Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulun Energialta 19 miljoonan euron investoinnit Laanilan voimalaitosalueelle – mahdollistaa tulevaisuuden puhtaan ja tehokkaan energiantuotannon

Julkaistu 28.02.2023

Oulun Energia panostaa merkittävästi Laanilan alueen kehittämiseen. Laanilan alueella sijaitsee voimalaitoskeskittymä, joka mahdollistaa tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittämisen ja toteuttamisen. Nykyisten bio- ja ekovoimalaitosten energiantuotantoa tuetaan rakentamalla sähkökattila, sähköntuotannon turbiini sekä käyttöpaikkamurska tämän ja ensi vuoden aikana. Investoinnit ovat myös konkreettisia tekoja Oulun Energian polulla kohti hiilineutraalia energiantuotantoa 2030.

Kuvassa liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala (vas.) ja tuotantojohtaja Mikko Vesterinen Laanilan biovoimalaitoksen edessä.

Oulun Energia on panostanut pitkäjänteisesti Laanilan voimalaitosalueen kehittymiseen ja tulevaisuuteen. Uusi biovoimalaitos aloitti toimintansa kolmisen vuotta sitten. Viime vuonna julkistettiin myös yhteistyösopimus Junnikkalan sahan kanssa, jossa lämmitysenergiaa on tarkoitus jakaa sahalaitoksen kuivaamoihin biovoimalaitokselta samalla, kun sahalta ylijääneet bioenergianlähteet hyödynnetään Oulun Energian sähkön ja lämmön tuotannossa. Junnikkalan saha aloittaa toimintansa vuoden 2023 loppupuolella. Nyt tehtävät uudet investoinnit vakiinnuttavat Laanilan alueen asemaa entisestään sekä mahdollistavat uutta teollista toimintaa alueelle.

Lämmöntuotantoa sähkökattilan avulla

Lämmöntuotanto sähköistyy ja muuttuu tulevaisuudessa päästöttömäksi. Osana tätä kehitystä Oulun Energia on päättänyt rakentaa ensimmäisen sähkökattilansa kaukolämmön tuotantoon Laanilan voimalaitosalueelle. Sähkökattilalla lämpöä voidaan tuottaa edullisen sähkönhinnan aikoina asiakkaille hyvin kilpailukykyisesti. Sähkökattilainvestointi on myös tärkeä etappi Oulun Energian hiilineutraaliuspolulla, koska sen avulla voidaan vähentää öljyn käyttöä. Sähkökattila on teholtaan 40 megawattia ja sen on määrä valmistua vuoden 2023 lopussa.

Sähköntuotantoa turbiinin avulla

Sähkön saatavuudella on tulevaisuuden energiajärjestelmässä suuri merkitys, jotta sähkönhinta säilyy kohtuullisena. Oulun Energia investoi lisäsähköntuotantoon rakentamalla uuden turbiinin ekovoimalaitoksen yhteyteen. Turbiinin avulla voidaan tuottaa sähköä myös jätepolttoaineista. Ekovoimalaitos on ihanteellinen kohde turbiinille, sillä laitosta ajetaan ympäri vuoden maksimaalisella tuotannolla, huoltoseisakkeja lukuun ottamatta. Turbiinin teho on 6 megawattia ja se otetaan käyttöön vuoden 2023 loppupuolella.

Käyttöpaikkamurskalla lisää toimitusvarmuutta ja vähemmän ympäristövaikutuksia

Oulun Energialla tulevaisuuden polttoainevalinnat ovat uusiutuvia. Turpeesta ollaan luopumassa, jolloin puusta tulee voimalaitosten pääpolttoaine. Laanilan biovoimalaitokselle rakennettavalla käyttöpaikkamurskalla haketetaan energiapuuta biovoimalaitoksen polttoaineeksi. Sähkökäyttöisen puumurskan avulla parannetaan haketoimitusten toimitusvarmuutta ja vähennetään hakettamisen ympäristövaikutuksia, kun hakettaminen tehdään ilman fossiilista polttoainetta. Murska otetaan suunnitelmien mukaan käyttöön vuoden 2024 alkupuolella.

- Laanilan alueen kehittyminen on Oulun Energialle ja koko Oululle tärkeä asia. Näytämme konkreettisesti, että Oulussa halutaan panostaa energiasiirtymään – puhtaaseen ja tehokkaaseen energiantuotantoon. Investoinnit luovat uusia työpaikkoja, rahavirtoja sekä tukevat erinomaisesti alueen kehittymistä päästöttömäksi energialähteeksi ja mahdollistavat myös muuta uutta teollista toimintaa Laanilaan, kertoo energiantuotannon liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala Oulun Energialta.

Lisätietoja:
Pertti Vanhala
liiketoimintajohtaja, energiantuotanto
Oulun Energia
puhelin 044 703 3701
email pertti.vanhala@oulunenergia.fi