Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Kiertotalouskehittämisen "sweet spot": Circular Business & Design Sprint

Julkaistu 10.05.2023

Kiertotalous on kohta ainoa talous! Miten tämä koko ajan vauhtia lisäävä markkinamurros näkyy teidän yrityksen johtoryhmän agendalla tai tuote/palvelutarjoomassa? Selvää on, että kiertotalouden liiketoimintahyödyt kiinnostavat kaikkia yrityksiä, mutta voittava strategia puuttuu vielä monelta.

EU:n kaikkien strategioiden äiti on nk. Vihreä kaksoissiirtymä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia yrityksiä ohjataan sekä lainsäädännöllä että erilaisin ’keppiä ja porkkanaa’ -menetelmin kohti vähähiilistä, luontokatoa taklaavaa ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntävää kiertotalouden toimintamallia, joka mahtuu yhden planeetan rajoihin nykyisten neljän sijaan.

Muutamia siemenlukuja: tällä hetkellä globaali taloutemme on 7,2% kiertotalouden mukainen, eli käänteisesti, olemme yli 90% vielä tuhlarimaisen ota-käytä-heitä pois -lineaaritalouden toimintamallissa. Yli 90% kaikista suunnitelluista ja valmistetuista tuotteista (ml. esim. rakennukset) päätyy vuosittain jätteeksi. Materiaalien käsittely, eli siis raaka-aineiden hankinta, valmistus ja käyttö tupruttavat taivaalle 70% kaikista hiilidioksidipäästöistä ja aiheuttavat 90% luontokadosta. Eli kilpailukyvyn varmistamiseen sekä näiden lukujen kääntämiseen yritykset tarvitsevat kaksi asiaa:

  1. yritystasoisen kiertotalousstrategian
  2. kiertotalouden mukaan suunnittelut ja valmistetut tuotteet ja tuote-palvelukonseptit.

Kun vielä muistetaan, että suunnitteluvaiheessa voidaan päättää jopa 80% tuotteen ympäristövaikutuksista, kannattaa huomio kääntää nopeasti yrityksen suunnitteluprosesseihin.

Miksi mukaan Circular Business & Design Sprintiin?

Siirtymä kiertotalouteen tarkoittaa monta mahdollisuutta ja tulokulmaa, mutta joskus voi olla haastavaa saada askelmerkit kohdilleen. Esimerkiksi EU:n Kestävä Tuotepolitiikka-aloite vaatii, että jatkossa kaikki EU:n alueella myytävät tuotteet ovat kiertotalouden mukaisia. Niin ikään digitaalinen tuotepassi tekee nopeasti tuloaan. Nyt on siis hyödyllistä alkaa tarkemmalla tasolla miettimään miten tuotteita, palveluita ja niiden takana olevia prosesseja tulee kehittää, jotta pysytään mukana kilpailussa.

”Nautimme suuresti työskentelystä Ethican kanssa! Sprint syvensi osaamistamme kiertotaloussuunnittelusta ja auttoi meitä tunnistamaan edelläkävijäratkaisut yritystasolla”.
-Elli Lehnhof, toimitusjohtaja, Matri

Ethican kehittämässä Circular Business & Design Sprintissä tehdään juuri tätä: lähdetään rakentamaan voittavaa kiertotalousstrategiaa (tai kirkastetaan olemassa olevaa), kehitetään asiakasymmärrystä, liiketoimintamallia sekä opitaan mitä tarkoittaa kiertotalouden mukainen suunnittelu juuri teidän yritykselle. Ethica on kehittänyt ja iteroinut Sprintiä v.2016 lähtien eri Euroopan maissa lukuisten, eri aloja edustavien yritysten kanssa Braunista Walkiin, Fyraan, Primukseen, Prevexiin, B Portiniin, Nolaan, ja R-Collectioniin. Tällä hetkellä käynnissä on myös kansallinen, vuoden mittainen Circular Design -ohjelma 50 suomalaisyritykselle.

3-päiväinen Sprint on siis dynaaminen yhdistelmä konkreettista kehittämistyötä, oppimista, tavoitteiden asetantaa, yhdessä ideointia ja keskustelua. Ennen Sprintiä jokaisen osallistujayrityksen kanssa tehdään lähtötilannekartoitus, jotta Sprintin sisältöjä voidaan räätälöidä tarpeen mukaan ja hiha päästään käärimään saman tien.

Leikkimielinen asiakaslupauksemme on, että jokainen osallistuja saa kiertotaloussilmälasit päähän, joita ei Sprintin jälkeen enää halua riisua pois. Ja hieman yksityiskohtaisemmin voimme luvata osallistujayrityksille seuraavaa:

  1. kokonaisvaltainen ymmärrys kiertotaloudesta ja mitä se tarkoittaa omalle yritykselle aitona kasvustrategiana, kestävän kasvun mahdollistajana ja kilpailukykytekijänä
  2. kirkastunut kiertotalousvisio ohjaamaan tekemistä, ja tieto siitä, mitkä osa-alueet priorisoida ja mitä yrityksessä tulee konkreettisesti tapahtua
  3. näkemys siitä, miten strategiaa ja T&K-työtä tulee kehittää jatkossa kiertotalouden mukaiseksi
  4. tunnistetut kiertotalouden mukaiset tuote/palvelukonseptiaihiot, ja alustava näkemys siitä miten viedä aihioita eteenpäin

”2018 kiertotalouden mukainen suunnittelu oli uusi asia Nefab Estonialle. Circular Design Sprint tarjosi meille hienon alustan oppia ja tunnistaa olennaisimmat suunnittelustrategiat sekä strategisella että tuotetasolla. Suosittelen Sprintiä lämpimästi jokaiselle yritykselle, joka haluaa nostaa kiertotalouslähestymistavan ja -kyvykkyyden uudelle tasolle.”
-Jaanus Tamm, Pakkausdivisionaan johtaja, Nefab Estonia

Kenen kannattaa osallistua?

Tässä kohtaa riittävä resursointi kannattaa, sillä Sprint tarjoaa erinomaisen sisäisten keskustelujen eteenpäin viemiselle ja yhteisen näkemyksen muodostamiselle.
Suosittelemme siis lämpimästi, että Sprintiin osallistuu isompi tiimi läpi leikaten koko organisaation, ml. T&K –työstä vastaavat henkilöt, toimitusjohtaja tai johtoryhmän jäsenet, suunnittelijat sekä myynti & markkinointi- ja asiakasrajapinnassa työskentelevät. Minimissään Sprintiin kannattaa osallistua kahden henkilön voimin, esim. T&K –työn johtaja ja suunnittelija/kehittämispäällikkö, jotta teillä on Sprintin jälkeen vipuvartta viedä asioita jalkautukseen.

Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.fi/reg/CircularBusiness_DesignSprint

Sprintissä nähdään!

Anne Raudaskoski

Kirjoittaja on Circular Business & Design Sprintin kehittäjä ja Ethican kiertotalousstrategisti.

Pääkuvan kuvaaja Azra Arnautovic