Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

PiiMega Oy:n TimberPro -järjestelmä KeiteleGroupin käyttöön

Julkaistu 29.08.2018

KeiteleGroup parantaa kilpailukykyään ottamalla käyttöönsä oululaisen ohjelmistotalo PiiMega Oy:n TimberPro -järjestelmän koko sahaus- ja jalostusliiketoiminnassaan. Yhteistyö on molemmille osapuolille suuri kehitysaskel, joka vaikuttaa varmasti sahateollisuuden kehittymiseen jatkossa.

Kuvassa vasemmalta teollisuusneuvos Ilkka Kylävainio (toimitusjohtaja, KeiteleGroup), Antti Miettunen (hallituksen puheenjohtaja, PiiMega Oy) ja Matti Kylävainio (johtaja, KeiteleGroup)

Tällä hetkellä käytössä oleva vanha järjestelmä ei palvele enää KeiteleGroupin kehittyviä vaatimuksia ja on osin ominaisuuksiltaan kehittymätön. Raaka-aineen käyttötiedot, kannattavuuslaskennat, sahauserän kustannusvertailu, tuotannon suunnittelu, sivutuotteiden hallinta ja monet muut sahatoiminnan tärkeät asiat tulevat jatkossa reaaliaikaisesti suoraan järjestelmästä. Tietojen hallinnasta erillisissä Exceleissä päästään järjestelmäpäivityksen myötä eroon.

Uuden järjestelmän valintaan vaikutti merkittävästi myös aikaisemmin saadut hyvät kokemukset yhteistyöstä kehitettäessä PiiMega® ForestPro -metsäjärjestelmää. ForestPro:n myötä KeiteleGroup sai käyttöönsä autojen ja motojen ohjauksen, Me-Pa -kuljetukset, reaaliaikaiset toteumatiedot – käytännössä koko metsäpuolen toiminnanohjaus järkevöityi huomattavasti.

KeiteleGroup on Euroopan asiakaslähtöisin iso sahayritys, jolla on vientiä 30 maahan. Toimintaa ohjataan asiakaslähtöisesti myynnin ehdoilla. PiiMega® TimberPro helpottaa tuotannon suunnittelua ja myyntiä, kun toimitusaikakyselyt ja muu oleellinen tieto on helposti saatavilla. Uuden järjestelmän avulla yhtenäistetään toimintatapoja koko konsernissa. Ennen optimoitiin yksittäisiä toimintoja, jatkossa optimoidaan kokonaisuutta.

"Ratkaisevaa järjestelmävaihdon kannalta oli moderni järjestelmä, joka tarjoaa kaiken tiedon reaaliaikaisen käsittelyn tilauksesta laskutukseen", kertoo konsernin toimitusjohtaja, teollisuusneuvos Ilkka Kylävainio.

"Tiedämme esimerkiksi varastotilanteen koko ajan ja pystymme reagoimaan nopeasti ja kustannustehokkaasti kysynnän vaihteluihin. Saamme välitöntä palautetta poikkeamista tuotannossa ja voimme tehdä korjaavat liikkeet saman tien", Kylävainio jatkaa. "PiiMega® TimberPro helpottaa päätöksentekoa, kuin käytössä on oikeat tiedot eikä arvioihin pohjautuvaa tietoa. Jatkossa sahoilla pystytään seuraamaan esim. eräkohtaista käyttösuhdetta, jolloin saavutetaan säästöä raaka-ainekuluissa. Mitä enemmän pystymme hyödyntämään kertynyttä dataa, sitä vähemmän teemme turhaa työtä", Kylävainio kiteyttää.

PiiMega® TimberPro otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäisenä otetaan käyttöön tuotannon suunnittelu Kemijärvellä ja Alajärvellä, jonka jälkeen käyttö laajennetaan muihin yksiköihin. Järjestelmätoimituksen myötä PiiMega tekee merkittävää tuotekehitystä.

"Solmittu kauppa on PiiMegalle merkittävä luottamuksenosoitus. Toimitus on erittäin vaativa ja se haastaa erinomaisesti osaamisemme", kertoo PiiMegan metsäjärjestelmien liiketoimintajohtaja Antti Miettunen.

"Järjestelmähankkeen myötä kehitettävien uusien ominaisuuksien lisäksi hallittavana on noin 70 rajapintaa keskeisissä toiminnoissa", Miettunen jatkaa. "Uusista ominaisuuksista mainittakoon esimerkkinä BI-raportointi, joka tarjoaa erittäin monipuoliset työkalut järjestelmässä olevan tiedon yhdistelyyn ja visualisointiin".
KeiteleGroupin aikaisemmasta järjestelmästä puuttui vapaasti määriteltävä raporttigeneraattori, joten toiminto tuo asiakkaalle jälleen uusia keinoja toiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Järjestelmätoimitus on valmis vuoden 2019 loppuun mennessä.

PiiMega® ForestPro, PiiMega® TimberPro sekä mobiilisovellus PiiMega® LogPro ovat ainutlaatuinen kokonaisuus, joka tarjoaa yhtenäiset työkalut metsä- ja sahateollisuuteen unohtamatta puun jalostajia. Järjestelmiä kehitetään koko ajan eteenpäin ja uusia versioita julkaistaan vuosittain. Niillä on kymmeniä kotimaisia ja ulkomaisia käyttäjiä sekä satoja mobiiliratkaisuja hyödyntäviä urakoitsijoita.

Lisätietoja:

KeiteleGroup, Ilkka Kylävainio, 0400 375 009, www.keitelegroup.fi
PiiMega Oy, Antti Miettunen, 040 546 7283, www.piimega.fi