Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulunportti – monia mahdollisuuksia toimitilarakentamiselle

Julkaistu 07.11.2017

Moottoritien ja Oulun lentoasemalle johtavan tien risteysalueelle syntyy uusi tulevaisuuden yritysalue, Oulunportti. Kunnallistekniikaltaan valmis alue on kooltaan n. 30 hehtaaria. Oulunportti tulee mahdollistamaan liike-, toimisto- ja tuotantotilarakentamista. Koska alueen maankäytön suunnittelu on alkuvaiheessa, Oulun kaupunki toivoo toimijoilta ideoita alueen kehittämiseksi.

”Kaavaprosessi on tosiaan alkuvaiheessa ja voimme tehdä monia aluetta koskevia ratkaisuja suoraan yritysten tarpeista käsin. Nyt kannattaakin olla yhteydessä ja kertoa kaikki toiveet ja ideat Oulunportin osalta. Haluamme tehdä Oulunportista parhaan paikan oululaisille yrittäjille ”, toivoo kaavan valmistelusta vastaava kaavoitusarkkitehti Virpi Rajala.

Oulun kaupungin vuoden 2017 työpaikkaselvityksessä Oulunportin alueen suunnittelu katsottiin tärkeäksi, koska aluetta koskevat tarpeet ovat muuttuneet vuoden 2005 asemakaavan laatimisen jälkeen. Tavoitteena työssä on muodostaa alueesta kaupungin eteläosan merkittävä työpaikkojen, palveluiden ja erikoistavarakaupan keskittymä, joka liittyy toiminnallisesti ja liikenteellisesti Kaakkurin keskukseen.

Suunnittelutyön tavoitteena on monipuolistaa alueen tonttitarjontaa. Kaupunkikuvan korkea laatu on keskeistä, koska alue sijaitsee näkyvällä paikalla mm. moottoritieltä katsottuna. Alueen kehittämisen käynnistämiseksi yrityksille järjestettiin ideointi- ja keskustelutilaisuus 3.10.2017. Nähtävillä ollut Oulunportin yleissuunnittelun osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy osoitteesta:
https://www.ouka.fi/documents/64186/9064393/OAS-Oulunportin-yleissuunnittelu.pdf/09ffdba6-b8b7-4e10-bd37-64df5fcfe284

Ota yhteyttä ja tule tekemään Oulunportista paras paikka yrittää!

Oulun kaupunki/ Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Kaija Puhakka, kaupungingeodeetti, p. 044 703 2301, kaija.puhakka@ouka.fi
Matti Matinheikki, yhdyskuntajohtaja, p. 044 703 2010, matti.matinheikki@ouka.fi