Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Sopeutuva tila - Uusia ratkaisuja sujuvaan arkeen haussa

Julkaistu 10.05.2023

IDEAKILPAILU

Onko sinulla idea digitaalisesta ratkaisusta, jonka avulla tila voisi sopeutua paremmin ihmisen tarpeisiin? Nokia, BusinessAsema, BusinessOulu ja Oulun innovaatioallianssi avaavat matalan kynnyksen ideakilpailun, jolla haetaan uusia ratkaisuja tilan saavutettavuuteen, houkuttelevuuteen ja käytön tehokkuuteen.

Ideakilpailussa haetaan uusia, innovatiivisia ideoita ja ratkaisuja. Parhaiden ratkaisujen esittäjät voivat päästä yhteiskehittämään ratkaisua yhdessä haasteen avaajien kanssa.

Miten tila saadaan toimimaan sujuvasti ja kustannustehokkaasti digitaalisin keinoin?

Ideakilpailulla haetaan toteuttamiskelpoisia ratkaisuja siihen, miten tila (kiinteistö, kampus) mukautuu käyttäjän tarpeisiin. Miten tila olisi saavutettavampi, miten ihmistä opastetaan tilassa? Miten tilasta tulisi houkuttelevampi ja mukava käyttää? Miten tilan ylläpitoa voisi tehostaa? Entä miten parantaa tilojen toimivuutta, viihtyvyyttä ja kustannustehokkuutta? Miten varmistaa palvelutuottajan näkökulmasta optimoitu tarjonnan sisältö ja kustannustehokkuus – vaikkapa ravintolassa?

Tavoitteena on siis luoda toimiva ympäristö, jossa on hyvät olosuhteet ja palvelut, ja jossa sosiaalinen näkökulma ja ihmisten hyvinvointi on otettu huomioon. Miksi tulisin paikan päälle johonkin tilaan, esimerkiksi kampukselle, jos etätyökin on mahdollista? Mistä ja miten vaikkapa vierailija saisi tietoa tilasta jo etukäteen, ennen tilaan saapumista? Onko tilaa ja missä se sijaitsee? Löytyykö parkkipaikkaa?

Innovaatio voi olla dataa eri lähteistä yhdistelevä (sensorit, kalenterit, säätila, liikenne, energiankulutus ja hinta jne.) ratkaisu. Tärkeää on tieto nykytilasta ja erityisesti tilojen käytön ennustettavuus ja ennakointi. Miten dataa voisi hyödyntää tilan käyttäjän, palvelun tuottajan ja/tai kiinteistön ylläpidon näkökulmasta?

Ideakilpailulla halutaan tukea uusia innovaatioita

Haasteen avaajat haluavat paitsi tukea uusia innovaatioita, myös löytää uusia älykaupungin tuotteiden ja palveluiden käyttötapauksia.
Nokia rakentaa uutta kampusta Ouluun ja etsii uusia innovaatioita. Uudet toimitilat kattavat tuotekehitys-, toimisto- ja tuotantotiloja ja niiden on tarkoitus valmistua vuoden 2025 aikana. Nokian uusi älykampus luo entistä kattavammat mahdollisuudet tutkimukseen, kehitystyöhön ja tuotteiden valmistukseen. Toimitiloissa yhdistyvät korkea teknologia sekä kestävä kehitys, ja niiden suunnittelussa huomioidaan tulevaisuuden joustavat työtavat.

BusinessAseman kiinteistöä käytetään ideakilpailussa kokeilualustana, jossa ideoita ja käyttötapauksia päästään konseptoimaan ja kokeilemaan todellisessa ympäristössä. BusinessAsema on isojen kävijämäärien monimuotoinen tila ja älykiinteistö, jossa kokeiluun tarjolla IOT-dataa mm. kävijämääristä, eri tilojen ja ravintolapaikkojen käyttöasteista sekä ilmanlaadusta. Tilan, datan ja 3D-mallien yhdistäminen mahdollistaa vaikkapa erilaisten digikaksosten ja XR/VR-ratkaisujen toteuttamisen.

Oulun innovaatioallianssin visiona on olla Euroopan paras digitaalisuudesta globaalia lisäarvoa tuottava ekosysteemi. Haluamme vauhdittaa korkeaan osaamiseen pohjautuvien yritysten syntymistä, kehittymistä ja kansainvälistymistä sekä ratkaista oululaisten innovaatioiden avulla globaaleja ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia kestävyysongelmia. Kaupunki ja muut innovaatioallianssin kumppanit tukevat ja nopeuttavat kehitystä tarjoamalla erilaisia pilotointi- ja kaupunkikehitysympäristöjä elinkeinoelämälähtöisten innovaatioiden testaamiseen ja kehittämiseen.

BusinessOulu palvelee yrityksiä kaikissa vaiheissa perustamisesta kasvuun ja kansainvälistymiseen. Avoimen innovaation edistämiseksi tarjotaan parhaita toimintatapoja, joilla yritykset voivat hakea ideoita ja ratkaisuja oman yrityksen ulkopuolelta ja rakentaa yhteistyötä muiden kanssa asiakkaiden hyväksi.

Miten ideakilpailuun osallistutaan?

Haasteen ratkaisijoita ovat yritykset, eli osallistujilta vaaditaan y-tunnus.
Ideakilpailu toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisenä toteutetaan tämä nyt avattu idea- ja konseptihaku, toisessa vaiheessa toteutetaan ideahaussa menestyneiden kanssa IdeaSprintti ja kolmannessa vaiheessa voittajan kanssa ratkaisun testaus BusinessAsemalla.

1. Ideahaku avattu
Ideahaku käynnistyy 10.5.2023 ja on avoinna 31.05.2023 saakka.
Ideahakuun osallistutaan jättämällä ratkaisuidea lomakkeella https://www.lyyti.in/sopeutuvatila. Idean voi esittää suomeksi tai englanniksi.
Ideahaulla haetaan täysin uusia ideoita, ei markkinoilla olevia tuotteita tai palveluita. Ideahakuun tulleet ratkaisut arvioidaan uutuusarvon, innovatiivisuuden, toteuttamiskelpoisuuden ja skaalautuvuuden suhteen. Tuomaristoon kuuluvat haasteen avaajat ja mahdollisesti muitakin tahoja. Ideahakuun tulleista ratkaisuista valitaan jatkoon enintään 10 parasta. Valituille ilmoitetaan sähköpostilla.

2. IdeaSprintti syksyllä
IdeaSprinttiin valitaan mukaan enintään 10 ensimmäisen vaiheen ideahaun parasta ratkaisua.
IdeaSprintti toteutetaan alkusyksyllä 2023. IdeaSprintti koostuu 1-2 h aloitustilaisuudesta, yrityskohtaisista sparrauksista (30 min / yritys) ja ratkaisujen pitchaus-tilaisuudesta. Ratkaisut arvioidaan kuten ideahaussa.
IdeaSprintin voittaja saa palkintona 3 000 eur ratkaisunsa Proof of Conceptin toteutukseen. Palkinnon lahjoittaa Nokia. PoC toteutetaan BusinessAsemalla.

3. PoCin toteutus BusinessAsemalla
IdeaSprintin voittaja pääsee testaamaan ja yhteiskehittämään ratkaisuaan aidossa ympäristössä ja oikeiden käyttäjien kanssa BusinessAsemalla Oulussa. Toteutus räätälöidään voittajan kanssa. Voittajalla on käytettävissään toteutukseen 3 000 euron palkintoraha.

Osallistu nyt!
Ideakilpailu ja sen jatkotoimet auttavat yritystä kehittämään omaa tuotetta tai palvelua. Parhaille on luvassa mahdollisuus päästä kokeilemaan ja kehittämään ratkaisua BusinessAsemalla Oulussa. Osallistujilla on mahdollisuus verkostoitua muiden yritysten ja osaajien kanssa. Ideakilpailun osallistujille räätälöidään tarpeen mukaan jatkopolkuja idean jatkokehittämiseksi. Kilpailun kautta on myös mahdollista saada näkyvyyttä omalle ratkaisulle esim. BusinessOulun ja Oulun innovaatioallianssin kanavissa ja tapahtumissa. Ideakilpailu tai sen jatkotoimet eivät muodosta hankintakanavaa haasteen avaajien suuntaan.

Lisätietoja ideakilpailusta
Pirjo Koskiniemi, pirjo.koskiniemi@businessoulu.com, p. 040 592 5375
Soile Jokinen, soile.jokinen@businessoulu.com, p. 040 183 4722