Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

VisitOulu ja Oulun seutu mukaan kestävän matkailun kehittämisohjelmaan – Nallikari Lomakylälle Sustainable Travel Finland -merkki

Julkaistu 16.06.2021

VisitOulu on aloittanut laajan kestävän matkailun alueellisen kehittämistyön yhdessä BusinessOulun sekä kahdeksan Oulun seudun matkailualueen kanssa (Syöte, Rokua Geopark, Kalajoki, Liminka, Raahe, Hailuoto, Ii, Kempele). Oulun seudun tavoitteena on olla kestävän matkailun kärkikohde Suomessa. Kehittämistyö toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Visit Finlandin kanssa. Visit Finland on myöntänyt ensimmäisen Sustainable Travel Finland -merkin Oulun seudulla Nallikari Lomakylälle.

VisitOulu koordinoi Oulun seudulla Visit Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta vuoteen 2025 mennessä sosiaalisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä matkailukohde. Sustainable Travel Finland -ohjelma tarjoaa matkailuyrityksille ja matkailualueille kestävän matkailun kehittämispolun ja käytännön tukea. Sen avulla kestävien valintojen omaksuminen yritysten arkeen helpottuu, ja kestävästä matkailusta tulee näkyvää.

”Kestävä kehitys on välttämättömyys ja sitä pitää edistää suunnitelmallisesti. Matkailun alueellinen kehittäminen ei voi perustua pelkästään kävijämäärien kasvattamiseen, vaan myös laatu on huomioitava. Viestimällä vastuullisen matkailun arvoja matkailijoille yritykset voivat vaikuttaa isossakin mittakaavassa kestävän matkailun kehittymiseen”, sanoo VisitOulun toimitusjohtaja Päivi Penttilä.

Tulevaisuuden matkailija on tiedostava ja harkitseva. Elämykset ovat yhä tärkeitä, mutta merkityksellisimmät matkakokemukset syntyvät luonnollisuudesta ja kosketuksesta aitoon paikallisuuteen.

”Kaikki voittavat, kun matkailua kehitetään tiiviissä yhteistyössä, ympäristön kantokykyä kunnioittaen ja paikallista kulttuuria vaalien”, Penttilä muistuttaa.

”Matkailukohteena Oulun seudulle on ensisijaisen tärkeää, että myös alueen matkailuyritykset on sertifioitu vastuullisiksi toimijoiksi. Kesäkuussa lanseerattu Pohjolan rengastie on yksi merkittävä askel kohti kestävää matkailukohdetta, jossa matkailun hyödyt jakautuvat mahdollisimman tasaisesti. Ympäristölähtöinen ja paikallisuudesta ammentava matkailu menestyy myös taloudellisesti”, Päivi Penttilä painottaa.

Alueellinen kehittämisohjelma käynnistyi yhteisillä koulutuksilla

VisitOulu on matkailun alueorganisaationa myös itse mukana Sustainable Travel Finland -ohjelmassa.Se haluaa edistää ennen kaikkea alueen matkailun ympärivuotisuutta sekä parempaa saavutettavuutta. Kestävän matkailualueen tunnustuksen saavuttaminen on pitkäjänteisen työn tulos. Keskeisenä kriteerinä on, että vähintään 51 % kansainvälisiä matkailijoita palvelevista matkailuyrityksistä täyttää ohjelman kriteerit ja on saanut STF-merkin.

Kehittämistyössä ovat mukana jo kymmenet VisitOulu -verkoston matkailuyritykset. Vuoden aikana VisitOulu on järjestänyt koulutuksia ja tehnyt tiivistä yhteistyötä matkailualueen yritysten sekä eri toimijoiden kanssa. Matkailun vaikeista ajoista huolimatta yritykset ovat olleet vastaanottavaisia ja innokkaita kehittämään toimintaansa edelleen.

”On ollut ilo huomata, että työ matkailun kestävyyden eteen koetaan tärkeäksi. Meillä on ollut yritysten kanssa hienoja hetkiä, kun olemme yhdessä tunnistaneet, kuinka paljon hyviä asioita he jo tekevät”, kertoo VisitOulussa kestävän matkailun toimenpiteitä koordinoiva Anna-Emilia Haapakoski.

Ensimmäinen Sustainable Travel Finland -merkki Oulun seudulla Nallikari Lomakylälle

Nallikari Lomakylälle on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki 9.6.2021. Visit Finland myöntää merkin tunnustuksena siitä, että yrityksen toiminta täyttää kaikki Suomen kansalliset kestävän matkailun kriteerit. Nallikari Lomakylä oli ensimmäisten joukossa mukana, kun VisitOulu aloitti ohjelman tammikuussa. Kestävyyden eteen yritys on tehnyt töitä jo pitkään, joten päätös lähteä mukaan oli helppo.

”On hienoa olla mukana koko maanlaajuisessa ohjelmassa tekemässä omalta osaltaan Oulun seudusta kestävää matkakohdetta ja vastaamaan muuttuvaan kysyntään ympäristöä kunnioittaen myös toiminnan kasvaessa”, kertoo Nallikari Lomakylän toimitusjohtaja Sirpa Walter. Lomakylä on ollut Green Key -sertifioitu kohde vuodesta 2018.

”Kestävän matkailun ja ympäristötyön kehittäminen on jatkuva tie, jolla haluamme pysyä tulevaisuudessakin. Oman matkamme lisäksi seuraamme innolla myös muiden alueen yritysten matkaa ja vaihdamme mielellämme puolin ja toisin ajatuksia kaikesta kestävään matkailuun liittyvästä”, Walter jatkaa.

Lisätietoja Visit Finlandin maksuttomasta Sustainable Travel Finland -ohjelmasta:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland

Lisätietoja:

Päivi Penttilä, toimitusjohtaja, VisitOulu
paivi.penttila@visitoulu.fi, +358 50 301 5803

Anna-Emilia Haapakoski, projektikoordinaattori, VisitOulu
Kestävä matkailu, Sustainable Travel Finland -ohjelma
anna-emilia.haapakoski@visitoulu.fi, +358 40 704 8475

Sirpa Walter, toimitusjohtaja, Nallikari Lomakylä
sirpa.walter@nallikari.fi, +358 44 703 1327