Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulun seutua markkinoidaan aasialaisille matkailijoille

Julkaistu 24.08.2016

Oululla iso potentiaali aasialaisten koulutusmatkailukohteena

Oulun matkailualuetta markkinoidaan Kiinaan ja Japaniin seuraavan kahden vuoden ajan Attractive Oulu Region –hankkeen avulla. Hanke on kilpailuttanut Kiinan ja Japanin matkailumarkkinoinnin huippuasiantuntijat, joiden opastuksella määritellään kummallekin markkina-alueelle markkinoinnin pääteemat, tehdään tuotekehitystä ja markkinoidaan aluetta matkanjärjestäjille.

Japanin markkina-asiantuntijaksi on valittu Shigeyoshi Noto, joka on toiminut yli 20 vuotta Suomen matkailumarkkinointitehtävissä Japanissa MEKin, VisitFinlandin ja Finpron edustajana. Kiinan markkina-asiantuntijaksi on valittu rovaniemeläinen Arctic China Oy, joka on suurin Lappiin kiinalaisia matkailijoita tuova toimija (Destination Management Company, DMC).

Shigeyoshi Noto ja Arctic China Oy:n yrittäjä Tang Chao ovat tutustuneet Ouluun, Syötteeseen, Rokua Geoparkiin ja Kalajokeen viikon ajan. Tutustumismatkaan osallistui edustajia myös Tumlarelta, joka on suuri aasialaisia matkailijoita Suomeen tuova matkanjärjestäjä. Nämä asiantuntijat kertovat keskiviikkona 24.8. järjestettävässä seminaarissa Oulun matkailualueen yrityksille, minkälaisia matkailutuotteita Kiinaan ja Japaniin kannattaa tarjota.

Japani ja Kiina – kaksi täysin erilaista markkinaa

- Oulun alueen pitää erottautua selvästi Helsingistä ja Lapista, sanoo Japanin markkina-asiantuntija Shigeyoshi Noto. – Siksi olemme päättäneet keskittyä aivan uusiin tuotteisiin, jotka pohjautuvat Oulun matkailualueen luontaisiin vahvuuksiin, hän jatkaa. Hän nimeää alueen kärkiteemoiksi Japanin markkinoille tekniset vierailut sekä koulutus- ja luontomatkailun.

Niin sanotuissa teknisissä vierailuissa matkan päämotiivina ovat jonkin ammatillisen aihealueen sisältöön liittyvät tutustumisvierailut. Kiinnostuksen aiheet voivat vaihdella neuvolavierailusta jäteaseman toimintaan ja yritysvierailuihin. Koulutusmatkailulla Shigeyoshi Noto viittaa japanilaisten koulujen retkiin sekä koulutusalan ammattilaisten tutustumismatkoihin. Matkoihin sisältyy yleensä myös perinteisempää matkailuohjelmaa.

Myös Tang Chao nostaa esiin koulutusmatkailun ja erityisesti kiinalaisille lapsille ulkomailla järjestettävät leirikoulut, joiden suosio kasvaa hurjaa vauhtia. -Rokua Geoparkissa leirikouluohjelmaan voisi kuulua leivontapäivä Lamminahon perinnetilalla Vaalassa. Oulussa Nallikarin uusi lomakylä sopisi hyvin leirikoululaisten majoitukseen ja ohjelmassa voisi olla työpaja taidemuseolla, Tang Chao hahmotteli tuotepaketteja tutustumisvierailunsa aikana.

Syötteellä Tang Chao ihasteli erityisesti revontulien tarkkailuun sopivia Hotelli Iso-Syötteen uusia kaksikerroksisia Aurora-sviittejä. Kalajoella hän yllättyi alueen kyvystä järjestää tuhansien ihmisten tapahtumia ja näki kohteen sopivan esimerkiksi isojen yritystapahtumien järjestämiseen.

Matkanjärjestäjä hakee yhteistyökumppaneita

Tumlaren Helsingin toimiston toimitusjohtaja Marju Niskanen pitää Oulun alueen potentiaalisimpana matkailutuotteena Aasian markkinoille teknisiä vierailuja, joihin yhdistetään myös perinteisempää nähtävyyksien katselua. Kiinnostaviksi vierailuaiheiksi Niskanen nimeää mm. metsäteollisuuden, ICT-alan, kouluvierailut ja vanhustenhuollon.

- Toiveenamme on, että kaupungilla olisi yksi taho, jonka kanssa voisimme sopia vierailujärjestelyistä, Niskanen sanoo. Niskasen mukaan he tarvitsevat kumppaneikseen myös paikallisia hotelleja, kuljetusyrityksiä, ravintoloita ja ohjelmapalvelujen tuottajia. – Oulu ei kuitenkaan ole vielä kohteena tunnettu, joten ensin pitää satsata markkinointiin, Niskanen huomauttaa.

Aasiasta kasvua uudenlaisella yhteistyöllä

Nykyisellään kiinalaisten ja japanilaisten osuus kaikista ulkomaalaisten yöpymisistä Oulun seudulla on yhden-kahden prosentin luokkaa. – Jo kymmenellä japanilaisittain pienehköllä 30 koululaisen ryhmällä tuplaisimme japanilaisten yöpymiset nykyisestä, projektipäällikkö Johanna Salmela BusinessOulusta laskee.

- Koulutusmatkailussa viipymä on vähintään kaksin- tai kolminkertainen tyypilliseen aasialaismatkailuun verrattuna. Tämä tarkoittaa enemmän yöpymisiä, kuljetuksia, ruokailuja ja muiden palvelujen käyttöä, hän jatkaa.

- Meillä on aivan huippusisältöjä teknisiin vierailuihin ja koulutusmatkailuun, kunhan ne vain tuotteistetaan. Tarvitsemme uudenlaista ja ennakkoluulotonta tuotekehitystä matkailuelinkeinon ja muiden toimijoiden kesken, jotta saamme tämän potentiaalin tuloutettua matkailueuroiksi, Salmela kannustaa. – Meillä on nyt markkina-asiantuntijoidemme kautta ainutlaatuinen tilaisuus markkinoida aluettamme suoraan Kiinan ja Japanin matkanjärjestäjille, joten nyt on oikea aika toimia.

TAUSTA

Attractive Oulu Region –hanke

Kiinan ja Japanin toimenpiteet liittyvät Attractive Oulu Region 2018 –hankkeeseen, jossa markkinoidaan Oulun matkailualuetta yhtenäisen VisitOulu-brändin alla Keski-Eurooppaan, Kiinaan, Japaniin, Venäjälle ja Pohjois-Skandinaviaan. Hankkeen kansainvälisen markkinoinnin osuudesta vastaa BusinessOulu yhdessä Oulun Matkailu Oy:n kanssa. Hankkeen kokonaiskoordinaatiosta vastaa Humanpolis Oy/Rokua Geopark. Yhteishankkeessa ovat mukana myös Kalajoen ja Syötteen matkailuyhdistykset sekä Metsähallitus. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto ja sen toteutusaika on 2015-2018.

Ulkomaalaisten yöpymiset Oulun seudulla

Lisätietoja:
Shigeyoshi Noto, Foresight Marketing Co., Ltd., Japanin markkina-asiantuntija, +81 3 6661 2045
Tang Chao, Arctic China Oy, Kiinan markkina-asiantuntija, 044 2767 316
Marju Niskanen, toimitusjohtaja, Oy Tumlare Corporation Ab, 040 536 3724
Janne Soini, toimitusjohtaja, Oulun Matkailu Oy, 040 146 3566

Attractive Oulu Region –hankkeen osatoteuttajat:
Ritva Okkonen, Attractive Oulu Region –hankkeen kokonaiskoordinaattori; toimitusjohtaja, Humanpolis Oy / Rokua UNESCO Global Geopark, 0500 155 622
Johanna Salmela, hankkeen kv. markkinointiosion projektipäällikkö, BusinessOulu, 040 826 2345
Eija Honkonen, toiminnanjohtaja, Kalajoki matkailuyhdistys, 040 751 8907
Vesa Krökki, toiminnanjohtaja, Rokua UNESCO Global Geopark, 050 550 8513
Rauno Kurtti, toiminnanjohtaja, Syötteen Matkailuyhdistys, 0400 686 130
Sari Pulkka, projektipäällikkö, Metsähallitus, 040 715 4184