Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Technology Disrupting Finance –seminaari täytti salin FinTechin tulevaisuuden tekijöillä

Julkaistu 18.01.2017

Finanssiteknologia eli FinTech on finanssialan murroksessa suuri vaikuttaja. Kuluttajatottumusten muuttuessa perinteikäs finanssiala on muutospaineen alla. Suomi oli eturivissä internetin tuomassa ensimmäisessä pankki- ja vakuutusalan murroksessa 2000-luvun vaihteessa verkkopankkien muodossa. Nyt muualla kiritään uudessa murroksessa ohi, mutta Oulussa aiotaan ottaa uusi etumatka.

Oulussa järjestetty yhden päivän seminaari Technology Disrupting Finance herätti keskustelua FinTechin tulevaisuudesta ja siitä miten Oulun FinTech- ja ICT-osaaminen saadaan hyödynnettyä parhaiten. Hotelli-ravintola Lasaretissa Oulussa tiistaina 17.1. järjestetty Technology Disrupting Finance –seminaari kokosikin salin täydeltä finanssialan vaikuttajia, startup-yrittäjiä ja alasta kiinnostuneita.

Seminaarin pääpuhujat, yhdeksi finanssialan tärkeimmistä vaikuttajista valittu David M. Brear, Barrabes Consultingin toimitusjohtaja Luis Martin toivat kansainvälistä FinTech-näkökulmaa. Martin on Ouluun laajentuneen Barrabesin toimitusjohtaja.

”Oulusta löytyy maailmanluokan korkean teknologian osaamista, ainoaa laatuaan oleva ICT-ekosysteemi, fokusoituneita tekijöitä ja avoin asenne. Vastaavaa teknologiaa ei Espanjasta löytyisi. Oulussa voidaan ja halutaan tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia ja toimia oikeassa innovaatioekosysteemissä.”, Martin kertoi esityksessään.

VTT:n tutkimusprofessorin ja Oulun innovaatioallianssin ICT & Digitalisaatio –ekosysteemin verkostojohtaja Heikki Ailiston mielestä Oulussa on potentiaalia FinTechin keskukseksi Pohjois-Euroopassa.

”Oulu on hyvä ’hubi’ FinTechille, koska täällä on teknologiaosaamista ja kahden Pohjoismaiden skaalassa ison pankin kehityskeskukset sijaitsevat Oulussa. Nokian kutistumisen ja Microsoftin lähdön jälkeen palapelin palat ovat valmiita uuteen asentoon ja asenne on avoin kuten Martin sanoi”, Ailisto sanoo.

FinTech on päivän polttava aihe digitalisaation ja säädösten muuttumisen takia. Internet- ja digitalisaatio ovat muuttaneet jo mm. media- ja matkailualoja ja muuttamassa luultavasti muita, esim. liikenne- ja terveydenhoitoalaa. Finanssiteknologia on jo pankki- ja vakuutusalan toinen murros. Edellinen murros poikkesi muista siinä, että muutos ei tuonut uusia yrityksiä, vaan vanhat säilyivät vahvoina ja uudistivat palveluaan itse.

David M. Brearin mielestä digitalisaatio ei kuitenkaan tee autuaaksi eikä siihen pidä tukeutua liikaa.

”Vaikeinta on innovoida liiketoimintamallista toiseen. Vakaat toimijat eivät uskalla päästää irti yhdestä mallista toisen eduksi ennen kuin uusi toimii jo. On eri asia digitalisoida olemassa olevia, analogisiin toimiin perustuvia palveluita ja kehittää uusia digitaaliseksi tarkoitettuja palveluita.”

”Tämä haaste on edessä finanssialalla. Nettipankki ei riitä murrokseksi, koska siinä siirrytään analogisesta palvelusta digitaaliseen, vaan vakaiden toimijoiden pitää innovoida uusia, digitaaliseksi tarkoitettuja palveluida. Startupit pankkien liiketoiminnan reunoilla tekevät sitä jo”, Brear sanoo.

FinTech edustaa uudenlaista murrosta. EU vapauttaa alaa kilpailulle uusin säädöksin ja alalla on paljon startupeja, joihin on sijoitettu miljardeja. Alan suuret tekijät eivät kuitenkaan halua hävitä startupeille ja haluavat siksi uudistua vahvasti.

Lisätietoja:
https://www.lyyti.fi/p/Technology_Disrupting_Finance_Fintech_Event_0604/en/technology_disrupting_finance_fintech_event

Heikki Ailisto, Tutkimusprofessori, VTT / Verkostojohtaja, Oulun innovaatioallianssi heikki.ailisto@vtt.fi +358 20 722 2233

Technology Disrupting Finance –seminaarin järjestivät yhteistyössä Oulun innovaatioallianssi, VTT, Barrabes, Boogie Software, BusinessOulu, Nordea, OP, Technopolis ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Oulun Innovaatioallianssi (OIA) on Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Oamkin, Osekkin, VTT:n, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Luonnonvarakeskuksen ja Technopolis Oyj:n yhteenliittymä, joka vie Oulua maailman huipulle viidellä painopistealueella. Sen tavoitteena on luoda Oulun vetovoimaisuutta lisäävän innovaatioekosysteemin luominen, joka tehosta korkeaan osaamiseen pohjautuvien yritysten syntymistä, kehittymistä ja kansainvälistymistä.

ICT & Digitalisaatio on yksi OIA:n viidestä ekosysteemistä, jotka on luotu viiden painopistealueen ympärille. ICT:n ja digitalisaation merkitys kasvaa edelleen ja ICT-ala on Oulun alueen merkittävin yksityinen työllistäjä. Yksi ekosysteemin tavoitteista on luoda Oulusta FinTech hub of Northern Europe. Tämä toteutetaan hyödyntämällä Oulun alueen ICT-ekosysteemin osaamista yhteistyössä alueen yritysten ja tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa.

www.ouluinnovationalliance.fi

Matti Sarén, yhteistyösuhteiden rehtori, Oulun yliopisto / operatiivisen ohjausryhmän pj., Oulun innovaatioallianssi matti.saren@oulu.fi +358 29 448 4084

David Brear on 11:FS:n toimitusjohtaja ja perustaja. Hänet on äänestetty yhdeksi vaikutusvaltaisimmista henkilöistä pankki-, vakuutus- ja FinTech-aloilla.

Luis Martin on Ouluun laajentuneen espanjalaisen Barrabes Consultingin toimitusjohtaja.

Markus Hautala on Tiedon Head of Business Accelerator ja Blockchain-asiantuntija.

Ilkka Lähteenmäki on itsenäinen tutkija Oulun yliopistolla.

Mikko Riikkinen on Tampereen yliopiston tutkija.

Seppo Yrjölä toimii innovaattorina Nokialla