Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulun kauppakamari peräänkuuluttaa työperäistä maahanmuuttoa

Julkaistu 31.01.2018

EK:n tammikuussa tekemän, Oulussa keskiviikkona alueellisesti julkaistun Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdannetilanne on jatkunut suotuisana. Tämänhetkistä suhdannekuvaa luonnehditaan niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin keskimääräistä vahvemmaksi.

Yleiset suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat myös pysyneet valtaosin myönteisinä. Suhdannenousun arvioidaan jatkuvan vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli teollisuudessa lukemassa +17 (lokakuussa +18). Rakentamisen näkymät paranivat saldolukuun +4 (lokakuussa -2) ja palvelualoilla ne olivat +15 pisteessä (lokakuussa +20).

Työvoiman määrän kasvu nopeutui teollisuudessa ja palveluissa. Seuraavalle kolmelle kuukaudelle ennustetaan henkilöstön kasvua teollisuudessa ja palveluissa. Rakentamisessa työvoiman määrä olisi lähes ennallaan. Kannattavuuden ennustetaan paranevan jonkin verran kaikilla päätoimialoilla.

Rekrytointivaikeudet ovat jatkuneet yleisinä kaikilla päätoimialoilla. Rakentamisessa tilanne on vaikeutunut lisää edellisestä tiedustelusta. Koko elinkeinoelämän vastaajista 22 prosenttia kohtasi rekrytointiongelmia. Kapasiteettipula ja rahoitusvaikeudet olivat varsin vähäisiä toiminnan esteitä.

”Oulun kauppakamarin toiminta-alueella osaavan työvoiman saanti on noussut kasvukehityksen esteeksi. Tällä hetkellä esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla on lähes 24 000 työreservi, kun avoimia työpaikkoja on yhteensä noin 4700. Työvoiman osalta kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, sillä osaavan työvoiman pula on yleistä monella toimialalla – Oulun seudulla korostuu ICT-alan osaajapula. Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Yhteiskunnallinen keskustelu pitäisi tältä osin suunnata pakolaisista ja turvapaikanhakijoista osaajien houkutteluun, johon pitäisi löytää uusia keinoja”, painottaa Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen.

Tuotanto kasvaa yleisesti koko vuoden 2018 alkupuoliskon

Yritysten tuotannon ja myynnin kasvu on jatkunut melko ripeänä. Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä kasvoi edelleen. Lähikuukausina kasvun ennustetaan jatkuvan laaja-alaisena ja myös toiselle vuosineljännekselle on yleisesti hyvät kasvuodotukset.

Tilauskanta on teollisuudessa pysynyt keskimääräistä parempana ja rakentamisessa se on hieman alle keskimääräisen. Kapasiteetin käyttöaste on kohtalaisen korkea. Teollisuudessa 80 prosentilla vastaajista oli kapasiteetti täysin hyödynnettynä (lokakuussa 86 %).

Lisätietoja:

EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila, puh. 040 570 7860
Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen, puh. 044 313 4505
 

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.

EK tiedusteli yrityksiltä tammikuussa 2018 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tiedusteluun vastasi 1 281 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 270 000 henkilöä.