Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2/2014

Julkaistu 25.11.2014

Positiiviset merkit Oulun seudulla:

  • Oulun seudun vienti kasvoi selvästi vuotta aiemmasta. Viennin elpyminen taittoi teollisuuden negatiivisen kehityksen.
  • Oulun seudun talouden kannalta keskeisen informaatioalan liikevaihto kääntyi alkuvuonna kasvuun.

Suomen taloudellisessa tilanteessa ei tapahtunut toivottua käännettä vuoden 2014 alkupuolen aikana. Liikevaihdon lasku vuoden takaisesta pysähtyi kuitenkin niin Oulun seudulla kuin koko maassa ja seudun vienti kasvoi selvästi vuotta aiemmasta. Viennin elpyminen taittoi myös teollisuuden negatiivisen kehityksen. Lisäksi seudun talouden kannalta keskeisen informaatioalan liikevaihto kääntyi alkuvuonna kasvuun. Kotimaisen kysynnän hiipuminen on kuitenkin hidastanut joidenkin palvelualojen kasvua, ja henkilöstömäärän kehitys oli heikkoa seudun kaikilla toimialoilla.

Oulun seudun yritysten liikevaihdon trendi kääntyi laskuun vuoden 2013 lopussa ja lasku jatkui kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Huhti-kesäkuussa trendin lasku kuitenkin tasaantui. Alkuvuoden aikana liikevaihto oli keskimäärin samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Liikevaihdon trendin lasku pysähtyi vuoden alkupuolella myös valtakunnallisesti. Oulun seudun liikevaihdon kehitys on tasoittunut viennin positiivisen kehityksen vaikutuksesta. Viennin trendi kääntyi lähes vuoden ajan kestäneen laskun jälkeen kasvuun viime vuoden kolmannella neljänneksellä ja pysyi samalla tasolla kahden seuraavan neljänneksen ajan. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä viennin trendi nousi hieman. Vuoden takaiseen verrattuna seudun vienti kasvoi alkuvuonna 4 %. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli Oulun seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana kymmenyksen vuoden 2009 tasoa korkeammalla. Koko maassa liikevaihto on kasvanut 16 % viiden vuoden takaisesta. Seudun vienti oli hieman alemmalla tasolla kuin taantumavuonna 2009.

Liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden alkupuolella edellisvuodesta useilla seudun päätoimialoilla. Liikevaihto kasvoi eniten kotitalouksien palveluissa, jossa liikevaihdon kasvua kertyi lähes 8 % vuoden takaisesta. Kotitalouspalveluiden lisäksi liikevaihto kasvoi vuotta aikaisemmasta seudun toimialoista majoitus- ja ravitsemisalalla, rakentamisessa, kaupan alalla sekä informaatio- ja viestintäalalla. Rakentamisessa ja informaatioalalla liikevaihto kääntyi kasvuun vuoden toisella neljänneksellä. Teollisuudessa sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa liikevaihto pysyi lähes ennallaan. Liikevaihto aleni selvästi liike-elämän palveluiden alalla, jossa laskua oli vajaat 3 %.

Yritysten yhteenlaskettu palkkasumma pysyi alkuvuonna lähes edellisvuoden tasolla. Terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä kotitalouspalveluissa palkkasumma kasvoi vahvasti. Palkkasumma supistui selvästi vuoden takaiseen verrattuna rahoitustoiminnassa. Yritysten ja muiden yhteisöjen henkilöstömäärän trendi kääntyi laskuun viime vuoden lopussa ja lasku jatkui kuluvan vuoden alkupuolella. Alkuvuonna henkilöstömäärä supistui terveys- ja sosiaalipalveluita lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla. Henkilöstömäärä supistui vuoden takaiseen nähden eniten rahoitustoiminnassa.

Yritystoiminnan uudistuminen kasvun ja supistumisen kautta – vaihtuvana teemana Kasvukatsaus

Yli puolet Oulun seudun yrityksistä oli henkilöstömäärältään kasvavia ja vajaa puolet supistuvia jaksolla vuoden 2011 alusta vuoden 2014 puoliväliin.

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsauksessa kuvataan ja analysoidaan Oulun seudun aluetaloutta ja yritystoimintaa tuoreita, luotettavia ja havainnollisia indikaattoreita käyttäen. Katsauksen julkaisee BusinessOulu ja toimittaa Kaupunkitutkimus TA Oy. Katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lue koko julkaisu oheisesta linkistä:

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2/2014

Lisätietoja
Asiantuntija Urpo Tuomela, BusinessOulu
Puh. 044 703 1390
urpo.tuomela@businessoulu.com

Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy
Puh. 0500 970 082
seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi

BusinessOulu
Capital of Northern Scandinavia Oulu on pohjoisen Euroopan voimakkaan kasvualueen pääkaupunki.
BusinessOulu vastaa Oulun kaupungin koko elinkeinopolitiikan toteutuksesta, kasvuyritysten tarvitsemista palveluista, viennin ja myynnin sekä investointien ja työpaikkojen edistämisestä. Kansainvälisesti verkostoitunut BusinessOulu toimii yritysten kumppanina ja kasvun mahdollistajana, erityisesti pohjoisella ulottuvuudella, jossa se vastaa ja osallistuu Suomi-talojen toimintaan. BusinessOulu kehittää määrätietoisesti matkailua ja auttaa kokouksien, kongressien ja tapahtumien onnistumisessa.

Oulun innovaatioympäristössä, ekosysteemeissä ja ajatuspajoissa luodaan uutta rohkeasti ja tuloksellisesti. Tavoitteena on nopea liiketoiminnan kehitys ja merkittävä startupsijoitusten kasvu. BusinessOulun OuluHealth ekosysteemi on Tulevaisuuden terveys-vastuukeskittymä valtakunnallisessa INKA-ohjelmassa 2014-2020.