Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Haastekilpailu Start-up yrityksille

Julkaistu 03.01.2017

”Liikuttavan lähellä ja kaukana”. Neljä sektoria yhdessä, tähtäimessä rohkeat julkisen liikenteen ratkaisut.

Innovatiiviset vähähiiliset palvelut –hanke julistaa haastekilpailun julkisen liikenteen ja liikkumisen kehittämiseen. Kilpailussa etsitään ratkaisuja isompien suomalaisten kaupunkien liepeillä olevien kehyskaupunkien julkiseen liikenteen ja liikkumisen haasteisiin. Tarjottavien ratkaisujen on vähennettävä hiilidioksidipäästöjä Iin kunnan alueella, parannettava julkisen liikenteen palvelun laatua tai määrää ja synnyttää kustannussäästöjä joko kunnalle tai kuntalaisille. Haastekilpailu on tarkoitettu kaikille niille toimijoille, jotka voivat osallistua HILMA-portaalin kautta toteutettavaan kilpailutukseen. Haastekilpailun palkinnot (20.000€+alv) jaetaan ostamalla ratkaisuideoiden jatkojalostus luonnokseksi ja sen jälkeen ideaa testataan käytännössä. MICROPOLIS Oy ja PROTO – Pohjois-Suomen muotoilijat ry hallinnoivat haastekilpailun järjestävää hanketta yhdessä.

Pelastetaan hyvinvointiyhteiskunta

Kunnat yksin tekevät yksityiseltä sektorilta hankintoja liki 20 miljardilla eurolla vuosittain. Se mitä ja miten kunnat näitä hankintoja tekevät, ei ole merkityksetöntä, päinvastoin, toteaa PROTO ry:n toiminnanjohtaja Johannes Helama. ”Yksi vaihtoehto on ostaa palvelua, nyt haetaan kuitenkin palvelun sijasta ratkaisua.” Jos kunnat oppivat ostamaan niin yrityksiltä, 3. sektorilta kuin yksityisiltä ihmisiltäkin valmiita, ja joskus rohkeita ratkaisuja palvelun sijasta, kehittyvät samalla myös palveluorganisaatiot. Yhteinen oppimisprosessi johdattaa sekä kunnat että yritykset kohti menestyspolkua. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta pitää pelastaa, yksi työkalu tähän on ehdottomasti kuntien hankinnat, sillä innovatiivisillahankintamenetelmillä voimme onnistua uudistamaan yhtä aikaa kaikkien neljän sektorin toimintamalleja.

Haastekilpailujen hyökyaalto

Julkisen liikenteen haastekampanja on osa trendikästä haastekilpailujen hyökyaaltoa. Emme kuitenkaan pyri ratkaisemaan globaaleja haasteita tai kansallisesti merkittävimpiä ongelmia, kuten useat muut haastekilpailut. Iissä haetaan mahdollisimman yksinkertaisesti ja nopeasti toteutettavia ratkaisuja, joiden toteuttamisella on julkista liikennettä parantava vaikutus. Yksinkertaisia ja toimivia ratkaisuja hakemalla olemme myös tukemassa kokeilukulttuurin leviämistä julkisen sektorille. Ajatuksena on, että ideoita testataan ja kehitetään yhdessä kuntalaisten kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja resursointi tuotekehitykseen, tapahtuu vasta kun innovaation toimivuutta on pilotoinnin kautta testattu. Tätä on muotoiluajattelu, oli sovellettava toimiala mikä tahansa.

Jättiläisen kainalossa

Haastekilpailun avulla etsitään uudenlaisia avauksia liikkumisen ongelmaan, erityisesti siis Iin kaltaisten isomman kaupungin kainalossa olevan kunnan näkökulmasta. 80% suomalaisista kunnista on näitä Iin kaltaisia alle 20.000 asukkaan kuntia, joten vaikka avauksia testataan Iissä, että samat ratkaisut toimivat todennäköisesti myös muilla maaseutumaisilla kaupunkialueilla. Uskomme, että tämä houkuttelee omalta osaltaan myös yrityksiä ideoimaan meille uusia ratkaisuja. Haastekilpailun taustalla olevan hankkeen tavoitteena on myös syntyvien ratkaisujen kaupallisuuden edistäminen ja sen on osa laajempaa kunnan strategiaa elinkeinopoliittista ohjelmaa. ”Olemme onnistuneet rakentamaan Iistä esimerkkikunnan vähähiilisten energiaratkaisujen osalta, haluamme tehdä Iistä edelläkävijän myös resurssiviisaissa palveluissa.”, kertaa kehittämisyhtiö Micropolis Oy:n toimitusjohtaja Leena Vuotovesi.

Apuväline - asiakaspersoonat

Syksyn 2016 aikana Iin kunta on toteuttanut karttapohjaisen julkisen liikenteen verkkokyselyn kuntalaisille. Tätä syventääkseen Innovatiiviset vähähiiliset palvelut –hankkeen asiantuntijat, Palvelumuotoilu Palo:sta, järjesti myös aiheeseen liittyviä haastattelutilaisuuksia. Syvähaastattelut toteutettiin niin nuorten aikuisten, eläkejärjestöjen kuin ruuhkavuosia viettävien perheiden edustajille. Haastatteluiden avulla kartoitettiin Iin kuntalaisten kokemusmaailmaa liittyen julkisen liikenteen ja laajemmin liikkumisen teemoihin. Haastatteluiden tuloksena palvelumuotoilijat loivat todellisuuteen pohjautuvia, joskin fiktiivisiä asiakaspersoonia, joiden arjen ongelmiin ratkaisuja haetaan. Nämä persoonat toimivat, laajemman verkkokyselyn tulosten ohella, haastekilpailun suunnitteluohjaimina.

Lisätiedot:

http://www.greenpolis.fi/haemme-rohkeita-julkisen-liikenteen-ratkaisuja/

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2016-029369

Johannes Helama
Toiminnanjohtaja
PROTO - Pohjois-Suomen muotoilijat ry
+358447739262
johannes.helama@proto.fi