Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

6AIKA - Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku, ideavaihe 1.9.-7.10.2016, varsinainen haku päättyy 22.12.2016

Julkaistu 22.08.2016

Alkaa: 1.9.2016
Päättyy: ideavaihe: 7.10.2016, varsinainen haku: 22.12.2016
Hakuinfo Oulussa: 31.8., klo 12 – 15 (Lapland Hotel Oulu), lisätietoja ja ilmoittautuminen http://6aika.fi/idea-hankehaku-auki-syyskuussa/

Kuutoskaupungit kutsuvat kumppaneita mukaan ideoimaan ja toteuttamaan kaupunkien yhteisiä 6Aika-hankkeita. Haussa teemoina ovat kiertotalous ja resurssiviisaus sekä älykkään kaupungin uudet ratkaisut.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 1.9.–7.10.2016, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Haun toisessa vaiheessa hakemukset jätetään EURA 2014 -järjestelmässä 22.12.2016 mennessä. Kaikille haun ensimmäiseen vaiheeseen jätetyille projekti-ideoille annetaan kirjallinen palaute. Kuutoskaupungit ovat mukana sparraamassa vihreää valoa saaneita ideoita 6Aika-strategiaan soveltuviksi EAKR-hankkeiksi.

Ideavaiheessa kuutoskaupungit kutsuvat kumppaneita mukaan ideoimaan ja työstämään teemoihin sopivia ideoita yhdessä toteutettaviin hankkeisiin. Erityisen tärkeä lähtökohta ideoille on kaupunkien välinen konkreettinen yhteistyö. Jos sinulla on mielessäsi sopiva idea, ota ensin yhteyttä kuutoskaupunkien yhteyshenkilöihin (http://6aika.fi/6aika-toimisto).

Kaikissa hankkeissa hakijoina tulee olla toimijoita vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta. Rahoitetut hankkeet ovat siis vähintään kahden eri toteuttajan yhteishankkeita. Hankkeiden tulee rakentaa konkreettista yhteistyötä kaupunkien välille. Hakijoina voivat olla rakennerahasto-ohjelmassa määritellyt tuensaajat. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

6Aika on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa. 6Aika-strategiasta rahoitettavilta EAKR-hankkeilta odotetaan yhteistyötä 6Aika-strategian toimijoiden ja hankkeiden kanssa. Yhteistyö voi olla esimerkiksi tapahtumiin, tilaisuuksiin tai viestintään liittyvää. Hankkeen ohjausryhmään tulee nimetä myös 6Aika-strategian edustaja.

Lisätietoja:
Soile Jokinen
Asiantuntija, innovaatiopalvelut
BusinessOulu
soile.jokinen@businessoulu.com
Puh. 050 322 2974
www.businessoulu.com