Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Uutta osaamista nopeasti kehittyvään digitaaliseen markkinointiin

Julkaistu 31.01.2018

Jos yrityksenne halua kehittää kyvykkyyttään digitaalisen markkinoinnin alueella ja parantaa näin kilpailukykyään, tarjoaa yhteistyö Oulun ammattikorkeakoulun DIMMY-hankkeen kanssa tähän erinomaisen mahdollisuuden. DIMMY-hanke muunto- ja täydennyskouluttaa kevään 2018 aikana uusia ammattilaisia digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tehtäviin.

Yhteistyö DIMMY-hankkeen kanssa tarjoaa helpon väylän tuottaa yritykseenne uusia osaajia ja tuoreinta tietoa digitaalisen markkinoinnin ja myynnin alueelle. Yrityksellänne on mahdollisuus saada digimarkkinoinnin harjoittelija noin neljän kuukauden jaksoksi kehittämään yrityksenne digitaalista liiketoimintaa soveltaen koulutuksessa oppimiaan tietoja ja taitoja. Harjoittelijoilla on jo takanaan joko korkeakoulututkinto, johon on sisältynyt liiketalouden ja markkinoinnin opintoja, tai vankka käytännön kokemus alan työtehtävistä. Harjoittelu on yrityksille maksuton.

Yrityksenne pääsee hankkeen myötä käsiksi viimeisimpään digitaalisen markkinoinnin ja myynnin tietoon. Markkinoinnin asiantuntijoista koostuva hankehenkilökunta keskittyy kunkin harjoittelijan kanssa siihen, miten yrityksenne markkinointia ja myyntiä voitaisiin kehittää. Jokaiselle yritykselle pyritään antamaan uusia näkökulmia myynnin ja markkinoinnin integroimiseen ja johtamiseen sekä tukea digimarkkinoinnin uusien toimintatapojen omaksumisessa.
Hankkeessa on jo mukana runsaasti yrityksiä, mutta vielä voi ilmoittautua mukaan. Jos digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittäminen kiinnostaa yritystänne, ota yhteys hankehenkilökuntaan viimeistään 9.2.2018.

Projektipäällikkö Mika Määttä: mika.maatta@oamk.fi, 040 6525861

Hankeasiantuntija Miikka Blomster: miikka.blomster@oamk.fi, 041 4356002

Hankeasiantuntija Jaakko Sinisalo: jaakko.sinisalo@oamk.fi, 050 5938587

Lisätietoja hankkeesta saa myös osoitteesta oamk.fi/dimmy