Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Älykkään suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon verkostot kohtaavat

Julkaistu 07.11.2017

Yksi Oulun kaupungin digitalisaation ja IoT:n soveltamisen toimialoista on rakentaminen ja rakennettu ympäristö. Oulun kaupunki ja BusinessOulu ovat järjestäneet yritysten haastamiseksi kehitystyöhön mm. innovatiivisia tontinluovutusmenettelyjä yhdessä Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kanssa. Oulun alueen vahvuus kehitystyössä on lukumäärältään suuri ja osaamiseltaan monipuolinen ICT-yrityskanta.

Jotta Oulun alue pystyisi tulevaisuudessa profiloitumaan työ- ja elinkeinoministeriön INKA-ohjelmassa aloitetun työnjaon mukaisesti rakennetun ympäristön digitalisaation kehittäjäksi, halutaan kehitystyötä laajentaa uudisrakentamisen lisäksi olemassa olevaan rakennuskantaan.

BusinessOulun on käynnistänyt ”Älykkään suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon verkostot” -esisuunnittelun. Suunnittelu tuottaa tilannekuvan eri toimijoiden kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista. Tulostavoitteena on rakennuksiin, rakentamiseen tai tiloihin liittyvien innovaatioympäristöjen ja -alustojen resepti ekosysteemin innovaatiopotentiaalin valjastamiseksi teknologia- ja palveluyritysten kasvun foorumiksi. Selvityksen toteuttamisessa on mukana mm. KIRA-digi -ohjelma.

Kiinteistö- ja rakentamisala on ensimmäinen, jolla alan toimijat ja keskeiset viranomaiset toimivat tiivisti yhdessä kirittääkseen koko toimialan digitalisaatiota. Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio -hanke (ns. KIRA-digi) toteuttaa osaltaan julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. ”Kiinteistö- ja rakentamisalalla on vahva tahto hyödyntää digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet. Nyt on aika tehdä asiat aidosti uudella tavalla, ei vain kehittää olemassa olevia toimintatapoja. Hanke muuttaa alan toimintakulttuurin entistä avoimemmaksi ja tukee uuden bisneksen syntymistä”, kuvaa johtoryhmän puheenjohtaja Tarmo Pipatti.

Rakennusala on usein tehottomana tunnettu ala, jossa odotteluun ja virheiden korjaamiseen menee suuri osa ajasta. Tutkimusten mukaan prosentuaalisesti jopa 60–70 % työmaalla käytetystä ajasta hukataan näihin. Rakentamisessa syntyy liikaa virheitä, kuten kosteus- ja homevaurioita, joita on hometalkoiden avulla yritetty hillitä. Joka vuosi 600 000 – 800 000 suomalaista altistuu sisäilman epäpuhtauksille päivittäin rakennusvirheiden seurauksena. Tähän halutaan puuttua mm. digitalisaation avulla niin uudisrakentamisessa kuin korjausrakentamisessakin. Rakennustiedon mukaan jo pelkkien tietovirtojen järjestelmäpohjainen hallinta, sisältäen rakennusmateriaalien tekniset tiedot, käyttöturvallisuustiedot ja kelpoisuudet, säästää vuositasolla 100 miljoonaa euroa. Noin 20 miljoonaa tästä summasta on pelkästään työajan säästöjä.

Vuoden 2018 loppuun kestävän KIRA-digin rahoitus on yhteensä noin 16 miljoonaa euroa, josta puolet maksaa valtio ja puolet kiinteistö- ja rakentamisala. Hanke on lähtenyt liikkeelle eduskunnan tänään lisätalousarviossaan myöntämän aloitusrahan voimin. BusinessOulun esiselvityksen tuloksena syntyviä hankkeita, kokeiluja ja pilotteja voidaan rahoittaa mm. KIRA-digin avulla.