Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2/2013 julki

Julkaistu 25.11.2013

Positiiviset merkit Oulun seudulla:
- Seudun henkilöstömäärän trendi kääntyi rakentamisen ja palveluiden vetämänä kasvuun.
- Palvelualojen kasvu kompensoi elektroniikkateollisuuden työllisyyden vähenemistä.

Euroopan velkakriisin aiheuttama talouden taantuma on jatkunut Suomessa. Myös Oulun seudulla yritystoiminnan kehitys oli heikkoa kuluvan vuoden alkupuolella. Elektroniikkateollisuuden ja informaatioalan negatiivista kehitystä on kompensoinut kasvun jatkuminen seudun monilla palvelualoilla, mutta kotimaisen kysynnän hiipuminen on pysäyttänyt palveluiden kasvun. Seudun henkilöstömäärän trendi kääntyi kuitenkin rakentamisen ja palveluiden vetämänä kasvuun.

Oulun seudun yritysten liikevaihdon trendin viime vuoden lopulla alkanut lasku jatkui kuluvan vuoden alkupuolella. Seudun liikevaihto kääntyi alkuvuonna laskuun myös vuotta aikaisempaan nähden. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna liikevaihto oli seudulla tammi-kesäkuussa 5 % alemmalla tasolla. Liikevaihto laski viimeisen puolen vuoden aikana myös valtakunnallisesti, mutta hieman loivemmin kuin Oulun seudulla. Oulun seudun liikevaihtoa on vetänyt laskuun viennin heikko kehitys. Vienti kääntyi jyrkkään laskuun viime vuoden lopussa, ja viennin lasku jatkui myös tämän vuoden alkupuoliskolla. Vuoden takaiseen verrattuna seudun vienti oli alkuvuonna reilut 11 % alemmalla tasolla. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli Oulun seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana kymmenyksen alle vuoden 2008 huipputason. Koko maassa liikevaihto on laskenut 5 % viiden vuoden takaisesta. Seudun vienti oli 31 % alemmalla tasolla kuin vuonna 2008.

Liikevaihto supistui kuluvan vuoden alkupuolella edellisvuodesta useilla seudun päätoimialoilla. Liikevaihto laski eniten teollisuudessa, jossa liikevaihto supistui 11 % vuoden takaisesta. Liikevaihto kasvoi vuoden takaiseen nähden kotitalouksien palveluissa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä liike-elämän palveluissa.

Seudun yritysten yhteenlaskettu palkkasumma kasvoi alkuvuonna hieman. Vahvinta kasvu oli terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Informaatio- ja viestintäalan yritysten palkkasumma supistui selvästi vuoden takaiseen verrattuna. Yritysten ja muiden yhteisöjen henkilöstömäärän trendi laski viime vuonna selvästi, mutta kääntyi kasvuun kuluvan vuoden alussa. Trendi kasvoi hieman myös vuoden toisella neljänneksellä. Edellisvuoteen nähden henkilöstömäärä oli alkuvuonna vajaan prosentin alemmalla tasolla. Alkuvuonna henkilöstömäärän kasvu oli voimakkainta terveys- ja sosiaalipalveluiden alalla, jossa kasvua kertyi 5 %. Henkilöstömäärä supistui vuoden takaiseen nähden eniten informaatio- ja viestintäalalla.

Oulun seudun erikoisalojen rooli aluetaloudessa

Oulun seudun vahvoilla erikoistumisaloilla eli elektroniikkateollisuudella, liike-elämän palveluilla, koulutuksella sekä terveys- ja sosiaalipalveluilla on suuri merkitys seudun aluetaloudessa. Palvelualojen kasvu kompensoi elektroniikkateollisuuden työllisyyden vähenemistä.

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsauksessa kuvataan ja analysoidaan Oulun seudun aluetaloutta ja yritystoimintaa tuoreita, luotettavia ja havainnollisia indikaattoreita käyttäen. Katsauksen julkaisee Business Oulu ja toimittaa Kaupunkitutkimus TA Oy. Katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2/2013 (pdf) 

Lisätiedot:
Innovaatiopäällikkö Urpo Tuomela
BusinessOulu
+358 44 703 1390
urpo.tuomela@businessoulu.com

Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso
Kaupunkitutkimus TA Oy
+358 500 970 082
seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi

BusinessOulu on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa kaupungin koko elinkeinopolitiikan toteutuksesta ja yritysten tarvitsemista kehityspalveluista. BusinessOulu keskittyy toiminnassaan yrittäjyyden edistämiseen tavoitteenaan uusien työpaikkojen syntyminen ja alueelle suuntautuvien investointien ja startupsijoitusten kasvu. Toimimme tiiviissä yhteistyössä yhdessä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa. BusinessOulu toimii aktiivisesti myös matkailun saralla mm kehittämällä kokous- ja kongressipalveluita. Oulun matkailun kehittämis- ja kansainvälistymishankkeet tuovat lisää sekä matkailijoita että alan toimijoita alueelle.