Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Pelialalle tarvitaan uusia osaajia

Julkaistu 19.03.2024

Pelialasta kiinnostuneille tarkoitettu GameTeam-valmennus järjestettiin ensimmäisen kerran pari vuotta sitten, ja jatkoa on luvassa. Valmennuksen tavoitteena on löytää uusia aloittavia tiimejä, joilla on jo peli-idea, sekä ihmisiä, jotka vasta etsivät itselleen tiimiä. Valmennukseen voi tulla kuka tahansa, joka on kiinnostunut tekemään pelejä ja viemään ideoitaan kaupallisesti eteenpäin. Intohimoisesta harrastuksesta voi tehdä myös bisnestä.

Kuva: Oululaisia pelintekijöitä Startup Stationilla keväällä 2023. Mukana jutussa haastatellut pelialan yrittäjä Leonard Somero (alarivissä keskellä) ja valmentaja Anna Salomaa (ylärivissä oikealla).

Pelialalle pääsee mukaan suhteellisen helposti

Pelialalla on tarve uusille osaajille ja ideoille. Myös uusia yrityksiä halutaan saada mukaan, jotta ala pääsee kehittymään. Moniin muihin aloihin verrattuna kynnys perustaa yritys on matalampi, sillä mittavia alkuinvestointeja pelisuunnitteluun ei yleensä tarvita. Alkuun pääsee peli-idealla ja tietokoneella.

GameTeamissa valmentajana toimiva Anna Salomaa Resistance Gamesilta toteaa, että monet peleistä kiinnostuneet haluavatkin kokeilla yrittämistä.

– Ihmisillä on jokin intohimoprojekti; vahva visio siitä, minkälaisen pelin haluaa tehdä. Alalle tulemista helpottaa se, että digitaaliset kauppapaikat ovat olemassa jo valmiina: kuka tahansa voi laittaa pelinsä myyntiin esimerkiksi Steamiin ja EpicStoreen, mikä tekee pelin jakelusta helppoa. Tarjonta on kuitenkin valtava, joten joukosta täytyy pystyä erottumaan.

Kilpailu onkin kovaa, mutta ala on jatkuvassa kasvussa, mikä tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia. Se kehittyy jatkuvasti, ja kysyntää ja pelaajia riittää. Salomaan mukaan peliala on tulevaisuuden ala. Yksittäisen yrityksen menestyminen vaikuttaa myös muihin alan toimijoihin.

– Jos joku menestyy Suomessa, se lisää myös muiden suomalaisten yritysten mahdollisuuksia. Siksi on tärkeää jakaa tietoa mahdollisimman paljon ja tukea toisiamme, jotta pärjääminen paranee myös yleisellä tasolla.

Verkostoituminen onkin luonnollisesti tärkeää. GameTeamin kautta siihen voidaan panostaa jo yritysten alkuvaiheessa. Valmennus on paikka ja mahdollisuus saada tietoa, tavata toisia saman alan ihmisiä ja verkostoitua. Samalla päästään keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia esimerkiksi siitä, miten päästä alkuun, kehittää tiimiä ja hakea rahoitusta.

Miksi pelialalle sitten kannattaa lähteä?

Suomessa on pelialan kehittymiselle hyvät edellytykset. Täältä löytyy maailman huipputason pelifirmoja, ja vastaavasti saatavilla on huipputason tukea ja tietoa. Julkinen rahoitus tukee uusia yrityksiä hyvin, ja myös koko alaa tuetaan, koska siellä tiedetään olevan potentiaalia.

Salomaan mukaan pelialalle ominaista ovat kansainvälisyys, avoimuus sekä toisten auttaminen ja tukeminen. Osaajia tarvitaan monenlaisilla taidoilla ja taustoilla. Tiimit ja firmat ovat yleensä monikansallisia, ja kansainvälisille markkinoille mennään heti, koska kotimaan markkinat ovat pienet.

– Tämä on tyypillinen piirre pelialalle. Toisaalta Suomi on supermenestyvä kansainvälisesti, mistä on hyötyä myös aloitteleville yrityksille.

GameTeam-valmennuksessa keskitytään perusasioihin: miten rakentaa pelitiimi tai firma, mistä voi löytää rahoitusta, kuinka suunnitella peli-ideaa pitkän tähtäimen tavoitteella, markkinoida tuotetta kuluttajille tai johtaa omaa tiimiä. Lisäksi tietoa saa siitä, miten peli-ideaa voidaan lähestyä liiketoiminnan näkökulmasta ja tehdä siitä kannattavaa bisnestä. Apua saa myös esimerkiksi rahoitusta varten tarvittavien materiaalien luomiseen.

Valmennus on jaettu kahteen osioon: luentoihin ja yksilökohtaiseen valmennukseen. Workshopeissa päästään kiinni konkreettiseen käytäntöön ja oman idean kehittelyyn. Tiimien kesken ideoita voidaan pohtia yhdessä. GameTeamin tarkoituksena on antaa osallistujille käytännön työkalut, jotta aloituspaketti kaikesta tarvittavasta saadaan kasaan. Valmentajina toimivat Resistance Gamesin toimitusjohtaja Anna Salomaa ja taiteellinen johtaja Jussi Autio.

Pelialan suurin tapahtuma, Gamescom, järjestettiin Saksassa elokuussa 2023. Mukana oli myös oululainen Resistance Games.

Leonard Somero sai kipinän pelialan yrittäjyyteen

Ensimmäiseen GameTeam-valmennukseen pari vuotta sitten osallistunut Leonard Somero on nykyään pelialan yrittäjä. Hän suunnittelee erilaisia pelejä, ja hoitaa myös niiden kehittämisosuuden ja markkinoinnin itse. GameTeamiin Somero lähti yrittäjyyden innoittamana. Hän on ollut kiinnostunut peleistä pitkään, ja vähitellen alkoi herätä ajatus myös liiketoiminnasta pelialalla.

– GameTeam tuli itselle hyvään aikaan. Harkitsin juuri yrityksen perustamista, ja lähdin mukaan etsimään tietoa liiketoiminnasta ja markkinoinnista pelialalla.

Kokemus oli Somerolle hyödyllinen. Hän oppi uutta ja sai tarvitsemaansa tietoa yrittäjyydestä niin luentojen kuin tiimivalmennustenkin kautta.

– Antoisinta oli liiketoiminnan ja markkinoinnin info. Sitä kautta sain kipinän yrityksen perustamiseen.

Valmennuksen alussa Somero oli mukana neljän hengen pelitiimissä, jossa pelejä suunniteltiin porukalla. Nykyään alkuperäisestä tiimistä on yhä mukana kaksi perustajajäsentä. GameTeamia hän suosittelee erityisesti niille, jotka haluavat ottaa pelit vakavasti ja tehdä työtä niiden parissa.

Pelialalla ja yrittäjyydessä Someroa kiehtoo vapaus päättää asioista itse.

– Vastuu omasta tekemisestä ja omista projekteista on hyvin palkitsevaa. Lisäksi pelialalla pääsee käyttämään monia taitoja varsinkin silloin, jos työskentelee soolona. Olen päässyt tekemään niin grafiikkaa, musiikkia, pelisuunnittelua kuin koodiakin.

Alalla pääsee verkostoitumaan hyvin. Somero tapaa muita yrittäjiä niin livenä tapahtumissa kuin netin kautta Discord-servereillä. Parhaillaan hän etsii peleilleen julkaisijaa. Seuraavaksi hän suunnittelee suuntaavansa fokuksen omien taitojensa kehittämiseen entistä paremmiksi.

GameTeam 2 -valmennuksesta pelialan yrittäjyyteen

GameTeam 2 -valmennus järjestetään 27.3. alkaen BusinessAsemalla. Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki valmennukseen löytyvät BusinessAseman sivuilta osoitteessa https://businessasema.com/tapahtumat/gameteam-2/.