Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

SERVO Design Center avattiin Oulussa

Julkaistu 14.11.2012

Tiistaina Oulussa avattu Servo kehittää asiakkaiden liiketoimintaa käyttöliittymäsuunnittelun, teollisen muotoilun ja palveluiden tuotteistamisen keinoin.

Luovien alojen yritysten palvelukeskus SERVO Design Center avattiin tiistaina 13. marraskuuta Business Kitchenissa Oulun keskustassa. Servo pyrkii tuomaan muotoiluosaamisen lähelle asiakasta. Se kehittää asiakkaiden liiketoimintaa käyttöliittymäsuunnittelun, teollisen muotoilun ja palveluiden tuotteistamisen keinoin.

Luovilta aloilta on Oulussa löydettävissä runsaasti uusia tuotteita ja tuoreita palvelukonsepteja. Valmennuksen ja tuote- ja palvelukehityksen avulla niitä pyritään nostamaan tarjonta tasolle, joka kiinnostaa kansainvälisillä markkinoilla. Yritysten tuote- ja palvelukehitys on olennainen osa työkalupakkia, jolla vastataan Oulun rakennemuutokseen ja nostetaan alueen taloutta uuteen nousuun.

Muotoilulla, käytettävyydellä ja palveluiden tuotteistamisella on itse innovaation lisäksi keskeinen rooli tuotteen tai palvelun tekemissä asiakkaan kannalta mielekkääksi. Parhaimmillaan tuote- ja palvelukehitys parantaa kustannustehokkuutta ja myös helpottaa tuotantoa.

Oulussa on alan osaamista tarjolla jonkin verran palveluyritysten tuotantona ja sitä enemmän osana yritysten sisäistä tuotekehitystoimintaa. Palvelutuotantoyritysten määrä ja taso ovat olleet kasvussa viimeisen vuoden aikana. BusinessOulussa tämä on havaittu ja osaamista on nyt pyritty tuomaan lähemmäs asiakasyrityksiä.

Yrityskehittäjille suunnatussa yhteenliittymässä, Servossa, eri osapuolilla on selvä roolijako. Yritykset tuottavat asiakkaille tarjottavat palvelut muotoilu-, käyttöliittymäsuunnittelu- sekä palveluiden tuotteistamisessa. BusinessOulu puolestaan tarjoaa roolinsa mukaisesti asiakasyrityksille neuvontaa, koulutusta ja apua liiketoiminnan suunnittelussa ja rahoituksen hankkimisessa.

Servon organisoinnista vastaa Oulun elinkeinoliikelaitos BusinessOulu. BusinessOulun neuvontapalvelut ovat maksuttomia. Muotoilupalvelun tarjoajat ovat yrityksiä ja palvelut maksullisia, niihin voi hakea normaalia kehityshankkeen rahoitusta mm. ELY-keskuksesta tai TEKES:stä osana isompaa hanketta.

Lisätietoja:
Heikki Tunkkari, asiakkuuspäällikkö, Luovat alat, BusinessOulu,
puh. +358 (0)44 7031399 heikki.tunkkari@businessoulu.com www.businessoulu.com
Tarmo Pallari, asiantuntija, yrityskehitys, BusinessOulu, puh. +358 (0)50 379 6109 tarmo.pallari@businessoulu.com
Reeta Räisänen, assistentti, asiakkuudet , BusinessOulu, puh. +358 (0)50 591 8923, reeta.raisanen@businessoulu.com

Servon avajaisissa puhuivat seuraavat henkilöt, jotka ovat myös lehdistön haastateltavissa.
Yritys Case 1: Jukka Parkkinen, yksikön päällikkö; OP-palvelukeskus, puh. +358 (0)40 559 7042, jukka.parkkinen@op.fi
Yritys Case 2: Antti Pietilä, toimitusjohtaja ja yrittäjä, Meranti, antti.pietila@meranti.fi, 0400 683 813
Yritys Case 3: Lauri Salovaara, markkinointijohtaja, FilmMeGroup, lauri.salovaara@filmme.tv

Linkit:
http://www.businessoulu.com
http://www.servodesign.fi/
Palveluntarjoajat http://www.servodesign.fi/index.php?3

Business Kitchen, Torikatu 23 (4. krs.), 90100 Oulu