Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Veromuutokset vuonna 2017

Julkaistu 03.01.2017

Tärkeimmät muutokset

 • Verotili-palvelu muuttui OmaVero -palveluksi. Verotili, verotiliote ja kausiveroilmoitus, jäävät pois käytöstä. Veroilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista tulee jatkossa antaa sähköisesti.
 • Arvonlisäveroissa ja ennakonpidätyksissä voi korjata pieniä virheitä 45 päivän ajan ilman sanktioita.
 • Ennakkoverot voi maksaa myös e-laskulla tai suoramaksulla.
 • Yrittäjävähennys, 5 % alennus verotuksessa toiminimille, avoimille ja kommandiittiyhtiöille. Käytännössä se merkitsee noin kahden prosentin kevennystä yrittäjien verotukseen.
 • Pienyrittäjät (liikevaihto alle 500000 €) voivat maksaa arvonlisäveron vasta saatuaan rahat asiakkailta.
 • Työsopimuslakia muutetaan, koeaika pitenee pääsääntöisesti kuuteen kuukauteen ja takaisinottovelvollisuus lyhenee lähtökohtaisesti neljään kuukauteen. Yli 12 kuukautta työttömänä työnhakijana olleen henkilön kanssa voi tehdä alle vuoden määräaikainen työsopimus.
 • Työnantajille tulee uusi velvollisuus tietyin edellytyksin järjestää taloudellisella ja tuotannollisella perustella irtisanotuille työllistymistä edistävää koulutusta, joka vastaa arvoltaan työntekijän kuukauden palkkaa tai työntekijöiden keskimääräistä kuukausiansiota. Taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla irtisanotuilla tulee olemaan lähtökohtaisesti myös oikeus työterveyshuoltoon kuuden kuukauden ajan työntekijän työntekovelvollisuuden päättymisestä.
 • Yhä useampi pienyritys voi ensi vuonna valita veron ilmoittamis- ja maksujaksoksi neljänneskalenterivuoden tai kalenterivuoden. Yritys, jonka kalenterivuoden liikevaihto tai tuotto on enintään 100000 € (nykyinen raja 50000 euroa), voi ottaa käyttöön neljänneskalenterivuoden mittaisen verokauden ja yritys, jonka kalenterivuoden liikevaihto tai tuotto on enintään 30 000 € (nykyinen raja 25000 euroa), saa soveltaa kalenterivuoden pituista verokautta.
 • Kilometrikorvaus pienenee ja on 0,41 €/km. Päivärahaa korotetaan eurolla 41 euroon ja ateriakorvausta 0,25 € eli 10,25 €.
 • Lahjaverotuksessa pienin verotettava määrä nousee 4000 eurosta 5000 euroon.
 • TyEL-maksu nousee keskimäärin 0,4 %
 • Työnantajan sairaanhoitomaksu alenee 1,04 %
 • Palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu nousee 0,76 %
 • Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus alenee 0,07 %.
 • Arvonlisäveroissa ja ennakonpidätyksissä voi korjata pieniä virheitä 45 päivän ajan ilman sanktioita.

Lue lisää: http://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/