Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Ouluun tunnustuksia ansiokkaasta koulu-yritysyhteistyöstä

Julkaistu 04.12.2014

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT jakoi Kultaiset kiikarit -tunnustukset Oulun Laivakankaan koululle, Itella Posti Oulun Aluemyynnille ja Neste Oil Oyj:lle ansiokkaasta koulujen ja yritysten yhteistyöstä nuorten työelämätaitojen kehittämiseksi. Tunnustukset jaettiin Rohkeasti koulu-yritysyhteistyöhön! -tilaisuudessa Helsingissä 2.12.2014 osana Studia-messuja.

Kuvassa vasemmalta lukien TATin johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, Laivakankaan koulun oppilas Joonas Laakkonen ja Ilkka Taponen sekä oppilaanohjaaja Meri Hirvonen ja rehtori Pasi Timonen, Neste Oilin HR Specialist Taina Tamminen-Arponen ja Itella Posti Oy Aluemyynti Oulun aluepäällikkö Aila Orabi.

– Laivakankaan koulun vahvuus on koulun opettajien rohkea ja innostunut ote luoda yhteyksiä yritysmaailmaan. Se haluaa tarjota oppilailleen kokemuksia työelämästä ja auttaa heitä tulevaisuuden koulutus- ja uravalinnoissa, perustelee palkitsemista TATin nuoriso-ohjelman johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen.

Kummiyrittäjäksi lähikouluun

Oululainen Laivakankaan koulu ja Itella Posti Oulun Aluemyynti ovat hiljattain aloittaneet aktiivisen työelämäyhteistyön. Sillanrakentajana koulun ja yrityksen välillä toimi alkujaan TATin Oulun ja Pohjois-Suomen projektipäällikkö Satu Kaattari. Itella Posti Oulun Aluemyynnin aluejohtaja Aila Orabi ehdotti itse, että voisi lähteä yrityskummiksi jollekin paikalliselle koululle.

– Olemme työelämässä huomanneet ongelman, etteivät koulussa opetetut tiedot ja taidot kohtaa työelämässä tarvittavia taitoja. Tulevaisuuden työelämätaitojen opettaminen nuorille sopii yrityksemme arvoihin ja yhteiskuntavastuuseen. Lisäksi jokainen ihminen kohtaa jossain vaiheessa elämäänsä Postin ja siellä toimimisen. Yrityskuvan rakentaminen on tärkeää, koska nämä nuoret ovat paitsi tulevia työntekijöitämme, myös tulevia kuluttajia, pohtii Orabi yrityskummiuttaan.

Yhteistyö on näkynyt Laivakankaan koululla eri oppiaineissa 7.–9. luokilla. Äidinkielen tunnilla on kirjoitettu perinteisiä kirjeitä lähimmäisille ja sen jälkeen tutustuttu siihen mitä kirjeelle tapahtuu ennen kuin se on vastaanottajansa kädessä. Historian tunnilla on tutustuttu postilaitoksen merkitykseen Suomen historiassa. Ympäristöoppi on saanut työelämäulottuvuutta postin kestävän kehityksen ohjelmasta. Orabi on ollut myös kertomassa nuorille omista opinnoistaan, työstään ja urastaan. Ensi viikolla hän sparraa yläkoululaisia työelämätaitoihin ja arvioi pienryhmien tuottamia työhakemuksia. Ensi keväänä yhteistyö jatkuu uusin teemoin, toimintasuunnitelmaa jo laaditaan.

– Tässä kummiyrittäjyysmallissa molemmat osapuolet ovat kokeneet, että pienellä vaivalla on saatu aikaan suuria asioita. Toivottavasti tämä huomionosoitus innostaa muitakin kouluja ja yrityksiä vastaavaan toimintaan. Koulut voivat myös itse olla aktiivisia yritysten suuntaan, ja toimintaan voi lähteä pienin askelin. Aina kannattaa kysäistä, asiaan myönteisesti suhtautuvia yrityksiä löytyy varmasti, kehottaa Satu Kaattari.

Panostusta nuoriin ja koulutukseen

Neste Oil on tehnyt jo vuosien ajan ansiokasta yhteistyötä koulumaailman kanssa. Tänä vuonna yritys on ollut aktiivisesti mukana esimerkiksi Asiantuntijaverkosto.fi -verkkopalvelun toiminnassa, TATin kehittämässä Virtuaalisessa tiedeTETissä ja matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajille järjestetyissä työelämäiltapäivissä.

– Koemme tärkeäksi olla tukemassa nuoria kohti työelämää ja kertomassa alamme vaihtoehdoista. Lähdemme innolla mukaan hankkeisiin, jotka tukevat haluamme osallistua mukaan yhteiskunnallisesti tärkeisiin kohteisiin, nuoriin ja koulutuksen merkitykseen, iloitsee Neste Oilin HR Specialist Taina Tamminen-Arponen kouluyhteistyöstä.

Sekä Neste Oil että Itella Posti Oulun Aluemyynnin Aila Orabi löytyvät Asiantuntijaverkosto.fi -verkkopalvelusta ja heidät voi siten kutsua etävierailulle oppitunnille.

***********************
Kultaiset kiikarit -tunnustukset jakaa vuosittain TATin koordinoima Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelma. Sen tavoitteena on edistää koulujen ja yritysten yhteistyötä sekä luoda käytännön keinoja työelämän yhdistämiseksi osaksi koulujen opetusta. Tänä vuonna nuoriso-ohjelmassa ovat olleet mukana kauppa, kemianteollisuus, logistiikka ja metsäteollisuus.