Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Jo yli 4000 osallistujaa Helsingistä Inariin! Vielä mahtuu maailman suurimpaan yritysvierailuun

Julkaistu 18.03.2024

Maailman suurin virtuaalinen yritysvierailu 18. huhtikuuta tarjoaa mahdollisuuden tällä kertaa kurkistaa rakennusalan yrityksiin sekä tutustua alan ura- ja opiskelumahdollisuuksiin.

Jo kolmatta kertaa järjestettävä virtuaalinen yritysvierailutapahtuma kokoaa rakennusalan paikalliset toimijat yhteen ja tutustuttaa alan monipuolisiin ammatteihin. Lisäksi katsojaa herätellään pohtimaan alan merkityksellisyyttä, sillä rakennettu ympäristö koskettaa meitä kaikkia. Tarkoitus on tuoda esiin monipuolista osaamista, jota ala tarvitsee tänään ja huomenna.

– Kuva alasta voi olla hyvin yksioikoinen, vaikka työn jälki syntyy usean eri toimijan ja ammatin yhteistyönä. Tätä jatkumoa pyrimme myös tuomaan esiin päivän aikana, Työn Taitajat -ohjelmaa Oulun kaupungilla toteuttavat Tiina Haapaniemi ja Ville Saviluoto kuvailevat.

Tapahtuma sisältää omat lähetyksensä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, korkeakouluun sekä englanninkieliselle yleisölle. Tapahtuma striimataan livenä valmistuvasta opiskelijatornitalo Unosta, Oulun Välkkylästä. Päivämäärä on 18. huhtikuuta, kello 9.30–16.00.

Tämän jutun kirjoitushetkellä tapahtumaan on ilmoittautunut yli 4100 osallistujaa, ja he tulevat Inari – Helsinki-akselilta.

Kurkistus julkisivujen taakse

Maailman suurimmassa virtuaalisessa yritysvierailussa nähdään käytännönläheisesti, millaisia yrityksiä ja ammatteja rakennusalaan kuuluu ja miten ne vaikuttavat päivittäin lähiympäristöömme.

Uratarinoiden kautta opitaan, millaista osaamista ja asennetta alalla tarvitaan sekä millaisilla opiskeluvalinnoilla voi työllistyä alalle.

Alueen yrityksistä mukana ovat UKI Arkkitehdit, A-Insinöörit, Sweco, Skanska, YIT, Lapti, NCC ja VRJ. Oppilaitoksista ovat mukana alalle koulutusta tarjoavat koulutuskuntayhtymä OSAO, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto.

– Rakennusala on yksi suurimmista teollisuudenaloista ja alalla työskennellessä on vaikuttamassa merkittäviin asioihin. Erilaiset rakennukset ovat läsnä meidän kaikkien arjessa niin asumisen, opiskelun kuin työskentelyn kautta, Elina Ranta UKI Arkkitehdeiltä kertoo.

– Haluamme olla osaltamme avaamassa rakennusalan monipuolisuutta tulevaisuuden tekijöille arkkitehtisuunnittelun näkökulmasta. Vaikka alan näkymät ovat juuri tällä hetkellä heikot, ala tarvitsee tulevaisuudessa runsaasti uusia tekijöitä. Tämä tapahtuma on mielestämme erinomainen mahdollisuus tutustua alan monipuolisuuteen, sekä kenties tulevaan työpaikkaan, hän lisää.

Rakennusala on lähellä kaikkia

Yritys- ja oppilaitoskumppaneiden lisäksi vierailua järjestämässä ovat mukana alan yhdistykset, Rakennusteollisuus ry ja Infra ry sekä Pohjois-Suomen Rakennusklusteri ja Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus Rateko.

– On tärkeää avata lapsille ja nuorille mielikuvaa rakentamisesta ja sen merkityksestä jokaiselle. Rakentajat luovat koko elinympäristömme: sairaalat, päiväkodit, koulut, kodit sekä kaikki tiet ja sillat, joita pitkin kuljemme. Yhteiskunta, jossa elämämme, tarvitsee rakennetun ympäristön tuekseen, ja lisäksi siitä tulee pitää huolta, Juha Mäntynen Rakennusteollisuus ry:stä sanoo.

– Rakentaminen tarjoaa monia opiskelu- ja työmahdollisuuksia, ja Oulu pohjoisen kasvukeskuksena tarvitsee kasvun tueksi rakennetun ympäristön ylläpitoon ja kehittymiseen tulevaisuuden rakentajia.

Vierailut nähdään Oulun kaupungin YouTube-kanavalla. Verkkovierailut ovat kaikille avoimia ja niihin voi osallistua paikkakunnasta, iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Jokainen vierailu kestää 30–45 minuuttia.

Lue lisää päivän ohjelmasta ja aikatauluista Maailman suurimman yritysvierailun kotisivuilta