Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Toukokuun työllisyyskatsaus

Julkaistu 20.06.2023

Toukokuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 2 750 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 12 074 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 661. Avoimia työpaikkoja oli 707 vähemmän kuin huhtikuussa ja 1 113 vähemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 91 vähemmän kuin huhtikuussa ja 1 333 enemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 133 vähemmän kuin huhtikuussa ja 249 enemmän kuin vuosi sitten toukokuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 11,7 % (huhtikuussa 11,8 % ja vuotta aiemmin 10,6 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 25,7 % (huhtikuussa 26,2 % ja vuotta aiemmin 28,3 %).

Viime vuoden toukokuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (4 855) nousi 463 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 323) nousi 116 henkilöllä viime vuoden toukokuuhun verrattuna, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 379) nousi 172 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Toukokuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 957 ja nuorisotyöttömyysaste oli 15,9 % (huhtikuussa 16,1 % ja vuotta aiemmin 14,5 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli toukokuussa 2 184 246 € (huhtikuussa 1 871 120 € ja vuotta aiemmin 1 847 455 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli toukokuussa 4 112 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 416. Huhtikuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 3 982, joista yli 1000-päiväisiä 2 337. Vuoden 2022 toukokuussa yli 300-päiväisiä oli 4 128, joista yli 1000-päiväisiä 2 353.

Oulun työllisyyskatsaus huhtikuulta 2023 on julkaistu BusinessOulun sivuilla: https://www.businessoulu.com/fi/media/vaikuttavuus.html.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 1 333 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Kokoaikaisesti lomautettuja oli 249 enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste nousi 1,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys nousi 1,4 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 463 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste laski 2,6 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 1 113 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 337 000 euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 16 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.