Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Fennovoiman hanke etenee

Julkaistu 09.12.2014

Viime perjantaina 5.12. eduskunta vahvisti äänin 115-74 Fennovoiman periaatepäätöksen täydennyksen.

Valtioneuvosto edellyttää, että Fennovoima jättää rakentamislupahakemuksen valtioneuvostolle ensi kesäkuun loppuun mennessä. Tulevan laitoksen suunnittelutyö ja lupahakemuksen valmistelutyöt ovat käynnissä yhdessä laitostoimittaja Rusatom Overseasin kanssa ja hakemus tullaan jättämään vaaditun aikataulun mukaisesti.

Hanke ja sen vaatimat palvelut tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Ensimmäinen urakka Pyhäjoella käynnistyi syyskuun puolivälissä, kun uuden yhdystien rakennustyöt aloitettiin. Ensi vuonna hanke konkretisoituu paikkakunnalla entistä enemmän. Vuosina 2015–2017 alueella tehdään mittavia infrastruktuuritöitä, kuten louhinta- ja maanrakennustöitä, sekä rakennetaan tukirakennuksia. Ensimmäiset voimalaitoksen betonointityöt on aikataulutettu vuodelle 2018. Sähköntuotanto Pyhäjoella käynnistyy kymmenen vuoden päästä.

Rusatom Overseasin neuvottelut pääurakoitsijoiden kanssa ovat loppusuoralla ja sopimukset tehdään vuoden loppuun mennessä. Seuraavan vaiheen neuvottelut käynnistyvät vuoden 2015 alkupuolella.

Töiden laajentuessa myös työsuhdeasioiden asianmukaisuuden varmistamiseksi tehty työ alkaa näkyä. Fennovoima, Rusatom Overseas sekä työmarkkinajärjestöt ovat allekirjoittaneet työmaasopimuksen koskien yhteisiä pelisääntöjä tulevalla Pyhäjoen ydinvoimalatyömaalla. Fennovoima, Rusatom Overseas sekä työmarkkinajärjestöt ovat allekirjoittaneet työmaasopimuksen koskien yhteisiä pelisääntöjä tulevalla rakennustyömaalla. Sopimuksessa määritellään työsuhdevelvoitteita ja käytäntöjä työmaan työehtojen valvontaan sekä harmaan talouden ehkäisyyn. Fennovoima toteuttaa ydinvoimalahankkeen vastuullisesti, suomalaisia työsuhdelakeja ja -käytäntöjä noudattaen.

www.fennovoima.fi