymättömän valon alueella. Valo heijastuu eri materiaaleista erilaisella, tunnistettavalla tavalla. Se jättää yksilöllisen spektrisormenjäljen, jonka avulla eri materiaalit voidaan tunnistaa toisistaan. Hyperspektrikuvausta voidaan käyttää muun muassa taideväärennöksien tunnistamiseen, elintarvikkeiden laadun tarkkailuun, kierrätykseen ja lajitteluun sekä rikospaikkatutkintaan.

Specim on vuonna 1995 perustettu maailman johtava hyperspektrikuvantamisen asiantuntija, jonka asiakkaista valtaosa on kotimaan rajojen ulkopuolella. Koko 20 vuoden olemassaolonsa aikana Specimin liikevaihdosta keskimäärin 95% on koostunut viennistä. Vuonna 2017 viennin osuus oli 96% ja tuotteita myytiin yli 30 maahan eri puolille maailmaa. Specim osallistuu vuosittain lukuisille kansainvälisille messuille, ja paikallisten jälleenmyyjien verkosto tukee vientimarkkinoiden kasvua.

Vuonna 2017 Specimin liikevaihto kasvoi 47 % ja kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Potentiaalisia käyttökohteita yrityksen tuotteille on lähes rajattomasti. Specimin viimeisin tuotejulkistus, arvostetun Red Dot -suunnittelupalkinnonkin voittanut Specim IQ -hyperspektrikamera tuo helppokäyttöisyydellään teknologian myös uusien yritysten ja alojen ulottuville. Suuret kiitokset kuuluvat ennen kaikkea Specimin maailman huippuosaajista koostuvalle henkilöstölle, joiden ansiota yrityksen menestys on. Kiitokset myös Oulun kaupungille sekä BusinessOululle tästä upeasta tunnustuksesta.

Lisätietoja:

Specim, Spectral Imaging Oy, markkinointipäällikkö Harri Karppinen
010 4244 400
harri.karppinen@specim.fi
 

Stiiknafuulia-yrittäjäpalkinnon saaja

Pihahommista rakentamisen monialayhtiöksi – VRJ Group Oy

Aluksi oli kaksi oululaisveljestä, puutarhajyrsin, kottikärryt ja suuret työhalut. Tänään VRJ Group Oy on noin 400 henkeä työllistävä ja 100 miljoonan euron liikevaihtoa tekevä, monipuolinen rakennusalan yritys, jolta ei puutu rohkeutta alan uudistamiseen.

Toimintaa VRJ Groupilla on Oulun lisäksi pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa sekä projektirakentamista koko Suomessa.

Kipinä viherrakentamiseen syntyi puutarhakoulussa ja johti Veljekset Järvenpään perustamiseen 1980-luvun taitteessa. Yrityksen nimi muutettiin Viherrengas Järvenpää Oy:ksi 1990-luvun puolivälissä, ja myöhemmin otettiin käyttöön nykyisin hyvin tunnettu lyhenne VRJ virallisesta nimestä VRJ Group Oy.

Yrityksen alkutaipaleella Olavi ja Pekka Järvenpää tekivät töitä hartiapankilla ja pienellä kalustolla, mutta yritystoiminta kasvoi nopeasti ja kotipihoilta siirryttiin rakentamaan rivi- ja kerrostalojen pihoja. Kun toiminnasta jäi tuottoa, hankittiin isompaa kalustoa ja palkattiin uusia työntekijöitä.

- Olemme pitäneet kiinni siitä, että liiketoiminnan tulos sijoitetaan yrityksen kasvuun, toteavat Järvenpään veljekset.

Kasvua investoinneista

Yrityksen ensimmäiset merkittävät kalustoinvestoinnit tehtiin 1980-luvun puolivälissä. VRJ Group Oy panosti kalustossaan kaivinkoneisiin, pyöräkuormaajiin ja kuorma-autoihin, joiden myötä työteho nousi uudelle tasolle. Samalla alkoi oman mullan valmistusprosessi, josta VRJ on Oulun seudulla tunnettu tänäkin päivänä.

Ajanmukaisesta kalustosta on sittemmin tullut yhtiön lippulaiva ja käyntikortti. Yrityksen toimialueilla eri puolilla Suomea se tunnetaan omiin väreihin maalatuista paketti- ja kuorma-autoista, kaivinkoneista, kuormaajista ja muusta kalustosta.

VRJ on hankkinut 1980-luvulta alkaen myös omia maa-alueita kasvualustan valmistusta varten sekä hiekka-, sora- ja kallioalueita maa-ainesten ottoa ja murskaustoimintaa varten. Maa-alueiden hankinta jatkuu edelleen.

Ammattitaito ratkaisee

Lama iski Suomessa rakennusalaan voimakkaasti 1990-luvun alkupuolella. Myös VRJ:llä oli vaikeuksia, mutta ilman korkean riskin valuuttaluottoja yritys selvisi osaavan henkilöstön ja kovan työnteon avulla. Taantuman myötä kuntasektorilta vapautui alan ammattilaisia, joita Järvenpään veljekset ennakkoluulottomasti palkkasivat riveihinsä. Samaan aikaan Oulun kaupunki alkoi ulkoistaa urakointiaan ja yritystoiminta sai siitä lisäpuhtia kasvuun.

Rakennusalan suuret muutokset 80-luvulta tähän päivään saakka nostavat ammattitaidon merkitystä entisestään Olavi ja Pekka Järvenpään mukaan. Työkoneet ja teknologia ovat kehittyneet sekä kumppanuuksista on tullut elintärkeitä, joiden lisäksi ympäristöarvojen, yhteiskuntavelvoitteiden ja työturvallisuusasioiden merkitys kasvaa koko ajan.

- Muutosten keskellä yrityksen pitää pystyä koko ajan uudistumaan, mutta silti meillä on jotain, mikä ei muutu. Arvostus osaamista ja hyvää henkilökuntaa kohtaan sekä kova työnteko ovat säilyttäneet arvonsa. Pitää olla valmis tekemään töitä ja pitämään huolta henkilöstöstä sekä tarjota mahdollisuus kehittyä, yrityksen omistajat toteavat.

Yritysostojen kautta suuremmaksi

VRJ Group Oy teki ensimmäisen yritysostonsa 2000-luvun taitteessa ja aloitti samalla toiminnan pääkaupunkiseudulla. Markkinoilla ei vielä ollut siihen aikaan yrityksiä, jotka olisivat pystyneet tarjoamaan viherrakentamisen ohella myös maarakentamista. Asiakkaalle oli etu asioida monen urakoitsijan sijaan yhdessä yrityksessä, joka pystyi toteuttamaan koko urakan. Kasvu pääkaupunkiseudulla oli nopeaa ja se jatkuu edelleen.

Vuonna 2011 yritys aloitti urakointitoiminnan Pirkanmaalla niin ikään yrityskaupan kautta. Muutama vuosi myöhemmin tehtiin yrityskauppa ja ostettiin kunnossapitoalan yritys Oulussa ja pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2016 VRJ Group Oy teki yritysoston Jyväskylästä ja aloitti viher-, ympäristö- ja infrarakentamisen Keski-Suomessa.

Viimeisin hankinta on tunnettu, 105-vuotias taimistoalan yritys Harviala Oy, jonka VRJ osti vuonna 2017. Ympäristötuotteiden myynnistä vastaava Envire ja VRJ:n verkkokauppa on siirretty osaksi Harvialan toimintaa yritysoston jälkeen.

Suomalaisen elinympäristön kehittämistä

Voimakkaan kasvun myötä VRJ Group Oy:n toiminta on laajentunut ja nykyisiä toimialoja ovat viher- ja ympäristörakentaminen, infrapalvelut, silta- ja betonirakentaminen, kunnossapitotoiminta, kiinteistöjen korjausrakentaminen, sähköurakointi, taimikasvatus- ja myynti, ympäristötuotteiden maahantuonti, pihatuotteiden verkkokauppa sekä Oulun alueella lisäksi asfaltointi, timanttisahaus- ja purkutyöt, maa-ainestoimitukset ja murskaustoiminta.

- Yrityksen perustehtävät ovat kuitenkin pysyneet samana. Haluamme rakentaa ja ylläpitää hyvää elinympäristöä yhteistyössä tilaajien, työntekijöidemme ja kumppaniemme kanssa. Olemme ylpeitä siitä, että jätämme laadukkaan rakentamisen jäljen suomalaiseen ympäristöön, veljekset Olavi ja Pekka Järvenpää kiteyttävät VRJ Group Oy:n toimintaa.

Lisätietoja:

VRJ Group Oy, hallituksen puheenjohtaja Olavi Järvenpää
040 068 2428
olavi.jarvenpaa@vrj.fi
 

Vuoden etabloituja 2017

MediaTekille rakentunut vahva verkosto Oulussa

Vuosien harkinnan ja suunnittelun jälkeen mikropiirejä suunnitteleva taiwanilainen MediaTek päätti perustaa toimiston Ouluun. Lokakuussa 2014 avatun yksikön johtoon valittiin kokenut tuotekehitysjohtaja Ville Salmi. Heti perustamispäätöksen jälkeen yhtiö palkkasi Oulun yksikköön useita kymmeniä tuotekehityksen asiantuntijoita, joista useimmilla oli Nokia-taustaa. Perustamispäätökseen vaikutti maailmanlaajuisesti tunnettu oululainen elektroniikka-alan ja erityisesti radioteknologian osaaminen, jonka perusteet luotiin aikanaan Nokian, Oulun yliopiston ja VTT:n läheisessä yhteistyössä.

MediaTek on myyntiluvuilla mitattuna maailman neljänneksi suurin puolijohdelaitteita suunnitteleva yritys, jolla on 15 000 työntekijää 11 eri maassa. Yrityksen pääkonttori on taiwanilaisessa Hsinchun yliopistokaupungissa, joka on tunnettu teknologia-alan yritysten keskittymä. MediaTekin historia alkaa vuodesta 1997, jolloin yritys perustettiin suunnittelemaan optisia levyasemia. Sittemmin toiminta on laajentunut mm. digitaalisten televisioiden, reitittimien, älypuhelinten ja tablettien suunnitteluun. MediaTekin liikevaihto vuonna 2017 oli 7,8 miljardia dollaria.

Oulun yksikkö

MediaTekin Oulun toimisto on suurin Aasian ulkopuolella olevista yhtiön tuotekehitysyksiköistä. Se työllistää nyt noin 130 omaa työntekijää ja on lisäksi verkostoitunut paikallisesti tehden yhteistyötä kumppaniyritysten ja erilaisten instituutioiden kanssa. MediaTekin Oulun yksikössä tehdään modeemien piirisarja- ja ohjelmistosuunnittelua neljännen sukupolven matkapuhelinverkkoihin (4G, LTE) kytkeytyviä laitteita varten. Oulun toimiston kokemus ja osaaminen on tunnistettu näiden projektien myötä myös MediaTekin sisällä ja täten Oulun toimisto on siirtynyt 5G-tuotekehitysprojekteihin tiiviissä yhteistyössä pääkonttorin ja muiden yksiköiden kanssa. MediaTekin Oulun yksikkö koetaan vahvana teknisenä asiantuntijana ja toimijana yrityksessä, jossa kovaa työntekoa ja sitoutumista arvostetaan.

MediaTek tekee läheistä yhteistyötä oululaisten korkeakoulujen kanssa ja tarjoaa harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja sähkö- ja tietotekniikan alan opiskelijoille. Monet lopputyön tehneistä opiskelijoista ovat saaneet vakituisen työpaikan MediaTekiltä saatuaan opiskelut päätökseen. Vaikka yritys panostaa nuoriin osaajiin, on myös kokeneempia asiantuntijoita palkattu tasaisella vauhdilla.

Toiminnan tulevaisuus

MediaTek on vahvasti mukana seuraavan sukupolven langattoman tiedonsiirron kehittämisessä. Yrityksen Oulun yksikkö on mukana 5G-testiverkkohankkeessa ja Oulun yliopiston tutkimushankkeissa sekä rahoittajana että ohjausryhmätyössä. MediaTek onkin 5G-teknologian kehittämisen kärkiyrityksiä ja mukana siihen liittyvien standardien määrittämisessä. 5G-teknologian uudet ominaisuudet mahdollistavat uusia käyttökohteita ja niitä voidaan käyttää esim. itseajavissa autoissa. Tämä vaatii autojen modeemeilta huipputeknologiaa ja -laatua, koska autot ovat yhteydessä toisiinsa verkon kautta.

Toinen yrityksen toimintaa kasvattava toimiala on IoT (Internet of Things, esineiden internet). Tulevaisuudessa lähes kaikki laitteet on mahdollista liittää langattomaan verkkoon, kasvattaen näin modeemien ja piirikorttien kysyntää valtavasti. Tämän hetken pienimmät IoT-modeemit ovat mitoiltaan noin 0,6 x 0,6 cm.

Paikallinen verkosto ja yhteistyö

MediaTek haluaa kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, Oulun yliopistoa, VTT:tä, Business Finlandia (ent. Tekes), Oulun ammattikorkeakoulua ja paikallisia yrityskumppaneita menestyksekkäästä työstä oululaisen radioteknologiaosaamisen kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Vastaavaa ekosysteemiä, jossa yritykset voivat toimia yhdessä, ei ole olemassa muualla kuin Oulussa ja haluamme kiittää mahdollisuudesta, että MediaTek on saanut olla mukana yhteishankkeissa. Ilman tätä yhteistyötä paitsi MediaTek myös oululainen osaaminen ei olisi sillä tasolla, missä se nyt on, ja meillä oululaisina on syytä olla ylpeä tästä. Suuri kiitos Oulun kaupungille ja BusinessOululle tästä hienosta tunnustuksesta ja palkinnosta sekä Oulun yksikön että yrityksen johdon puolesta.

Lisätietoja:

MediaTek, Oulun yksikön johtaja Ville Salmi
040 730 9148
ville.salmi@mediatek.com