Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Veikko Hulkko pohtii eettistä elämää ja eettistä yritystoimintaa

Julkaistu 14.11.2016

Kauppaneuvos Veikko Hulkko on julkaissut kirjan nimeltä ”Onni on sivutuote”. Hän arvioi kirjassa suomalaista yhteiskuntaa omien elämänvaiheidensa ja elämänkokemuksensa kautta. Käsitellyksi tulevat muun muassa yrittäminen, johtaminen, politiikka, media, työ, kansainvälisyys, verotus, onnellisuus, parisuhde, kirjat, koruharrastus ja elokuvat.

Vaikka Hulkko käy kirjassa läpi omaa elämäänsä, kyse ei ole perinteisistä muistelmista. Kirja on ennemminkin essee, jonka läpileikkaava teema on eettisyys. Mikä on eettistä? Miten toimia ja elää eettisesti oikein ja miten ei pitäisi eettisestä näkökulmasta elää!

Veikko Hulkko kritisoi voimakkaasti yleisesti hyväksyttyä, lainsäädäntöönkin kirjattua määritelmää, jonka mukaan yrityksen tarkoitus on tuottaa voittoa omistajilleen. Toki se on yrityksen tehtävä, mutta Hulkon mukaan ei ainoa. Yritys on osa yhteiskuntaa ja sen tehtävä on siten toimia yhteiskuntavastuullisesti. Siis eettisesti oikein. Hänen mielestään ei ole eettisesti oikein ajatella, että joidenkin elämäntehtävä on ansaita rahaa toisille.

Veikko Hulkko ei tyydy pelkästään arvostelemaan vaan ehdottaa uutta määritelmää yritystoiminnalle: ”Yritys on taloudellinen, sosiaalinen ja tekninen järjestelmä, jonka avulla tyydytetään yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tarpeita.”

Hulkko julkaisee kirjansa aikana, jolloin suuria yrityksiä on jäänyt kiinni vilpillisestä toiminnasta. Hän väittää, että taustalla on nimenomaan ajatus siitä, että yrityksen ainoa tehtävä olisi voiton tuottaminen. Sitä on sitten tulkittu siten, että myös häikäilemättömät ja moraalittomat keinot ovat sallittuja.

Hulkon mukaan johto on vastuussa, jos jossakin osassa organisaatiota aletaan ajatella, että huijata saa. ”Siitä vastuusta se ei pääse vakuuttelemalla syyttömyyttään tai pyytelemällä anteeksi. Epärehellisyyttä ei vain voi sallia johtamassaan yrityksessä. Tämä rehellisyyden vaatimus on liitettävä yrityksen arvoihin ja lisäksi huolehdittava siitä, että koko väki sen tietää. Vasta silloin väärin toiminutta voidaan etsiä ensisijaisesti muualtakin, kuin johtoportaasta”, hän kirjoittaa.

Yhteiskuntavastuu koskee kaikkia organisaatioita ja kansalaisia, ei pelkästään yrityksiä. Hulkko sanoo, että meidän aikanamme on ”ikävästi yleistynyt tapa rajata vastuu asioista vain heille, jotka hoitavat niitä leipätöinään. Muiden ei tarvitse vaivautua. He saavat elellä mukavasti vailla mielipidettä ja vastuuta, välinpitämättöminä tai korkeintaan likietuisina ja kuppikuntaisen kriittisinä. Sellainen rooli on helppo mutta ei rakenna yhteenkuuluvuutta eikä demokratiaa.”

Veikko Hulkon kirjan on kustantanut Juha Hulkko ja toimittanut Johanna Hulkko. Sitä myy Oulun Kauppaklubi, jonka nykyinen tehtävä on eettisen liiketoiminnan edistäminen. Kirjan tuotto käytetään tähän tarkoitukseen. Veikko Hulkko on Oulun Kauppaklubin pitkäaikainen jäsen ja ollut mukana kehittämässä sen toimintaa.

Veikko Hulkko on syntynyt vuonna 1932 Torniossa. Hän on Elektrobit Oy:n ensimmäinen hallituksen puheenjohtaja ja yksi sen perustajista. Pisimmän työuransa hän on tehnyt Käyttöauto Oy:ssä ensin työnjohtajana ja korjaamopäällikkönä, myöhemmin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Toiminnastaan liike-elämässä ja kunnallispolitiikassa hän sai kauppaneuvoksen arvon vuonna 1996.

Veikko Hulkon kirjaa myydään Oulun Kauppaklubin tilaisuuksissa ja sitä voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta info@oulunkauppaklubi.org (Tiedote: Viestintätoimisto Verbi)

Lisätietoja:

Kauppaneuvos Veikko Hulkko, 0400 853 848, veikko.hulkko@mail.suomi.net
Oulun Kauppaklubin puheenjohtaja Jouni Ihme, 0400 689 824, jouni.ihme@innomentarium.fi
Tietoa Oulun kauppaklubista: www.oulunkauppaklubi.org